Jamiyatning buyrug‘ida mehnat shartnomasi MKda nazarda tutilgan qaysi asoslarga ko‘ra bekor qilinganligi ko‘rsatilmagan.
O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi 100-moddasiga ko‘ra, nomuayyan muddatga tuzilgan mehnat shartnomasini ham muddati tugagunga qadar muddatli mehnat shartnomasini ham ish beruvchining tashabbusi bilan bekor qilish asosli bo‘lishi shart.
O‘zbekiston Respublikasi FPK 314-moddasining 4-qismiga ko‘ra, sud ishda qatnashishga jalb qilinmagan shaxslarning huquq va majburiyatlariga doir masalani hal qilgan bo‘lsa hal qiluv qarori, ajrim yoki qarorning bekor qilinishiga asos bo‘ladi.