09.01.2018 yildagi 17-son
Hujjat 13.04.2018 00 sanasi holatiga
Amaldagi versiyaga o‘tish
ozonni buzuvchi moddalar 6-ilovaga muvofiq ro‘yxat bo‘yicha;
1-ilovaning I guruh A ro‘yxatidagi va I guruh S ro‘yxatidagi hamda ushbu qarorning 6-ilovasida ko‘rsatilgan ozonni buzuvchi yoki ularga bog‘liq bo‘lgan moddalardan foydalangan holda ishlab chiqarilgan sovutish jihozlari va havoni konditsionerlash uskunalari.
3. Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 15-avgustdagi 225-son qarori (O‘zbekiston Respublikasi qarorlari to‘plami, 2013-y., 8-son, 55-modda) bilan tasdiqlangan Tadbirkorlik faoliyati sohasida ruxsat berish xususiyatiga ega bo‘lgan hujjatlar ro‘yxatining 122-pozitsiyasidagi “olib kirish”, “olib chiqish” va “Tabiatni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi” so‘zlari tegishli ravishda “import”, “eksport” hamda “Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi” so‘zlari almashtirilsin.
Keyingi tahrirga qarang.
4. O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining 7-ilovaga muvofiq ba’zi qarorlari o‘z kuchini yo‘qotgan deb hisoblansin.

A* ro‘yxati

T/r

OBM guruhi, modda

Kimyoviy formulasi

Nomi

TIF TN kodi

I guruh

1.

XFU-11

CFCl3

uchxlorftormetan

2903 77 600 0

2.

XFU-12

CF2Cl2

dixlordiftormetan

2903 77 600 0

3.

XFU-113

C2F3Cl3

uchxloruchftoretanlar

2903 77 600 0

4.

XFU-114

C2F4Cl2

dixlortetraftoretanlar

2903 77 600 0

5.

XFU-115

C2F5Cl

xlorpentaftoretan

2903 77 600 0

II guruh

6.

Galon 1211

CF2BrCl

bromxlordiftormetan

2903 76 100 0

7.

Galon 1301

CF3Br

bromuchftormetan

2903 76 200 0

8.

Galon 2402

C2F4Br2

dibromtetraftoretanlar

2903 76 900 0

V* ro‘yxati

T/r

OBM guruhi, modda

Kimyoviy formulasi

Nomi

TIF TN kodi

I guruh

1.

XFU-13

CF3Cl

xloruchftormetan

2903 77 900 0

2.

XFU-111

C2FCl5

pentaxlorftoretan

2903 77 900 0

3.

XFU-112

C2F2Cl4

tetraxlordiftoretanlar

2903 77 900 0

4.

XFU-211

C3FCl7

geptaxlorftorpropanlar

2903 77 900 0

5.

XFU-212

C3F2Cl6

geksaxlordiftorpropanlar

2903 77 900 0

6.

XFU-213

C3F3Cl5

pentaxloruchftorpropanlar

2903 77 900 0

7.

XFU-214

C3F4Cl4

tetraxlortetraftorpropanlar

2903 77 900 0

8.

XFU-215

C3F5Cl3

uchxlorpentaftorpropanlar

2903 77 900 0

9.

XFU-216

C3F6Cl2

dixlorgeksaftorpropanlar

2903 77 900 0

10.

XFU-217

C3F7Cl

xlorgeptaftorpropanlar

2903 77 900 0

II guruh

11.

CCl4

tetraxlormetan (to‘rt xlorli uglerod)

2903 14 000 0

III guruh

12.

C2N3Cl3

1,1,1-uchxloretan (metilxloroform)

2903 19 000 0

S * ro‘yxati

T/r

OBM guruhi, modda

Kimyoviy formulasi

Nomi

TIF TN kodi

I guruh

1.

GXFU-21

CNFCl2

dixlorftormetan

2903 79 300 0

2.

GXFU-22

CNF2Cl

xlordiftormetan

2903 71 000 0

3.

GXFU-31

CN2FCl

xlorftormetan

2903 79 300 0

4.

GXFU-121

C2NFCl4

tetraxlorftoretanlar

2903 79 300 0

5.

GXFU-122

C2NF2Cl3

uchxlordiftoretanlar

2903 79 300 0

6.

GXFU-123

C2NF3Cl2

dixloruchftoretanlar

2903 72 000 0

7.

GXFU-123

CNCl2CF3

uchftordixloretanlar

2903 79 300 0

8.

GXFU-124

C2NF4Cl

xlortetraftoretanlar

2903 79 300 0

9

GXFU-124

CNFClCF3

tetraftorxloretanlar

2903 79 300 0

10

GXFU-131

C2N2FCl3

uchxlorftoretanlar

2903 79 300 0

11.

GXFU-132

C2N2F2Cl2

dixlordiftoretanlar

2903 79 300 0

12.

GXFU-133

C2N2F3Cl

xloruchftoretanlar

2903 79 300 0

13.

GXFU-141

C2N3FCl2

dixlorftoretanlar

2903 73 000 0

14.

GXFU-141b

CN3CFCl2

dixlorftoretanlar

2903 79 300 0

15.

GXFU-142

C2N3F2Cl

xlordiftoretanlar

2903 74 000 0

16.

GXFU-142b

CN3CF2Cl

xlordiftoretanlar

2903 74 000 0

17.

GXFU-151

C2N4FCl

xlorftoretanlar

2903 79 300 0

18.

GXFU-221

S3NFCl6

geksaxlorftorpropanlar

2903 79 300 0

19.

GXFU-222

C3NF2Cl5

pentaxlordiftorpropanlar

2903 79 300 0

20.

GXFU-223

C3NF3Cl4

tetraxloruchftorpropanlar

2903 79 300 0

21.

GXFU-224

C3NF4Cl3

uchxlortetraftorpropanlar

2903 79 300 0

22.

GXFU-225

C3NF5Cl2

�ixlorpentaftorpropanlar

2903 75 000 0

23.

GXFU-225sa

CF3CF2CNCl2

dixlorpentaftorpropanlar

2903 75 000 0

24.

GXFU-225cb

CF2ClCF2CNClF

pentaftordixlorpropanlar

2903 79 300 0

25.

GXFU-226

C3NF6Cl

xlorgeksaftorpropanlar

2903 79 300 0

26.

GXFU-231

C3N2FCl5

pentaxlorftorpropanlar

2903 79 300 0

27.

GXFU-232

C3N2F2Cl4

tetraxlordiftorpropanlar

2903 79 300 0

28.

GXFU-233

C3N2F3Cl3

uchxloruchftorpropanlar

2903 79 300 0

29.

GXFU-234

C3N2F4Cl2

dixlortetraftorpropanlar

2903 79 300 0

30.

GXFU-235

C3N2F5Cl

xlorpentaftorpropanlar

2903 79 300 0

31.

GXFU-241

C3N3FCl4

tetraxlorftorpropanlar

2903 79 300 0

32.

GXFU-242

C3N3F2Cl3

uchxlordiftorpropanlar

2903 79 300 0

33.

GXFU-243

C3N3F3Cl2

dixloruchftorpropanlar

2903 79 300 0

34.

GXFU-244

C3N3F4Cl

xlortetraftorpropanlar

2903 79 300 0

35.

GXFU-251

C3N4FCl3

uchxlorftorpropanlar

2903 79 300 0

36.

GXFU-252

C3N4F2Cl2

dixlordiftorpropanlar

2903 79 300 0

37.

GXFU-253

C3N4F3Cl

xloruchftorpropanlar

2903 79 300 0

38.

GXFU-261

C3N5FCl2

dixlorftorpropanlar

2903 79 300 0

39.

GXFU-262

C3N5F2Cl

xlordiftorpropanlar

2903 79 300 0

40.

GXFU-271

C3N6FCl

xlorftorpropanlar

2903 79 300 0

II guruh

41.

GBFU-21V2

CNFBr2

dibromftormetan

2903 79 300 0

42.

GBFU-22V1

CNF2Br

bromdiftormetan

2903 79 300 0

43.

GBFU-31V1

CN2FBr

bromftormetan

2903 79 300 0

44.

GBFU-121V4

C2NFBr4

tetrabromftoretanlar

2903 79 300 0

45.

GBFU-123V3

C2NF2Br3

uchbromdiftoretanlar

2903 79 300 0

46.

GBFU-123V2

C2NF3Br2

dibromuchftoretanlar

2903 79 300 0

47.

GBFU-124V1

C2NF4Br

bromtetraftoretanlar

2903 79 300 0

48.

GBFU-131V3

C2N2FBr3

uchbromftoretanlar

2903 79 300 0

49.

GBFU-132V2

C2N2F2Br2

dibromdiftoretanlar

2903 79 300 0

50.

GBFU-133V1

C2N2F3Br

bromuchftoretanlar

2903 79 300 0

51.

GBFU-141V2

C2N3FBr2

dibromftoretanlar

2903 79 300 0

52.

GBFU-142V1

C2N3F2Br

bromdiftoretanlar

2903 79 300 0

53.

GBFU-151V1

C2N4FBr

bromftoretanlar

2903 79 300 0

54.

GBFU-221V6

C3NFBr6

geksabromftorpropanlar

2903 79 300 0

55.

GBFU-222V5

C3NF2Br5

pentabromdiftorpropanlar

2903 79 300 0

56.

GBFU-223V4

C3NF3Br4

tetrabromuchftorpropanlar

2903 79 300 0

57.

GBFU-224V3

C3NF4Br3

tribromtetraftorpropanlar

2903 79 300 0

58.

GBFU-225V2

C3NF5Br2

dibrompentaftorpropanlar

2903 79 300 0

59.

GBFU-226V1

C3NF6Br

bromgeksaftorpropanlar

2903 79 300 0

60.

GBFU-231V5

C3N2FBr5

pentabromftorpropanlar

2903 79 300 0

61.

GBFU-232V4

C3N2F2Br4

tetrabromdiftorpropanlar

2903 79 300 0

62.

GBFU-233V3

C3N2F3Br3

uchbromuchftorpropanlar

2903 79 300 0

63.

GBFU-234V2

C3N2F4Br2

dibromtetraftorpropanlar

2903 79 300 0

64.

GBFU-235V1

C3N2F5Br

brompentaftorpropanlar

2903 79 300 0

65.

GBFU-241V4

C3N3FBr4

tetrabromftorpropanlar

2903 79 300 0

66.

GBFU-242V3

C3N3F2Br3

uchbromdiftorpropanlar

2903 79 300 0

67.

GBFU-243V2

C3N3F3Br2

dibromuchftorpropanlar

2903 79 300 0

68.

GBFU-244V1

C3N3F4Br

bromtetraftorpropanlar

2903 79 300 0

69.

GBFU-251V3

C3N4FBr3

uchbromftorpropanlar

2903 79 300 0

70.

GBFU-252V2

C3N4F2Br2

dibromdiftorpropanlar

2903 79 300 0

71.

GBFU-253V1

C3N4F3Br

bromuchftorpropanlar

2903 79 300 0

72.

GBFU-261V2

C3N5FBr2

dibromftorpropanlar

2903 79 300 0

73.

GBFU-262V1

C3N5F2Br

bromdiftorpropanlar

2903 79 300 0

74.

GBFU-271V1

C3N6FBr

bromftorpropanlar

2903 79 300 0

III guruh *

75.

GXBU

CN2ClBr

bromxlormetan

2903 79 800 0

E** ro‘yxati

T/r

OBM guruhi, modda

Kimyoviy formulasi

Nomi

TIF TN kodi

1.

CN3Br

bromli metil

2903 39 110 0

D ro‘yxati

T/r

Mahsulot nomi

TIF TN kodi

1.

Maishiy va tijorat sovutish uskunalari va konditsionerlar

(issiqlik nasoslari), shu jumladan:

1.1.

Sovutgichlar

8418 10-8418 29 000 0,

8418 50 110 0- 8418 50 190 0,

8418 61 00, 8418 69 000 9, 8476 21 000 0,
8476 81 000 0

1.2.

Muzlatish kameralari

8418 10-8418 29 000 0,

8418 30, 8418 40, 8418 50,

8418 61 00, 8418 69 000 9

1.3.

Havo quritgichlar

8415 10 100 0-8415 83 000 0

1.4.

Muz ishlab chiqarish mashinalari (muz generatorlari)

8418 69 000 1; 8418 69 000 9

1.5.

Konditsionerlar va issiqlik nasoslari, yengil va yuk avtomobillaridagi konditsionerlar (ular ichiga o‘rnatilgan yoki o‘rnatilmaganidan qat’i nazar)

8415 10 100 0-8415 83 000 0,

8418 61 00; 8418 69 000 9

1.6.

Oziq-ovqat tovarlari va salqin ichimliklar sotish uchun mo‘ljallangan, ichiga sovutish uskunasi o‘rnatilgan savdo avtomatlari

8476 21 000 0,

8476 29 000 0,

8476 81 000 0

2.

Forpolimerlar

3903 11 000 0, 3909 50

3.

Ko‘chma o‘t o‘chirgichlar

8424 10

4.

Boshqa kimyoviy mahsulotlarning 38-guruhi aralashmalari:

4.1.

Tarkibida xlorftoruglevodorod (XFU)lar bo‘lgan, tarkibida gidroxlorftoruglevodorod(GXFU)lar, perftoruglevodorod(PFU)lar yoki gidroftoruglevodorod(GFU)lar bo‘lgan yoki bo‘lmagan aralashmalar

3824 71 000 0

4.2.

Tarkibida bromxlordiftormetan, bromuchftormetan yoki dibromtetra-ftoretanlar bo‘lgan aralashmalar

3824 72 000 0

4.3.

Tarkibida gidrobromftoruglevodorod (GBFU)lar bo‘lgan aralashmalar

3824 73 000 0

4.4.

Tarkibida gidroxlorftoruglevodorod (GXFU)lar bo‘lgan, tarkibida perftoruglevodorod(PFU)lar yoki gidroftoruglevodorod(GFU)lar bo‘lgan yoki bo‘lmagan, lekin xlorftoruglevodorod (XFU)lari bo‘lmagan aralashmalar

3824 74 000 0

4.5.

Tarkibida uglerod tetraxloridi (to‘rt xlorli uglerod) bo‘lgan aralashmalar

3824 75 000 0

4.6.

Tarkibida 1,1,1-uchxlore�an (metilxloroform) bo‘lgan aralashmalar

3824 76 000 0

4.7.

Tarkibida brommetan (bromli metil) yoki bromxlormetan bo‘lgan aralashmalar

3824 77 000 0

4.8.

Tarkibida perftoruglevodorod(PFU)lar yoki gidroftoruglevodorod(GFU)lar bo‘lgan, lekin xlorftoruglevodorod(XFU)lar yoki gidroxlorftoruglevodorod(GXFU)lar bo‘lmagan aralashmalar

3824 78 000 0

Keyingi tahrirga qarang.
5. Tarkibida ozonni buzuvchi moddalar bo‘lgan, O‘zbekiston Respublikasiga importi va O‘zbekiston Respublikasidan eksporti ruxsatnomalar bo‘yicha amalga oshiriladigan mahsulotlar turlari ro‘yxatining 1 va 2-bandlarida nazarda tutilgan, tarkibida ozonni buzuvchi moddalar bo‘lgan mahsulotlar importi va eksportiga ruxsatnoma hududiy bo‘linma tomonidan beriladi.
i) Davlat ekologiya qo‘mitasiga mazkur Nizomning 2 va 3-ilovalaridagi sxema va shaklga muvofiq, amalda import qilingan ozonni buzuvchi moddalar miqdori va ularning qo‘llanish sohalari bo‘yicha sotilgan miqdorlari haqidagi, shuningdek amalda eksport qilingan ozonni buzuvchi moddalar miqdorlari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni har yili taqdim etish;
Keyingi tahrirga qarang.
a) ushbu Nizomga 4-ilovaga (ozonni buzuvchi moddalar uchun) va 5-ilovaga (tarkibida ozonni buzuvchi moddalar bo‘lgan mahsulotlar uchun) muvofiq ariza;
13. Arizachidan mazkur Nizomning 10-bandida ko‘zda tutilmagan hujjat va ma’lumotlarni taqdim etishini talab qilinishiga yo‘l qo‘yilmaydi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
23. Davlat ekologiya qo‘mitasi yoki uning hududiy bo‘linmasi arizachining arizasini mazkur Nizomning 10-bandida ko‘zda tutilgan, shu jumladan ruxsatnoma “yagona darcha” markazidan beriladigan holatlarda, hujjatlar berilgan sanadan boshlab yetti ish kunidan oshmagan muddatda ko‘rib chiqadi va ruxsatnomani beradi yoki berishni rad etadi.
Keyingi tahrirga qarang.
24. Zarurat bo‘lganda, Davlat ekologiya qo‘mitasi yoki uning hududiy bo‘linmasi arizachining arizasini mazkur Nizomning 14-bandida ko‘zda tutilgan, shu jumladan ruxsatnoma “yagona darcha” markazidan beriladigan holatlarda, hujjatlar berilgan sanadan boshlab yigirma ish kunidan oshmagan muddatda ko‘rib chiqadi va ruxsatnomani beradi yoki berishni rad etadi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
ushbu Nizomning 14-bandi ikkinchi xat boshida ko‘zda tutilgan asbob-uskunalar yordamidagi o‘lchashlar, o‘rganishlar, tadqiqotlar, ko‘zdan kechirishlar yoki boshqa ilmiy va texnik baholashlar natijalariga ko‘ra asoslangan salbiy xulosa.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
ushbu Nizomning 14-bandi ikkinchi xat boshida nazarda tutilgan asbob-uskuna yordamidagi o‘lchovlar, o‘rganishlar, tadqiqotlar, ko‘zdan kechirishlar va boshqa ilmiy va texnik baholashlar yakuni bo‘yicha ruxsat berish tartib-tamoyillari talab va shartlari buzilganlik holati aniqlanganligi.
Keyingi tahrirga qarang.
Ariza ro‘yxatga olingan sana 20__yil “__” ________ Ro‘yxatga olish raqami ________________

O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi

Ozonni buzuvchi moddalarni O‘zbekiston Respublikasiga import qilish
(O‘zbekiston Respublikasidan eksport qilish)ga ruxsatnoma berish uchun
ARIZA

________________________________________________________________________________________________

(arizachi — yuridik shaxs uchun — arizachining nomi va uning tashkiliy-huquqiy shakli;
arizachi — jismoniy shaxs uchun F.I.O., fuqaroning shaxsini tasdiqlovchi hujjat ma’lumotlari)

________________________________________________________________________________________________

(arizachi tashkilotning yuridik manzili yoki jismoniy shaxsning yashash joyi manzili)

aloqa telefonlari, faks____________________________________________________________________________
O‘zbekiston Respublikasiga import
O‘zbekiston Respublikasidan eksport qilish niyatini bildirmoqda (keraklisini belgilash)
1. OBM___________________________________________________________________________________________

(OBMning nomi va miqdori)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(bitim (shartnoma, invoys va h.k.) ga muvofiq, import/eksport qilinadigan OBMlarni yetkazib berish tartibi, partiyalari soni ko‘rsatilsin)

Moddalarning xususiyati va vazifasi (kerakligi belgilansin):

□ ozonni buzuvchi moddalarga mansub bo‘lmagan boshqa kimyoviy moddalar ishlab chiqarish uchun dastlabki xomashyo sifatida foydalanish uchun yangi moddalar;

□ reagent sifatida qo‘llaniladigan yangi moddalar;

□ tasdiqlangan texnologiyalar yordamida, yo‘q qilinishi amalga oshiriladigan tashkilotning nomi va manzili ko‘rsatilgan holda, yo‘q qilishga mo‘ljallangan yangi moddalar;

□ karantinli ishlov berishga mo‘ljallangan yangi moddalar (E ro‘yxatidagi moddalar uchun);

□ tashishdan oldin ishlov berishga mo‘ljallangan yangi moddalar (E ro‘yxatidagi moddalar uchun);

□ qo‘llashning boshqa turlari uchun yangi moddalar;
□ utillashtirilgan1, retsirkulatsiyalangan2, tiklangan3 moddalar
20__ yil “___” ________dagi __________________-son bitim(lar) (shartnoma, invoys) bo‘yicha
________________________________________________________________________________ umumiy summadagi
TIF TN bo‘yicha KODi______________________________________________________________________________
Ishlab chiqaruvchi mamlakat, firma ___________________________________________________________________
O‘zbekiston Respublikasiga_________________________________________ importni amalga oshirayotgan mamlakat;
O‘zbekiston Respublikasidan________________________________________ eksportni amalga oshirayotgan mamlakat;
(keraklisining tagiga chizilsin)
Import(eksport)ning mo‘ljallangan punkti (keraklisining tagiga chizilsin)
Ushbu bilan shuni tasdiqlaymizki, import/eksport qilinadigan (keraklisining tagiga chizilsin) moddalar mazkur arizada bayon etilganlarga mos bo‘ladi.
Ma’lumotlarning haqqoniyligi uchun arizachi to‘liq javobgardir.
Arizada ko‘rsatilgan tegishli ma’lumotlar o‘zgargan taqdirda berilgan ruxsatnoma qayta rasmiylashtirilishi lozim.

Orqa tomoni

2. Arizaga quyidagi hujjatlar ilova qilinadi:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tashkilot rahbari ___________________________________________________________________

(shaxsiy imzosi)

(F.I.Sh)

M.O‘.
1 Utilizatsiyalashtirilgan moddalar, mexanizm, uskuna, konteynerlardagi, ularga texnik xizmat ko‘rsatish yoki ta’mirlash paytida yoki hisobdan chiqarishdan oldin bo‘lgan, to‘plangan va saqlanayotgan ozonni buzuvchi moddalarni anglatadi.
2 Retsirkul�tsiyalangan moddalar dastlabki tozalash - filtrlash va quritish amalga oshirilgandan so‘ng utillashtirilgan ozonni buzuvchi moddalardan takroran foydalanishni anglatadi.
3 Tiklangan moddalar, standartlar bilan belgilangan, moddaning holatini muayyan ko‘rsatkichlargacha tiklash maqsadida, filtrlash, quritish, distillash va kimyoviy ishlov berish kabi jarayonlarni amalga oshirish hisobiga utillashtirilgan ozonni buzuvchi moddalarga ikkilamchi ishlov berish va ular xossalarining yaxshilanishini anglatadi.
Ariza ro‘yxatga olingan sana 20__yil “__” ________ Ro‘yxatga olish raqami ________________

O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi

Tarkibida ozon buzuvchi moddalar bo‘lgan mahsulotlarni O‘zbekiston Respublikasiga import qilish
(O‘zbekiston Respublikasidan eksport qilish)ga ruxsatnoma berish uchun
ARIZA

________________________________________________________________________________________________

(arizachi — yuridik shaxs uchun — arizachining nomi va uning tashkiliy-huquqiy shakli;
arizachi — jismoniy shaxs uchun F.I.O., fuqaroning shaxsini tasdiqlovchi hujjat ma’lumotlari)

________________________________________________________________________________________________

(arizachi tashkilotning yuridik manzili yoki jismoniy shaxsning yashash joyi manzili)

aloqa telefonlari, faks____________________________________________________________________________
O‘zbekiston Respublikasiga import
O‘zbekiston Respublikasidan eksport qilish niyatini bildirmoqda (keraklisini belgilash)
1. Mahsulotlar____________________________________________________________________________________

(mahsulotning nomi, belgisi, shu jumladan mahsulot va uskunaning turi va klassi)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(har bir ozonni buzuvchi moddaning donalari (birliklari) soni, nomi va miqdori)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(mahsulotning umumiy miqdori, har bir ozonni buzuvchi moddaning nomi va jami toza miqdori (kilogrammlarda), sanab bo‘lmaydigan birliklar bo‘lgan taqdirda)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(mahsulotning umumiy miqdori, mahsulot yoki uskunaning birligiga to‘g‘ri keladigan har bir ozonni buzuvchi moddaning nomi va jami toza miqdori (kilogrammlarda), sanash mumkin bo‘lgan birliklar bo‘lganda)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(tarkibida ozonni buzuvchi moddalar bo‘lgan mahsulot yoki uskunaning kelib chiqishi: utillashtirilgan1, retsirkulatsiyalangan2 yoki tiklangan3)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(tarkibida ozonni buzuvchi moddalari bo‘lgan, yo‘q qilinishi amalga oshiriladigan, tashkilotning nomi va manzili ko‘rsatilgan holdagi mahsulot va uskunaning miqdori)

____________________________________________________________________________________

(tarkibida OBMlar bo‘lgan, import/eksport qilinadigan mahsulotlarni bitimga muvofiq yetkazib berish tartibi, partiyalari soni ko‘rsatilsin)

____________________

1 Utillashtirilgan moddalar, mexanizm, uskuna, konteynerlardagi, ularga texnik xizmat ko‘rsatish yoki ta’mirlash
paytida yoki hisobdan chiqarishdan oldin bo‘lgan, to‘plangan va saqlanayotgan ozonni buzuvchi moddalarni anglatadi.

2 Retsirkulatsiyalangan moddalar dastlabki tozalash – filtrlash va quritish amalga oshirilgandan so‘ng
utillashtirilgan ozonni buzuvchi moddalardan takroran foydalanishni anglatadi.

3 Tiklangan moddalar, standartlar bilan belgilangan, moddaning holatini muayyan ko‘rsatkichlargacha tiklash
maqsadida, filtrlash, quritish, distillash va kimyoviy ishlov berish kabi jarayonlarni amalga oshirish hisobiga
utillashtirilgan ozonni buzuvchi moddalarga ikkilamchi ishlov berish va ular xossalarining yaxshilanishini anglatadi.

Orqa tomoni

________________________________________________________________________________ miqdorda (hajmda),
tarkibida OBMlar bo‘lgan___________________________________________________________________________
20__ yil “___” ________dagi __________________-son bitim(lar) (shartnoma, invoys) bo‘yicha
________________________________________________________________________________ umumiy summadagi
TIF TN bo‘yicha KODi_________________________________________________________________________bo‘lgan
Ishlab chiqaruvchi mamlakat, firma ___________________________________________________________________
O‘zbekiston Respublikasiga importni amalga oshirayotgan mamlakat ________________________________________;
O‘zbekiston Respublikasidan eksportni amalga oshirayotgan mamlakat _______________________________________;
(keraklisining tagiga chizilsin)
Import(eksport)ning mo‘ljallangan punkti (keraklisining tagiga chizilsin)
______________
Ushbu bilan shuni tasdiqlaymizki, import/eksport qilinadigan (keraklisining tagiga chizilsin) moddalar mazkur arizada bayon etilganlarga mos bo‘ladi.
Ma’lumotlarning haqqoniyligi uchun arizachi to‘liq javobgardir.
Arizada ko‘rsatilgan tegishli ma’lumotlar o‘zgargan taqdirda berilgan ruxsatnoma qayta rasmiylashtirilishi lozim.
2. Arizaga quyidagi hujjatlar ilova qilinadi:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tashkilot rahbari _____________________

______________________________________________

(shaxsiy imzosi)

(F.I.Sh)

M.O‘.

Ozonni buzuvchi moddalarning O‘zbekiston Respublikasiga import qilish uchun
RUXSATNOMA

20__yil “__” ________________________________-son

Ushbu ruxsatnoma O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi tomonidan berilgan.

___________________________________________________________________manzilida joylashgan (yashaydigan):
________________________________________________________________________________________________,

(arizachining nomi yoki jismoniy shaxsning F.I.O.)

TIF TN bo‘yicha KODi________________________________________________________________________bo‘lgan,
20___ yil “___” ___________ dagi _________-son bitim(lar) (shartnoma, invoys) bo‘yicha
qiymati ___________________________________________________________________________________ bo‘lgan

(importi davlat ro‘yxatidan o‘tkazilishi lozim bo‘lgan OBMlarning faqatgina qiymati ko‘rsatiladi)

________________________________________________________________________________________ miqdorda

(OBMlar metrik tonnalarda)

_______________________________________________________larning O‘zbekiston Respublikasiga importi uchun
(OBMlar nomlari)

Ishlab chiqaruvchi mamlakat, firma:
________________________________________________________________________________________________
Eksportni amalga oshirayotgan mamlakat:
____________________________________________________________________________________
Ushbu ruxsatnomaning amal qilish muddati ___________________________ dan___________________________gacha

Lavozimi, imzo

____________________________________________
M.O‘.
Arizachi mazkur Nizomning 8-bandiga muvofiq ruxsat berish tartib va tamoyillarining talab va shartlariga rioya qilishga majbur.

Ozonni buzuvchi moddalarning O‘zbekiston Respublikasidan eksport qilish uchun
RUXSATNOMA

20__yil “__” _______________________________-son

Ushbu ruxsatnoma O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi tomonidan berilgan.

___________________________________________________________________manzilida joylashgan (yashaydigan):
________________________________________________________________________________________________,

(arizachining nomi yoki jismoniy shaxsning F.I.O.)

TIF TN bo‘yicha KODi________________________________________________________________________bo‘lgan,
20___ yil “___” ___________ dagi _________-son bitim(lar) (shartnoma, invoys) bo‘yicha
qiymati ___________________________________________________________________________________ bo‘lgan

(eksporti davlat tomonidan tartibga solinadigan OBMlarning faqat qiymati ko‘rsatiladi)

________________________________________________________________________________________ miqdorda

(OBMlar metrik tonnalarda)

______________________________________________________larning O‘zbekiston Respublikasidan eksporti uchun

(OBMlar nomlari)

Ishlab chiqaruvchi mamlakat, firma:___________________________________________________________________
Importni amalga oshirayotgan mamlakat:________________________________________________________________
Ushbu ruxsatnomaning amal qilish muddati ___________________________ dan___________________________gacha

Lavozimi, imzo

____________________________________________
M.O‘.
Arizachi mazkur Nizomning 8-bandiga muvofiq ruxsat berish tartib va tamoyillarining talab va shartlariga rioya qilishga majbur.

Tarkibida ozonni buzuvchi moddalar bo‘lgan mahsulotlarni O‘zbekiston Respublikasiga import qilish uchun
RUXSATNOMA

20__yil “__” _______________________________-son

Ushbu ruxsatnoma O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi tomonidan berilgan.

___________________________________________________________________manzilida joylashgan (yashaydigan):
________________________________________________________________________________________________,

(arizachining nomi yoki jismoniy shaxsning F.I.O.)

TIF TN bo‘yicha KODi________________________________________________________________________bo‘lgan,
20___ yil “___” ___________ dagi _________-son bitim(lar) (shartnoma, invoys) bo‘yicha
qiymati ___________________________________________________________________________________ bo‘lgan

(importi davlat ro‘yxatidan tartibga solinadigan, tarkibida OBMlar bo‘lgan mahsulotlarning f�qatgina qiymati ko‘rsatiladi)

tarkibida OBMlar bo‘lgan___________________________________________________________ miqdorda (hajmda)

(OBMlarning nomi, belgisi (markasi))

________________________________________________mahsulotlarning O‘zbekiston Respublikasiga importi uchun

(OBMlar nomlari va miqdori)


Ishlab chiqaruvchi mamlakat, firma:___________________________________________________________________
Eksportni amalga oshirayotgan mamlakat:_______________________________________________________________
Ushbu ruxsatnomaning amal qilish muddati ___________________________ dan___________________________gacha

Lavozimi, imzo

____________________________________________
M.O‘.
Arizachi mazkur Nizomning 8-bandiga muvofiq ruxsat berish tartib va tamoyillarining talab va shartlariga rioya qilishga majbur.

Tarkibida ozonni buzuvchi moddalar bo‘lgan mahsulotlarni O‘zbekiston Respublikasidan eksport qilish uchun
RUXSATNOMA

20__yil “__” ___________________ ____________-son

Ushbu ruxsatnoma O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi tomonidan berilgan.

___________________________________________________________________manzilida joylashgan (yashaydigan):
________________________________________________________________________________________________,

(arizachining nomi yoki jismoniy shaxsning F.I.O.)

TIF TN bo‘yicha KODi________________________________________________________________________bo‘lgan,
20___ yil “___” ___________ dagi _________-son bitim(lar) (shartnoma, invoys) bo‘yicha
qiymati ___________________________________________________________________________________ bo‘lgan

(eksporti davlat tomonidan tartibga solinadigan, tarkibida OBMlar bo‘lgan mahsulotlarning f�qatgina qiymati ko‘rsatiladi)

tarkibida OBMlar bo‘lgan___________________________________________________________ miqdorda (hajmda)

(OBMlarning nomi, belgisi (markasi)

______________________________________________mahsulotlarning O‘zbekiston Respublikasidan eksporti uchun

(OBMlar nomlari va miqdori)

Ishlab chiqaruvchi mamlakat, firma:___________________________________________________________________
Importni amalga oshirayotgan mamlakat:_______________________________________________________________
Ushbu ruxsatnomaning amal qilish muddati ___________________________ dan___________________________gacha

Lavozimi, imzo

____________________________________________
M.O‘.
Arizachi mazkur Nizomning 8-bandiga muvofiq ruxsat berish tartib va tamoyillarining talab va shartlariga rioya qilishga majbur.
ushbu qarorning 1-ilovasiga muvofiq ruxsatnomalar beriladigan, import qilinadigan retsirkulatsiyalangan, tiklangan ozonni buzuvchi moddalar kvotalanmaydi.
13. Davlat ekologiya qo‘mitasi tegishli ozonni buzuvchi moddalarning barcha hajmini yoki bir qismini arizachilar o‘rtasida ushbu Nizomning 6, 9, 10-bandlariga muvofiq qayta taqsimotini amalga oshiradi, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasini xabardor qiladi.

A ro‘yxati

T/r

OBM guruhi, modda

Kimyoviy formulasi

Nomi

TIF TN kodi

I guruh

1.

XFU-11

CFCl3

uchxlorftormetan

2903 77 600 0

2.

XFU-12

CF2Cl2

dixlordiftormetan

2903 77 600 0

3.

XFU-113

C2F3Cl3

uchxloruchftoretanlar

2903 77 600 0

4.

XFU-114

C2F4Cl2

dixlortetraftoretanlar

2903 77 600 0

5.

XFU-115

C2F5Cl

xlorpentaftoretan

2903 77 600 0

II guruh

6.

Galon 1211**

CF2BrCl

bromxlordiftormetan

2903 76 100 0

7.

Galon 1301**

CF3Br

bromuchftormetan

2903 76 200 0

8.

Galon 2402

C2F4Br2

dibromtetraftoretanlar

2903 76 900 0

V ro‘yxati

T/r

OBM guruhi, modda

Kimyoviy formulasi

Nomi

TIF TN kodi

I guruh

1.

XFU-13

CF3Cl

xloruchftormetan

2903 77 900 0

2.

XFU-111

C2FCl5

pentaxlorftoretan

2903 77 900 0

3.

XFU-112

C2F2Cl4

tetraxlordiftoretanlar

2903 77 900 0

4.

XFU-211

C3FCl7

geptaxlorftorpropanlar

2903 77 900 0

5.

XFU-212

C3F2Cl6

geksaxlordiftorpropanlar

2903 77 900 0

6.

XFU-213

C3F3Cl5

pentaxloruchftorpropanlar

2903 77 900 0

7.

XFU-214

C3F4Cl4

tetraxlortetraftorpropanlar

2903 77 900 0

8.

XFU-215

C3F5Cl3

uchxlorpentaftorpropanlar

2903 77 900 0

9.

XFU-216

C3F6Cl2

dixlorgeksaftorpropanlar

2903 77 900 0

10.

XFU-217

C3F7Cl

xlorgeptaftorpropanlar

2903 77 900 0

II guruh

11.

CCl4

tetraxlormetan (to‘rt xlorli uglerod)

2903 14 000 0

III guruh

12.

C2N3Cl3

1,1,1-uchxloretan (metilxloroform)

2903 19 000 0

S ro‘yxati

T/r

OBM guruhi, modda

Kimyoviy formulasi

Nomi

TIF TN kodi

II guruh

41.

GBFU-21V2

CNFBr2

dibromftormetan

2903 79 300 0

42.

GBFU-22V1

CNF2Br

bromdiftormetan

2903 79 300 0

43.

GBFU-31V1

CN2FBr

bromftormetan

2903 79 300 0

44.

GBFU-121V4

C2NFBr4

tetrabromftoretanlar

2903 79 300 0

45.

GBFU-123V3

C2NF2Br3

uchbromdiftoretanlar

2903 79 300 0

46.

GBFU-123V2

C2NF3Br2

dibromuchftoretanlar

2903 79 300 0

47.

GBFU-124V1

C2NF4Br

bromtetraftoretanlar

2903 79 300 0

48.

GBFU-131V3

C2N2FBr3

uchbromftoretanlar

2903 79 300 0

49.

GBFU-132V2

C2N2F2Br2

dibromdiftoretanlar

2903 79 300 0

50.

GBFU-133V1

C2N2F3Br

bromuchftoretanlar

2903 79 300 0

51.

GBFU-141V2

C2N3FBr2

dibromftoretanlar

2903 79 300 0

52.

GBFU-142V1

C2N3F2Br

bromdiftoretanlar

2903 79 300 0

53.

GBFU-151V1

C2N4FBr

bromftoretanlar

2903 79 300 0

54.

GBFU-221V6

C3NFBr6

geksabromftorpropanlar

2903 79 300 0

55.

GBFU-222V5

C3NF2Br5

pentabromdiftorpropanlar

2903 79 300 0

56.

GBFU-223V4

C3NF3Br4

tetrabromuchftorpropanlar

2903 79 300 0

57.

GBFU-224V3

C3NF4Br3

tribromtetraftorpropanlar

2903 79 300 0

58.

GBFU-225V2

C3NF5Br2

dibrompentaftorpropanlar

2903 79 300 0

59.

GBFU-226V1

C3NF6Br

bromgeksaftorpropanlar

2903 79 300 0

60.

GBFU-231V5

C3N2FBr5

pentabromftorpropanlar

2903 79 300 0

61.

GBFU-232V4

C3N2F2Br4

tetrabromdiftorpropanlar

2903 79 300 0

62.

GBFU-233V3

C3N2F3Br3

uchbromuchftorpropanlar

2903 79 300 0

63.

GBFU-234V2

C3N2F4Br2

dibromtetraftorpropanlar

2903 79 300 0

64.

GBFU-235V1

C3N2F5Br

brompentaftorpropanlar

2903 79 300 0

65.

GBFU-241V4

C3N3FBr4

tetrabromftorpropanlar

2903 79 300 0

66.

GBFU-242V3

C3N3F2Br3

uchbromdiftorpropanlar

2903 79 300 0

67.

GBFU-243V2

C3N3F3Br2

dibromuchftorpropanlar

2903 79 300 0

68.

GBFU-244V1

C3N3F4Br

bromtetraftorpropanlar

2903 79 300 0

69.

GBFU-251V3

C3N4FBr3

uchbromftorpropanlar

2903 79 300 0

70.

GBFU-252V2

C3N4F2Br2

dibromdiftorpropanlar

2903 79 300 0

71.

GBFU-253V1

C3N4F3Br

bromuchftorpropanlar

2903 79 300 0

72.

GBFU-261V2

C3N5FBr2

dibromftorpropanlar

2903 79 300 0

73.

GBFU-262V1

C3N5F2Br

bromdiftorpropanlar

2903 79 300 0

74.

GBFU-271V1

C3N6FBr

bromftorpropanlar

2903 79 300 0

III guruh

75.

GXBU

CN2ClBr

bromxlormetan

2903 79 800 0

E*** ro‘yxati

T/r

OBM guruhi, modda

Kimyoviy formulasi

Nomi

TIF TN kodi

1.

CN3Br

bromli metil

2903 39 110 0

Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.