экспорт қилувчи/ариза берувчининг ариза-декларацияси — ушбу Низом 36-бандининг «г» кичик бандида кўрсатиб ўтилган мамлакатлар учун бериладиган умумий шаклдаги келиб чиқиш сертификатини бериш учун асос бўладиган ҳужжат, шу жумладан электрон шаклдаги ҳужжат;
и) мамлакатда мазкур банднинг «а» — «з» кичик бандларида кўрсатиб ўтилган маҳсулотлардангина ишлаб чиқарилган товарлар.
25. Мазкур Низом 36-бандининг «г» кичик бандига асосан экспорт қилинаётган маҳсулотга сертификат олиш учун экспорт қилувчи ушбу Низомнинг 2а-иловасига мувофиқ шаклда расмийлаштирилган ариза-декларацияни тақдим этиши мумкин. Ариза-декларация ёзма ёки электрон шаклда ҳамда ариза берувчининг имзоси билан тасдиқланган ҳолда тақдим қилинади.
26. 22 — 25-бандларда кўрсатилган ҳужжатлар ариза берувчи томонидан ваколатли органга бевосита, почта алоқа воситаси орқали ёки электрон шаклда ахборот тизими орқали тақдим этилади. Электрон шаклда тақдим этилган ҳужжатлар ариза топшириш санасида республикада фаолият юритаётган фойдаланувчиларни идентификациялаш (аниқлаш) ягона ахборот тизимидан фойдаланган ҳолда тақдим этилади ёки ариза берувчининг электрон рақамли имзоси билан тасдиқланади.
Мазкур Низомнинг 22, 24, 25-бандида кўрсатилган ҳужжатларни;
33. Ариза берувчи томонидан товарнинг келиб чиқиш мамлакатини аниқлаш мақсадида экспертиза ўтказиш ва экспертиза далолатномаси олиш (сертификат расмийлаштирилмасдан) учун мурожаат қилинган ҳолларда, ариза берувчи товар ишлаб чиқарилган ҳудуддаги ваколатли органга мазкур Низомнинг 22-бандида кўрсатилган ҳужжатларни тақдим қилади. Ушбу ҳолатда, ариза берувчи томонидан сертификат олиш учун товар ортилаётган ҳудуд ваколатли органига ўзи томонидан тасдиқланган экспертиза далолатномасининг нусхаси берилади. Бундай экспертиза далолатномаси 12 ой амал қилиш муддати билан берилади. Товарни ишлаб чиқаришнинг технологик жараёнида (шу жумладан товарнинг таркибий қисмида), экспорт қилинаётган товарни ишлаб чиқаришда фойдаланилган хом-ашё ва материалларнинг келиб чиқишида ёки товар экспорт қилинаётган мамлакат ўзгарган тақдирда, ариза берувчи янги экспертиза далолатномаси олиш учун экспертиза далолатномаси берган ваколатли органга мазкур Низомнинг 22-бандида қайд этилган зарур ҳужжатлардаги тегишли ўзгаришлари билан мурожаат қилиши лозим.
36. Экспертиза далолатномаси («а» — «в» кичик бандлар) ёки ариза-декларация («г» кичик банд) асосида сертификат, экспорт қилинаётган товарнинг шартномада кўрсатилган барча миқдорига ёки товар туркумига (экспорт қилувчининг ихтиёрига кўра) қуйидаги шаклларда расмийлаштирилади:
г) ушбу банднинг «а» — «в» кичик бандларида кўрсатилмаган мамлакатларга ва товар келиб чиқиш мамлакатини тасдиқлаш шартнома (битим) шартларида ёки бундай давлатларнинг миллий қоидаларида зарурлиги назарда тутилган бўлса, мазкур Низомнинг 5-иловасига мувофиқ шаклда рус ёки инглиз тилларида.
43. Ариза берувчининг илтимосига кўра сертификатни товар жўнатилганидан сўнг божхона расмийлаштируви амалга оширилгандан бир йилдан кечиктирмасдан гувоҳлантиришга рухсат этилади. Бу ҳолда, мазкур Низомнинг 22, 24-бандида санаб ўтилган ҳужжатларга ариза берувчи томонидан қўшимча равишда божхона органларининг товарнинг жўнатилганлигини тасдиқловчи белгиси қўйилган товарнинг кузатув ҳужжатлари ва юк божхона декларацияси тақдим этилади. Бундай ҳолларда сертификатнинг «Хизмат белгилари учун» устунларида «Кейинчалик берилган» ёзуви бўлиши керак.
Экспорт қилувчилар рўйхатдан ўтиш учун керакли бўлган маълумотларни рўйхатдан ўтказувчи органга тақдим қилади. Рўйхатдан ўтказиш экспорт қилувчининг аризаси ва экспорт қилинаётган товарнинг ЕИ регламентлари талабларига мувофиқлиги ҳақидаги экспертиза далолатномаси асосида, ўз тижорий фаолияти, манзили, ишлаб чиқарадиган ва(ёки) экспорт килаётган махсулоти ТИФ ТН кодлари ва бошқа маълумотларни илова қилган ҳолда (қоғоз кўринишида ёки электрон равишда) тақдим килгандан сўнг амалга оширилади. Рўйхатдан ўтказилган экспорт қилувчиларга REX-тизимининг индивидуал рақами берилади, бунда ушбу экспорт қилувчи ва товарларга бириктирилган REX-тизимининг индивидуал рақамини ҳисобварақ-фактурада ёки товарнинг бошқа кузатув ҳужжатларида кўрсатиб декларациялаш асосида Европа Иттифоқи божхона органлари томонидан преференциялар берилиши мумкин.

Босқичлар

Субъект

Ҳаракат

Муддати


1-босқич

Ариза берувчи — экспорт қилувчи (корхона)

Ёзма ёки электрон кўринишда тегишли ҳужжатларини илова қилган ҳолда ариза топшириш

Ариза берувчинингхоҳишига кўра


2-босқич

Ваколатли орган

1. Тақдим қилинган ҳужжатларни ўрганиб чиқиш ва ишлаб чиқариш/товар сақланаётган жойга бориб экспертиза ўтказиш.

2. Экспертиза далолатномаси тузиш (расмийлаштириш) (экспертиза натижаси салбий бўлган ҳолларда эксперт хулосаси расмийлаштириш).

Бир иш куни давомида (ТИФ ТН кодлари бўйича 84 — 89 гуруҳларда тавсифланадиган товарларни сертификатлашда — икки иш кунигача)


3-босқич

Ваколатли орган

1. Товарнинг келиб чиқиш сертификатини тузиш ва расмийлаштириш (экспертиза далолатномаси асосида)

2. Сертификатни электрон маълумотлар базасига киритиш

Бир иш куни давомида


4-босқич

Ариза берувчи — экспорт қилувчи (корхона)

Сертификатни олиш

Ариза берувчинингхоҳишига кўра


5-босқич

Ариза берувчи — экспорт қилувчи (корхона)

Аввал берилган сертификатни қайта расмийлаштириш учун ваколатли органга мурожаат қилиш зарурати туғилганда

Аввал берилган сертификат расмийлаштирилган кундан бошлаб бир йил давомида


6-босқич

Ваколатли орган

Қайта расмийлаштириш ва сертификат бериш

Бир иш куни давомида

АРИЗА

(товарларнинг келиб чиққанлиги тўғрисидаги сертификат/экспертиза
далолатномасини олиш учун)

Экспорт қилувчи _____________________________________________________________
______________________________ билан _________________________ санада тузилган ______-сонли шартнома асосида товар(лар)нинг келиб чиқиш мамлакатини аниқлаш бўйича экспертиза ўтказиш ва товар(лар)нинг келиб чиққанлиги тўғрисидаги сертификат ёки экспертиза далолатномасини расмийлаштириш учун эксперт ажратишингизни сўрайди.

Товар(лар)нинг номи _________________________________________________________

Ҳажми ___________________________ оғирлиги ______________________________ кг/м
____________________________________________________________________________

Ишлаб чиқарувчи (тайёрловчи) _________________________________________________

Юк жўнатувчи _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Юк қабул қилувчи (сотиб олувчи) ва унинг манзили*_______________________________
____________________________________________________________________________

Юк жўнатиш тури*____________________________________________________________

Жўнатилиш станцияси*:_______________________________________________________

Қабул қилиш станцияси*:______________________________________________________

Сертификатлар сони*__________________________________________________________

ТИФ ТН коди ________________________________________________________________

Тўловни кафолатлаймиз, бизнинг реквизитлар: ___________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Товарларнинг келиб чиқишини сертификатлашни ўтказиш тартиби тўғрисидаги низом талаблари билан таништирилдим.

Ариза берувчи

__________________

__________________________

(лавозими)

(имзо)

(Ф.И.Ш.)

Изоҳ: экспертиза далолатномаси олиш учун ариза топширилганда* билан белгиланган бандлар тўлдирилмайди.

АРИЗА-ДЕКЛАРАЦИЯ

(умумий шаклда товарларнинг келиб чиқиш тўғрисидаги
сертификатни бериш учун)

Ариза берувчи _______________________________________________________________
_________________ билан _____________________ санада тузилган _____-сонли шартнома асосида умумий шаклдаги товарларнинг келиб чиқиши тўғрисидаги сертификатни расмийлаштириш учун, эксперт ажратишингизни сўрайди.

Тўловни кафолатлаймиз. Бизнинг реквизитлар ____________________________________
____________________________________________________________________________

1. Тузилган сана: _____________________________________________________________

2. Тузилган жойи: ____________________________________________________________

3. Декларация ариза берувчининг вакили: ________________________________________
___________________________________________________________ томонидан тузилди.

(корхона номи, Ф.И.О. паспорт рақами, лавозими)

4. Экспорт қилувчи (юк жўнатувчи): ____________________________________________

5. Ишлаб чиқарувчи (тайёрловчи): ______________________________________________

6. Сотиб олувчи (юк қабул қилувчи): ____________________________________________

7. Ҳисобварақ-фактура (инвойс): ________________________________________________

8. Юк жўнатиш тури ва санаси: _________________________________________________

9. Жўнатилиш ва қабул қилиш станцияси: ________________________________________

10. Товар номи, ТИФ ТН коди, миқдори (товар турлари кўп бўлганда, товар номини ушбу декларациянинг алоҳида қўшимча варақларида кўрсатишга рухсат этилади):
____________________________________________________________________________

11. Ишлаб чиқариш ҳақида маълумотлар (қисқача ишлаб чиқариш технологик жараёни, ишлаб чиқариш ускуналари, бинолари ҳақида маълумотлар ва ҳ.): ____________________
____________________________________________________________________________

12. Ишлатилган хомашё, ярим тайёр маҳсулот, материаллар рўйхати, уларнинг олинганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар) _________________________________________
____________________________________________________________________________

(хомашё номи, шартномалар, хисоб-варақ фактуралар, ТИФ ТН кодларини кўрсатган ҳолда юк-божхона декларациялари)

13. Товардаги таркибида импорт хом-ашё ва материалларнинг улуши (франко завод нархи бўйича): ________

Хулоса қисми: Ушбу билан, юқоридаги маълумотлар тўғрилиги ва 10-бандда кўрсатилган товарлар ҳақиқатда Ўзбекистон Республикасидан келиб чиққанлиги декларацияланади. Тақдим қилинган барча маълумотлар учун жавобгарлик масъулиятини оламиз ва кейинчалик биз экспорт қилган товар бўйича товар олиб кирилаётган мамлакат ваколатли органлари томонидан бизга ушбу ариза-декларациядаги маълумотлар асосида берилган сертификат доирасида нотўғри ёки ишончсиз маълумотлар аниқланган тақдирда товарнинг келиб чиқиш мамлакатини аниқлаш бўйича барча зарур маълумот ва ҳужжатларни тақдим қилишни ўз зиммамизга оламиз.

Товарларнинг келиб чиқишини сертификатлашни ўтказиш тартиби тўғрисидаги низом талаблари билан таништирилдим.

Ариза берувчи вакили (мансаби)

__________________

__________________________

(имзо)

(Ф.И.О.)

15. Келиб чиқиш мезони: «___________________________________»

(Эксперт томонидан тўлдирилади)

_________________________________________

(Ф.И.О., имзо)

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
INVESTITSIYALAR VA TASНQI SAVDO VAZIRLIGI YOKI
yoki UNING TOMONIDAN VAKOLAT BERILGAN ORGAN
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИИ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ИЛИ ДЕЛЕГИРУЕМЫЙ ИМ ОРГАН
(ваколатли орган манзили)

ЭКСПЕРТИЗА ДАЛОЛАТНОМАСИ _____________-сон

1. Тузилган сана: _____________________________________________________________

2. Тузилган жойи: ____________________________________________________________

3. Далолатнома тузувчи эксперт: ________________________________________________

4. Экспертиза: _______________________________________________________________

(корхона номи, корхона раҳбари (вакили) фамилияси, исми, отасининг исми)

____________________________________________________________________________
________________________________________________________ иштирокида ўтказилди.

5. Экспорт қилувчи: ___________________________________________________________

6. Ишлаб чиқарувчи: __________________________________________________________

7. Сотиб олувчи: ______________________________________________________________

8. Товар номи, миқдори: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

9. Экспертиза мақсади — товарнинг келиб чиқиш мамлакатини аниқлаш: ____________

10. Тақдим этилган ҳужжатлар (хом ашё, материаллар, ярим тайёр маҳсулотлар ҳақида маълумотлар ва уларнинг олинганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар): __________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(номи, таркиби, артикул)

11. Экспертиза натижасида аниқланди: __________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Эксперт: _____________________________

вакил: _____________________________

(имзо)

(имзо)

13. Эксперт хулосаси: юқорида кўрсатилганлар асосида маҳсулотнинг ҳақиқатдан Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқилганлиги тасдиқланади.

ТИФ ТН бўйича маҳсулот коди: _________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Келиб чиқиш мезони: _________________________________________________________

Экспертиза бошланиши: ________________

Экспертиза якуни: _____________________

(сана)

(сана)

Эксперт: _________________________

(имзо)

М.Ў.

Далолатнома 20___ йил «___» _________ да рўйхатга олинди.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
INVESTITSIYALAR VA TASНQI SAVDO VAZIRLIGI
yoki UNING TOMONIDAN VAKOLAT BERILGAN ORGAN

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
или ДЕЛЕГИРУЕМЫЙ ИМ ОРГАН
(ваколатли орган манзили)

20___йил «___» _________даги ___-_______-сонли
ЭКСПЕРТ ХУЛОСАСИ

1. Экспертиза буюртмачиси: ___________________________________________________

2. Эксперт: __________________________________________________________________

3. Экспертиза мақсади: ________________________________________________________

4. Тақдим этилган ҳужжатлар (хом ашё, материаллар, ярим тайёр маҳсулотлар ҳақида маълумотлар ва уларнинг олинганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар): __________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5. Экспертиза (ўрганиш) натижаси: _____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Эксперт: _________________________

(имзо)

М.Ў.

Таркибий бўлинма бошлиғи томонидан рўйхатга олинди: __________________________

(имзо)

Муҳрсиз ҳақиқий эмас.

1. Отправитель/Экспортер (наименование и почтовый адрес)

Consignor/Exporter (name and postal address)

4. № ______

СЕРТИФИКАТ

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

(общая форма)

Выдан в Республике Узбекистан


CERTIFICATE OF ORIGI
N

Issued in REPUBLIC OF UZBEKISTAN

2. Получатель/Импортер (наименование и почтовый адрес)

Consignee/Importer (name and postal address)

3. Средства транспорта и маршрут следования (насколько это известно)

Means of transport and route (as far as know)

5. Для служебных отметок

Remarks

6. №

7. Маркировка и номера упаковок

Marks & No PKGS

8. Количество мест и вид упаковки, описание товара

Number and kind of packages; description of goods

9. Критерии происхождения

Origin criterion

10. Вес брутто/ нетто (кг)

Gross/net weight quantity

11. Номер и дата счета-фактуры

Number and date of invoices

12. Удостоверение

Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя

соответствует действительности

It is hereby certified, that the declaration by the exporter is correctSignature
Date Stamp

Подпись Дата Печать

13. Декларация заявителя

Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные

сведения соответствуют действительности и все товары

имеют происхождение в

The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were originate in the


Экспортируется в

Exported to


Signature
Date Stamp

Подпись Дата Печать

Олдинги таҳрирга қаранг.

Хизмат номи

бирлик

Ариза берувчи мурожаат қилган кундаги БҲМ(ҚҚСни ҳисобга олмаганда)

ТИФ ТН коди бўйича 84 — 89 гуруҳига мансуб бўлмаган товарларнинг келиб чиқиш мамлакатини аниқлаш ва сертификат расмийлаштириш

1 сертификат

0,8

ТИФ ТН коди бўйича 84 — 89 гуруҳига мансуб товарларнинг келиб чиқиш мамлакатини аниқлаш ва сертификат расмийлаштириш

1 сертификат

1,3

Сертификат расмийлаштирмасдан экспертиза далолатномаси/эксперт хулосаси тузиш ва расмийлаштириш

1 экспертиза далолатномаси/ эксперт хулосаси

0,5

Экспертиза далолатномаси ёки экспорт қилувчининг ариза-декларацияси асосида сертификат расмийлаштириш, аввал берилган сертификатни қайта расмийлаштириш, реэкспорт қилинаётган товарга сертификат/эксперт хулосаси расмийлаштириш

1 сертификат

0,5

Аввал берилган сертификатга дубликат расмийлаштириш, сертификатнинг қўшимча варағи, алоҳида транспортда ташилаётган товар бирликларига берилган сертификат

1 сертификат

0,1

Экспорт қилинаётган товарнинг шартномада кўрсатилган барча миқдори бўйича келиб чиқиши мамлакатини аниқлаш ва сертификат расмийлаштириш

1 сертификат

1,9

Банкка тақдим қилиш учун сертификатнинг асл нусхаси

1 сертификат

0,2

Аввал берилган сертификатни қайта расмийлаштираётганда унинг қўшимча варағини расмийлаштириш

1 сертификат

Аввал берилган сертификатни қайта расмийлаштираётганда алоҳида транспортда ташилаётган товар бирликларига сертификат расмийлаштириш

1 сертификат

Сертификатнинг қўшимча варағига дубликат расмийлаштириш

1 сертификат

0,1

(6-илованинг матни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 28 октябрдаги 661-сонли қарори таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.10.2021 й., 09/21/661/0999-сон)