Hujjat kuchini yo‘qotgan " " 06.08.1999
 LexUZ sharhi
To‘lov-kontrakt (uch tomonlama kontrakt) asosida mutaxassis tayyorlashga

KONTRAKT


_______________ sh.

1998-yil “____” _______________O‘zbekiston Respublikasi ta’lim muassasalariga qabul qilish bo‘yicha Davlat komissiyasi tomonidan “O‘zbekiston Respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalarida o‘qitishning to‘lov-kontrakt shakli va tushgan mablag‘larni taqsimlash tartibi to‘g‘risida”gi 1998-yil 27-iyuldagi 4-son qarori bilan tasdiqlangan Nizomiga muvofiq_________________________ ____________________________________________________________________________ nomidan

(oliy yoki o‘rta maxsus ta’lim muassasasining nomi)

_____________________________________________________________________________________
(ta’lim muassasasi rahbarining familiyasi, ismi sharifi, lavozimi)

bir tomondan, _____________________________________________________________________________

(yuridik shaxsning nomi)

(keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb ataladi) nomidan

_____________________________________________________________________________
(rahbarning lavozimi, familiyasi, ismi-sharifi)

ikkinchi tomondan va______________yilda tug‘ilgan, ________________________________


______________________________________________________________ manzilida yashovchi

______________________________________________________________ uchinchi tomondan

(abituriyentning familiyasi, ismi-sharifi)


___________________________________________________________________________ ni

(abituriyentning familiyasi, ismi-sharifi)


_______________________________________________________________________ bo‘yicha

(ta’lim yo‘nalishi (mutaxassislik) nomi)


____________________________________________ ma’lumotli mutaxassis qilib tayyorlash

(oliy, o‘rta maxsus)


to‘g‘risida mazkur kontraktni tuzdilar.

Tomonlarning majburiyatlari:

1. Ta’lim muassasasi:

o‘qitish uchun O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunini va Kadrlar tayyorlash milliy dasturiga muvofiq ta’lim muassasalag‘i ustavida nazarda tutilgan zarur shart-sharoitlarni yaratish;

talaba (o‘quvchi)larga qonun bilan berilgan huquqlarning erkin amalga oshirilishini va ta’lim muassasasi ustaviga muvofiq majburiyatlarning bajarilishini ta’minlash;

mutaxassisni tasdiqlangan o‘quv rejasi va dasturlarga muvofiq davlat standarti talablari darajasida tayyorlash;

boshlanadigan o‘quv yilida o‘qitish uchun to‘lovning belgilangan miqdorini 1-sentabrgacha xabar berish;

tomonlarning roziligiga ko‘ra quyidagi boshqa shartlarni bajarish majburiyatini oladi:

2. Buyurtmachi:

joriy o‘quv yili uchun belgilangan o‘qitishning to‘liq qiymatini o‘z vaqtida (har yili, to‘liq yoki 2-marta bo‘lib) to‘lash;

O‘qitish uchun:

1. To‘liq to‘lovning kamida 50 foizini — 10-sentabrgacha
2. Qolgan qismini — 1-martgacha to‘lovni o‘tkazish;

ta’lim yo‘nalishi (mutaxassisligi) bo‘yicha o‘quv rejasiga muvofiq ishlab chiqarish, diplom oldi amaliyotini (ishini) shu jumladan talabani (o‘quvchini) haq to‘lanadigan shtat lavozimlarida kelgusi ish joyi va uning xususiyati bilan tanishtirishni tashkil etish;

______________________________________________________________ ga o‘qishni

(familiyasi, ismi-sharifi)


tugatishi bilan _________________________razrya� bo‘yicha ___________________ oylik ish
haqi bilan lavozim berish;

tomonlarning roziligiga ko‘ra quyidagi boshqa shartlarni bajarish majburiyatini oladi:


3. Talaba ___________________________________________________;

(familiyasi, ismi-sharifi)

_____________________________________________________________________________

(ta’lim yo‘nalishi (mutaxassislik) nomi)

mutaxassisning tegishli ixtisoslashgan tavsifnomasida nazarda tutilgan, shuningdek O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi talablariga muvofiq kasb-hunar faoliyatining barcha turlarini egallash;

tomonlarning roziligiga ko‘ra quyidagi boshqa shartlarni bajarish majburiyatini oladi:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ta’lim muassasasini tugatgandan keyin

_______________________________________________________________________ da

(korxonaning nomi)

_______________________________________________________________ishlab berish;

(ish muddatini ko‘rsatish)

korxonaga________________yilning “______” ________________________ da yetib kelish majburiyatini oladiAbituriyentning o‘qishga qabul qilinganligi to‘g‘risidagi ta’lim muassasasi buyrug‘i, o‘qitish uchun to‘lov olinganidan so‘ng, 10-sentabrdan kechiktirilmasdan chiqariladi.KONTRAKTNI BEKOR QILISh1. Kontrakt quyidagi hollarda bekor qilinishi mumkin:


tomonlarning o‘zaro roziligi bilan;
ta’lim oluvchi ta’lim muassasasi ma’muriyatining tashabbusiga ko‘ra, uning Ustaviga muvofiq o‘qishdan ozod qilinganda;
tomonlardan biri tomonidan kontrakt shartlari bajarilmaganda;
uzrli sabablar bilan ta’lim oluvchining tashabbusiga ko‘ra;
ta’lim muassasasi yoki tashkilot-buyurtmachining tugatilganida. Ushbu holda tegishli tomonlar o‘rtasida yangi kontrakt rasmiylashtiriladi;
amaldagi qonunchilikda ko‘rsatilgan boshqa xollarda.

2. Kontraktga o‘zgartirish va qo‘shimchalar tomonlarning kelishuviga ko‘ra kiritiladi.

3. Tomonlar o‘rtasida paydo bo‘ladigan nizolar belgilangan qonuniy tartibda hal etiladi. Kontrakt barcha tomonlar uni imzolagan kundan boshlab kuchga kiradi.Tomonlarning yuridik manzillari:


Ta’lim muassasasi:
Pochta manzili:_____________________
__________________________________
To‘lov rekvizitlari__________________
__________________________________


Pochta manzili:_____________________
_________________________________
To‘lov rekvizitlari_________________
________________________________


Talaba

F.I.Sh.. ________________________________________________
Pochta manzili _________________________________________
_____________________________________________________
Pasport: seriyasi_______________raqami __________________
_____________________________________________________
______________________________________________________
(pasport kim tomonidan va qachon berilgan)


Tomonlarning imzolari:

Ta’lim muassasasining
rahbari
__________________________
Buyurtmachi - rahbar

__________________________

(F.I.Sh)

M.O‘. _______________________imzo

Bosh buxgalter___________________

(F.I.Sh)

M.O‘. ________________________imzo

Bosh buxgalter ____________________

IMZOIMZO


Talaba _______________________ (F.I.Sh.)

imzoTo‘lov-kontrakt (ikki tomonlama kontrakt) asosida mutaxassis tayyorlashga

KONTRAKT

_______________sh.

___________1998-yil “____”O‘zbekiston Respublikasi ta’lim muassasalariga qabul qilish bo‘yicha Davlat komissiyasi tomonidan “O‘zbekiston Respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalarida o‘qitishning to‘lov-kontrakt shakli va tushgan mablag‘larni taqsimlash tartibi to‘g‘risida”gi 1998-yil 27-iyuldagi 4-son qarori bilan tasdiqlangan
Nizomiga muvofiq

____________________________________________________________________ nomidan

(oliy yoki o‘rta maxsus ta’lim muassasasining nomi)


_____________________________________________________________________________
(ta’lim muassasasi rahbarining familiyasi, ismi sharifi, lavozimi)

___________________________________________________________________________________________________________
(jismoniy shaxsning familiyasi ismi sharifi)

ikkinchi tomondan

___________________________________________________________________________ ni

(abituriyentning familiyasi ismi sharifi)


______________________________________________________________________ bo‘yicha

(ta’lim yo‘nalishi (mutaxassislik) nomi)


____________________________________________ ma’lumotli mutaxassis qilib tayyorlash

(oliy, o‘rta maxsus)

to‘g‘risida mazkur kontraktni tuzdilar.

Tomonlarning majburiyatlari:

1. Ta’lim muassasasi:


o‘qitish uchun O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunini va Kadrlar tayyorlash milliy dasturiga muvofiq ta’lim muassasalari ustavida nazarda tutilgan zarur shart-sharoitlarni yaratish;

talaba (o‘quvchi)larga qonun bilan berilgan huquqlarning erkin amalga oshirilishini va ta’lim muassasasi ustaviga muvofiq majburiyatlarning bajarilishini ta’minlash;

mutaxassisni tasdiqlangan o‘quv rejasi va dasturlarga muvofiq davlat standarti talablari darajasida tayyorlash;

boshlanadigan o‘quv yilida o‘qitish uchun to‘lovning belgilangan miqdorini 1-sentabrgacha xabar berish;

tomonlarning roziligiga ko‘ra quyidagi boshqa shartlarni bajarish majburiyatini oladi:


2. Buyurtmachi (jismoniy shaxs):

joriy o‘quv yili uchun belgilangan o‘qitishning to‘liq qiymatini o‘z vaqtida (har yili, to‘liq yoki ikki marta bo‘lib) to‘lash;

O‘qitish uchun:

1. To‘liq to‘lovning kamida 50 foizini — 10-sentabrgacha
2. Qolgan qismini — 1-martgacha to‘lovni o‘tkazish;

3. Abituriyentning o‘qishga qabul qilinganligi to‘g‘risidagi ta’lim muassasasi buyrug‘i o‘qitish uchun to‘lov olinganidan so‘ng, 10-sentabrdan kechiktirilmasdan chiqariladi.KONTRAKTNI BEKOR QILISh

1. Kontrakt quyidagi hollarda bekor qilinishi mumkin: — tomonlarning o‘zaro roziligi bilan;

ta’lim oluvchi ta’lim muassasasi ma’muriyatining tashabbusiga ko‘ra, uning Ustaviga muvofiq o‘qishdan ozod qilinganda;

kontrakt shartlari buyurtmachi yoki ta’lim muassasasi tomonidan bajarilmaganda;

uzrli sabablar bilan ta’lim oluvchining tashabbusiga ko‘ra;

ta’lim muassasasi tugatilganida. Ushbu holda tegishli tomonlar o‘rtasida yangi kontrakt rasmiylashtiriladi; I

amaldagi qonunchilikda ko‘rsatilgan boshqa hollarda.

Kontraktga o‘zgartirish va qo‘shimchalar tomonlarning kelishuviga ko‘ra kiritiladi.

2. Tomonlar o‘rtasida paydo bo‘ladigan nizolar belgilangan qonuniy tartibda hal etiladi.

Kontrakt ikkala tomon imzolagan kundan boshlab kuchga kiradi.Tomonlarning yuridik manzillari:

Ta’lim muassasasi:
to‘lovchining f.i.sh.
Pochta manzili:__________________________
To‘lov rekvizitlari
Buyurtmachi(jismoniy shaxs):
Pochta manzili_____________________
Pasporti:_______________seriyasi _______
Pasporti:_______________seriyasi _______
raqami _______________________
(pasport kim tomonidan va qachon berilgan)


Tomonlarning imzolari:

Ta’lim muassasasining rahbari
_____________________________
(F.I.Sh)


__________________________
(F.I.Sh) .


M.O‘. ______________imzo

M.O‘. ______________imzoBosh buxgalter_____________________________ (F.I.Sh.)


imzo