06.11.2015 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 915-1