Ҳужжат кучини йўқотган " " 25.09.2012
 LexUZ шарҳи
1. Мазкур Низом «Давлат статистикаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ ишлаб чиқилган Низом Ўзбекистон Республикасининг мулкчилик ва хўжалик юритишнинг барча шаклларидаги корхоналари ва ташкилотларининг Ягона давлат регистри (КТЯДР)ни ташкил этиш ва унинг амал қилиши мақсадларини, регистрнинг хўжалик юритувчи субъектлари таркибини, регистр ахборот фонди мазмунини, КТЯДРдан фойдаланувчиларнинг ўзаро муносабатлари тартибини, КТЯДРни яратишда ва уни юритишда қатнашувчи ташкилотларнинг ваколатларини белгилаб беради.
(14-банд Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 6июндаги 109-сонли қарори асосида иккинчи — тўртинчи хатбошилар билан тўлдирилган — ЎР ҚҲТ, 2007 й., 23-сон, 237-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
МУЛКЧИЛИК ВА ХЎЖАЛИК ЮРИТИШНИНГ БАРЧА ШАКЛЛАРИДАГИ КОРХОНА ВА ТАШКИЛОТЛАРНИНГ ЯГОНА ДАВЛАТ РЕГИСТРИ
РЎЙХАТГА ОЛИШ КАРТАСИ

1.

Корхона, ташкилотларнинг

2.КТУТ коди

(тўла ва қисқартирилган) номи
3.

(ўзбек тилида)

4.

(рус тилида)

5.ДБИБТ бўйича бошқарув органининг номи:ДБИБТ коди
6.ХХТУТ бўйича асосий фаолият тури:ХХТУТ коди
7.Фаолиятнинг бошқа турлари (тадбиркорлик субъектлари бўлмаган ташкилотлар учун):ХХТУТ коди
8.Мулкчилик шакли:

МШ коди

9.Ташкилий-ҳуқуқий шакли:

ТҲШ коди

10.Бюджет - 1, хўжалик ҳисоби - 2
11.Бўлимлар (бўлимлар, филиаллар, шуъба корхоналар) сони
12.Ёлланма ишчи кучидан фойдаланилади ҳа- 1, йўқ - 2
13.Корхонанинг жойлашган ўрни коди:МҲОБТ коди
14.Почта индекси:
15.Почта манзили:

(вилоят)

(туман)

(шаҳар, аҳоли яшайдиган жой)

(кўча, уй, корпус, квартира)

16.Телефон:

17.

Телекс:
18.Телетайп:

19.

Телефакс:
20.Юқори ташкилот: (филиаллар учун) КТУТ коди
21.

(номи)

22.Банк бўлими

23.

Ҳисоб-китоб счёти

(ФПМ коди)

24.

(банк муассасасининг номи)

25.Муассислар: (номи)

Устав фондидаги улуш

КТУТ коди

Устав фонди миқдори
(минг сўм)

%

Жами:

26.Қўшма корхонанинг хорижий муассислари (шериклар) (узоқ хорижий мамлакатлари-1; МДҲ мамлакатлари-2; аралаш-3)
27.Хорижий муассис(шерик) мамлакатининг номи

ХУТТ коди

28.Хусусийлаштириш санаси

29.

Мулкка эгалик қилиш ҳуқуқи ордерининг тартиб рақами

ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН ЎТКАЗИШ МАЪЛУМОТЛАРИ

30.Рўйхатга олувчи орган (номи):
31.Рўйхатга олиш тартиб рақами ( -сон қарор)

32.

Рўйхатга олинган сана

(кун, ой, йил)

32.Тугатиш тўғрисидаги қарор тартиб рақами

34.

Тугатилган сана

(кун, ой, йил)

________ ЙИЛДАГИ ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАР

35.Рўйхатдаги ходимлар сони (ўриндошлардан ташқари) (киши)
36.Балансдаги фойда (зарар) (минг сўм)
37.Маҳсулот (ишлар, хизматлар) жами (минг сўм)
38.Асосий фондларнинг қолдиқ қиймати (минг сўм)
Корхона раҳбари (Ф.И.О.)
______________________________

МУ

(имзо)

Рўйхатга олиш картасини ва кодлар ____________________________________________________
берилиши

(статистика органининг номи)

--------------------------------------------------- экспертизадан ўтказди
_____________________________________________________

(Ф.И.О.)

(имзо)

МУЛКЧИЛИК ВА ХЎЖАЛИК ЮРИТИШНИНГ БАРЧА ШАКЛЛАРИДАГИ КОРХОНА ВА ТАШКИЛОТЛАРНИНГ ЯГОНА ДАВЛАТ РЕГИСТРИ

ХЎЖАЛИК СУБЪЕКТИ КОРХОНАЛАР ВА
ТАШКИЛОТЛАРНИНГ ДАВЛАТ РЕГИСТРИГА КИРИТИЛГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА
Г У В О Ҳ Н О М А

1.Тўлдирилган сана:
2.Корхона, ташкилотнинг (тўла ва қисқартирилган) номиКТУТ коди
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.ДБИБТ бўйича бошқарув органининг номи:

код

-----------------------------------------------------------------------------------
4.ХХТУТ бўйича асосий фаолият тури:

код

-----------------------------------------------------------------------------------
5.МШТ бўйича мулкчилик шакли:

код

-----------------------------------------------------------------------------------
6.ТҲШК ташкилий-ҳуқуқий шакли:

код

------------------------------------------------------------------------------------
7.Корхонанинг жойлашган ўрни:

код

(ДБИБ бўйича тўлиқ код)

_____________________________________________________________________________________

(вилоят, туман)

_____________________________________________________________________________________

(шаҳар, аҳоли яшайдиган жой)

_____________________________________________________________________________________

(кўча, -уй, корпус, квартира)

8.Давлат рўйхатига олиш тартиб рақами:
9. ________________________________________________________________________ асосида

(қарор, буйруқ ва шу кабилар асосида давлат рўйхатидан ўтказилган ёки қайта рўйхатдан ўтказилган)

10._____________________________________________________________________ томонидан

(рўйхатга олувчи органнинг номи)

давлат рўйхатидан (қайта рўйхатдан) ўтказилди

ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ОРГАНИ РАҲБАРИ
_____________________________

________________________

(Ф.И.О.)

(имзо)

МУ