Солиқ маслаҳатига оид фаолият Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига, ушбу Қонунга ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши керак.
 LexUZ шарҳи
Қўшимча маълумот учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 77-моддаси, Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида»ги Қонуни ва «Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси тўғрисида» (янги таҳрири)ги Қонунига қаранг.
ушбу Қонун 23-моддасининг еттинчи қисмида назарда тутилган, солиқ маслаҳатига оид хулоса бериш ҳуқуқига эга бўлган солиқ маслаҳатчилари ташкилотларининг рўйхатини юритади;
Солиқ маслаҳатчилари палатаси ушбу модда иккинчи қисмининг иккинчи — тўртинчи хатбошиларида кўрсатилган реестрларни, шунингдек рўйхатни шакллантириш ҳамда юритиш тартибини белгилайди.
 LexUZ шарҳи
 LexUZ шарҳи
 LexUZ шарҳи
 LexUZ шарҳи
Ушбу модда тўртинчи қисмининг талабларига номувофиқлик юзага келган тақдирда, солиқ маслаҳатчилари ташкилоти номувофиқлик юзага келган кундан эътиборан беш кунлик муддатда Солиқ маслаҳатчилари палатасини бу ҳақда ёзма ёки электрон шаклда хабардор қилади ва юзага келган номувофиқликни кўрсатиб ўтилган санадан эътиборан уч ойдан кўп бўлмаган муддатда бартараф этиши ёхуд солиқ маслаҳатига оид фаолиятни тугатиш тўғрисида қарор қабул қилиши шарт.
Ушбу модда тўртинчи қисмининг талабларига номувофиқлик бартараф этилгунига қадар солиқ маслаҳатчилари ташкилоти томонидан солиқ маслаҳатига оид фаолиятни амалга ошириш тақиқланади.
Ушбу Қонун 23-моддасининг еттинчи қисмида назарда тутилган солиқ маслаҳатига оид хулосани ўз фаолиятини бир йилдан ортиқ амалга ошираётган ва штатида солиқ маслаҳати бўйича камида бир йил стажга эга солиқ маслаҳатчилари мавжуд бўлган солиқ маслаҳатчилари ташкилоти беради.
Ушбу модда еттинчи қисмининг талабларига номувофиқлик юзага келган тақдирда, солиқ маслаҳатчилари ташкилоти номувофиқлик юзага келган кундан эътиборан беш кунлик муддатда Солиқ маслаҳатчилари палатасини бу ҳақда ёзма ёки электрон шаклда хабардор қилади.
Солиқ маслаҳатчилари ташкилоти ушбу Қонуннинг 9-моддасида назарда тутилган солиқ маслаҳати бўйича хизматлар билан бир қаторда қуйидаги хизматларни кўрсатиши мумкин:
 LexUZ шарҳи
 LexUZ шарҳи
 LexUZ шарҳи
Қаранг: Солиқ маслаҳати миллий стандарти (2-сонли СММС) «Солиқ маслаҳати бўйича ҳисобот тузиш ва мижозга (ишонч билдирувчига) тақдим этиш тартиби» (рўйхат рақами 2375, 28.06.2012 й.).
Ушбу модда иккинчи қисмининг еттинчи хатбошисида назарда тутилган асос адвокатлик тузилмаларининг, аудиторлик ташкилотларининг, бухгалтерия ҳисобини юритиш бўйича хизматлар кўрсатувчи бошқа юридик шахсларнинг штатида, шунингдек давлат органларида асосий иш жойи бўйича ишлайдиган солиқ маслаҳатчиларига нисбатан татбиқ этилмайди.
Малака сертификатининг амал қилиши ушбу модда иккинчи қисмининг иккинчи — еттинчи хатбошиларида кўрсатилган асослар бўйича Солиқ маслаҳатчилари палатасининг қарори билан, ушбу модда иккинчи қисмининг саккизинчи, тўққизинчи ва ўнинчи хатбошиларида кўрсатилган асослар бўйича эса суднинг қарори билан тугатилади.
Малака сертификатининг амал қилиши ушбу модда иккинчи қисмининг саккизинчи, тўққизинчи ва ўнинчи хатбошиларида назарда тутилган асослар бўйича тугатилган шахс малака сертификатининг амал қилишини тугатиш тўғрисидаги қарор қабул қилинган кундан эътиборан уч йил ичида Солиқ маслаҳатчилари палатасига малака сертификатини олиш ҳақидаги ариза билан мурожаат қилишга ҳақли эмас.
Малака сертификати ушбу модда иккинчи қисмининг учинчи хатбошисида назарда тутилган асослар бўйича бекор қилинган шахс суднинг малака сертификатини бекор қилиш тўғрисидаги қарори қонуний кучга кирган санадан эътиборан уч йил ичида Солиқ маслаҳатчилари палатасига малака сертификатини олиш ҳақидаги ариза билан мурожаат қилишга ҳақли эмас.
ўн учинчи ва ўн тўртинчи хатбошилар тегишинча ўн тўртинчи ва ўн бешинчи хатбошилар деб ҳисоблансин.
1) Ўзбекистон Республикасининг 2006 йил 21 сентябрда қабул қилинган «Солиқ маслаҳати тўғрисида»ги ЎРҚ-55-сонли Қонуни (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2006 йил, № 9, 497-модда);