Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 13 апрелдаги ПҚ-3666-сон «Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори ва Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 31 майдаги 409-сон «Ўзбекистон Республикасида диний ташкилотларни давлат рўйхатидан ўтказиш, қайта рўйхатдан ўтказиш ва тугатиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги қарорига асосан буюраман:


Диний ташкилотнинг 20__ йилдаги фаолияти тўғрисида
ҲИСОБОТ

___________________________________________________________________________________________________________________(Диний ташкилот (ДТ) номи)

1. ДТга тегишли солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР)
2. Қайси диний конфессияга тегишлилиги ҳақида маълумот
3. ДТнинг реквизитлари тўғрисида маълумот

жойлашган ери
(почта манзили)

жойлашган ери
(почта манзили)дан фойдаланиш учун асос
(ўз мулкида, ижара, текинга ва бошқа асослар кўрсатилади)

электрон почта манзили

веб-сайти

телефон
рақам(лар)и
(географик ёки оператор коди кўрсатилади)4. ДТ раҳбари ҳақида маълумот

Ф.И.О.

туғилган йили
асосий иш жойи
сайланган (тайинланган) санаси
5. ДТ раҳбар органи — ______________________________________ нинг таркиби
___________________________________(номи кўрсатилади)

Ф.И.О.
(дастлаб раҳбар органига раислик (раҳбарлик) қилувчи, сўнг аъзолари рўйхати кўрсатилади)

асосий иш жойи

лавозими

сайланган (тайинланган) санаси

жами ишловчи шахслар сони
6. ДТда ишловчилар ҳақида маълумот*

шундан:

асосий иш жойи бўйича ишловчи ходимлар сони

ўриндошлик бўйича ишловчи ходимлар сони

шартнома асосида маълум лойиҳа (дастур)га ёки ишни вақтинча бажариш учун жалб қилинган шахслар сони (ҳисобот даври давомида)


жамоатчилик асосида ишловчи шахслар сони (ҳисобот даври давомида)

ишловчи чет эл фуқаролари сони (ҳисобот даври давомида)

7. ДТ аъзоларининг сони (ДТ уставида аъзолик назарда тутилган тақдирда кўрсатилади)
8. Ягона марказий бошқарув органи томонидан фаолияти мувофиқлаштириб ва йўналтириб бориладиган тегишли конфессияга қарашли диний ташкилотлар сони (мазкур банд фақат ДТнинг марказий бошқарув органлари томонидан тўлдирилади)
9. ДТ билан йил давомида ҳамкорлик қилган ташкилотлар бўйича маълумотлар

ҳамкор ташкилот номи

ҳамкорлик қилиш асослари (хат, шартнома, келишув, меморандум ва бошқалар мавжуд бўлган тақдирда илова қилинади)

10. ДТ аъзо бўлган халқаро, чет эл ва маҳаллий ташкилотлар бўйича маълумотлар

ташкилот номи

манзили

11. ДТ иштирокида ташкил этилган тадбиркорлик субъектлари бўйича маълумот

тадбиркорлик субъектининг номи

тадбиркорлик субъектининг СТИРи

тадбиркорлик субъектида ДТнинг улуши (фоизда)

12. Ҳисобот даврида тайёрланган босма, аудиовизуал ва бошқа материаллар бўйича маълумотлар

материаллар номи

материаллар тури

адади

13. ДТнинг барча миллий ва хорижий валюта ҳисобварақларидаги пул маблағлари айланмаси бўйича маълумотлар (ҳар бир ҳисобварақ кесимида алоҳида устунда суммалар рақам билан кўрсатилади, ҳисобварақлар сони устунлар сонидан кўп бўлганда янги устун қўшилади)

Банк номи: ______________, МФО: ________, миллий валюта ҳисобварақ рақами: ______________, ҳисобварақ валютаси: ______________.

Банк номи: ______________, МФО: ________, хорижий валюта ҳисобварақ рақами: ______________, ҳисобварақ валютаси: ______________.

14. Ҳисобот даври бошига қолдиқ маблағ

15. Ҳисобот даврида келиб тушган маблағлар миқдори

ДТнинг марказий бошқарув органидан (марказий бошқарув органи мавжуд бўлган тақдирда)
диний расм-русумлар ва маросимларни ўтказишдан
тадбиркорлик фаолиятидан
ноширлик фаолиятидан
ҳомийлардан (хайр-эҳсондан)
чет давлатлардан, халқаро ва чет эл ташкилотларидан, чет давлатларнинг фуқаролари ёки уларнинг топшириғига биноан бошқа шахслардан
кириш ва аъзолик бадалларидан (уставда назарда тутилган бўлса)
бошқа манбалардан (турини кўрсатган ҳолда)
жами

16. Ҳисобот даврида амалга оширилган харажатлар

ходимларнинг иш ҳақига

асосий воситаларни (хизмат муддати бир йилдан ортиқ бўлган буюмлар, кўчмас мол-мулк, автомотранспорт воситалари ва бошқаларни) харид қилишгасолиқ ва бошқа мажбурий тўловларни тўлашга
ўтказилган тадбирларга
ҳомийлик фаолиятига (хайр-эҳсонга)
хизмат сафари, коммунал тўловлар, ижара ҳақи, интернет, алоқа, банк хизматига
бошқа харажатларга (турини кўрсатган ҳолда)
жами
17. Ҳисобот даври охирида қолдиқ маблағ

18. ДТ томонидан ҳисобот даврида чет давлатлардан, халқаро ва чет эл ташкилотларидан, чет давлатларнинг фуқаролари ёки уларнинг топшириғига биноан бошқа шахслардан олинган мол-мулклар ва улардан фойдаланиши бўйича маълумот

ДТга мол-мулк ажратган юридик шахс номи ёки жисмоний шахснинг Ф.И.О.

мол-мулкнинг тури

мол-мулк суммаси

мол-мулкнинг тарқатилиш ёки сарфланиш йўналиши

тарқатилган ёки сарфланган мол-мулк суммаси

19. ДТ балансида бўлган кўчмас мол-мулк(лар) ҳақида маълумот

ДТ балансида бўлган кўчмас мол-мулк(лар) номи

ДТ балансида бўлган кўчмас мол-мулк(лар)нинг почта манзили

20. ДТ томонидан амалга оширилган лойиҳалар (дастурлар) ҳақида маълумот

лойиҳа (дастур) номи

лойиҳа амалга оширилган ҳудуд номи

ажратилган маблағ миқдори

лойиҳа (дастур) юзасидан амалга оширилган ишлар бўйича маълумот (илова қилиниши мумкин)

донор ташкилот номи (мавжуд бўлган тақдирда)

21. Ҳисобот даврида ДТ вакилларининг ДТнинг фаолияти билан боғлиқ хорижий давлатларга сафарлари ҳақида маълумот

ДТ вакилининг Ф.И.О.

хорижий давлат номи

таклиф қилган юридик шахснинг номи ёки жисмоний шахснинг Ф.И.О. (таклиф бўйича борганда)

сафар мақсади

сафар санаси (бошланиш ва тугаш санаси кўрсатилади)

22. Ўтказилган тадбирлар (конференция, семинар, тренинг, йиғилиш, акция, давра суҳбати, учрашув ва бошқа шаклларда шахсларни тўплаш) тўғрисида маълумот

тадбир мавзуси

тадбир ўтказилган жой

тадбир ўтказилган сана (кун, ой, йил)

тадбир иштирок-чилари сони

23. ДТ томонидан ҳисобот даврида амалга оширилган ишлар тўғрисида юқоридаги бандларда кўрсатилмаган қўшимча маълумотлар (илова қилиниши мумкин)
24. Ҳисобот даврида ДТ фаолиятида вужудга келган муаммолар (мавжуд бўлган тақдирда)
25. ДТ фаолиятини такомиллаштириш бўйича асослантирилган таклифлар (мавжуд бўлган тақдирда)
__
__
Мазкур ҳисобот шаклида келтирилган маълумотларнинг тўғрилигини тасдиқлайман.
__ДТ раҳбари:________________________________________

(имзо)

(М.Ў.)

(Ф.И.О.)