Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Turar joylarning sanitariya-
texnik jihozlanganlik darajasi

1 sutka 1 kishi hisobiga umumiy suv sarfi normasi (l/sutka)

Bir oyda bir kishi hisobiga suv iste’mol qilish normativi (kub m/oy)

1

2

3

1.Vodoprovod, kanalizatsiya o‘tkazilgan, vannali, markaziy issiq suv ta’minotiga ulangan turar joylar2708,2
2.Kanalizatsiya o‘tkazilgan uylarda ichki vodoprovod va rakovina (moyka)li1173,5
3.O‘shaning o‘zi, rakovina va unitazli1474,4
4.O‘shaning o‘zi, rakovina, vanna (hammom) yoki dushli, mahalliy suv isitish priborlari bo‘lgan turar joylar2036,1
5.O‘shaning o‘zi, rakovina, unitaz, vanna (hammom) yoki dushli, mahalliy suv isitish priborlari bo‘lgan turar joylar2337,0
6. Markaziy issiq suv ta’minotiga ulangan, kanalizatsiya o‘tkazilgan, yuz-qo‘l yuvgich, moyka, kirxonasi bo‘lgan yotoqxonalarda (yo‘lakli tizim)1404,2
7.Markaziy issiq suv ta’minotiga ulangan, kanalizatsiya o‘tkazilgan, yuz-qo‘l yuvgich, moyka, umumiy dushli yotoqxonalarda (seksiyalar)2306,9
8.Hovlidagi kolonka (krandan suv olinadigan uylar772,3
9.O‘shaning o‘zi, yuviladigan hojatxonali1273,8
10.Ichki vodoprovodli, rakovinali, moykali uylar1003,0
11.O‘shaning o‘zi, unitazli1504,5
12.Mahalliy suv isitish priborlari bo‘lgan ichki vodoprovodli, rakovina, moyka, vanna (hammom) yoki dushli uylar1775,3
13.O‘shaning o‘zi, unitazli2276,9
O‘zbekiston Respublikasi uy-joy fondida 1995-yil 1-yanvardagi holatiga ko‘ra aholining xo‘jalik-ichimlik suv ehtiyojlari uchun suv iste’mol qilishning mavjud normativlari (Uy-joy-kommunal xo‘jaligi ministrligi bilan kelishgan holda O‘zSSR Davlat narx komitetining 1979-yil 29-martdagi 68/15-son qarori bilan tasdiqlangan)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(2-ilova O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001-yil 13-fevraldagi 74-sonli qaroriga muvofiq o‘z kuchini yo‘qotgan — O‘R QHT, 2001-y., 3-4-son, 13-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
iste’molchilarga beriladigan issiqlik energiyasi uchun shartnoma tarifi va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2001-yil 17-apreldagi PF–2832-son Farmoni bilan belgilangan miqdorlarda tasdiqlangan belgilab qo‘yilgan tarif o‘rtasidagi farq aholi tomonidan markaziy isitishga va issiq suv ta’minotiga normativ bo‘yicha iste’mol qilinadigan issiqlik energiyasini hisobga olgan holda;
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(10 va 11-bandlar O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 18-maydagi 127-sonli qaroriga muvofiq o‘z kuchini yo‘qotgan — O‘R QHT, 2005-y., 19-20-son, 143-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.

“200___ yil _________________________ da
(yil choragi, yarim yillik, 9 oy, yil)
aholi foydalanadigan issiqlik energiyasi tariflaridagi farqni budjetdan qoplash
HISOB-KITOBI

T/rKo‘rsatkichlarO‘lchov birligiYilning 1 choragi (1-yarim yillik, 9 oy, yil) ko‘rsatkichlari
1.Jami issiqlik energiyasi shu jumladan:
a) ishlab chiqarilgan issiqlik energiyasi
b) chetdan olingan issiqlik energiyasi
Gkal
2.Berilgan issiqlik energiyasi — hammasi (2a-band +2v-band) shu jumladan: a) aholiga — hammasi b) aholiga — tasdiqlangan iste’mol normalariga muvofiq v) boshqa iste’molchilarga Gkal
3.Foydalanilgan issiqlik energiyasi uchun to‘lov taqdim etilgan (QQSsiz) — hammasi,
shu jumladan:
a) aholiga
b) boshqa iste’molchilarga
ming so‘m
4.Quyidagilarga beriladigan 1 Gkal issiqlik energiyasi uchun shakllangan o‘rtacha tarif:
a) aholiga (3a-band: 2a-band)
b) boshqa iste’molchilarga (3b-band: 2v-band)
so‘m
5.1 Gkal issiqlik energiyasi uchun tariflardagi farq (4b-band - 4a-band) so‘m
6.Tariflardagi farq:
a) aholiga beriladigan issiqlik energiyasining barcha hajmi uchun (2a-band x5-band)
b) aholiga beriladigan issiqlik energiyasining normativ hajmi uchun (2b-band x 5-band)
ming so‘m
7.Aholi tomonidan normativ doirasida iste’mol qilinadigan issiqlik energiyasi uchun budjetdan qoplanishi lozim bo‘lgan tariflardagi farq (8-band+9a-band) yoki (8-band – 9a-band) ming so‘m
8.Budjetdan amalda qoplanganiming so‘m
9.Natija:
a) budjetdan qo‘shimcha o‘tkazish (6b-band – 8-band)
b) budjetga qaytarish yoki bo‘lajak xarajatlarni qoplashga o‘tkazish (8-band – 6b-band)
v) aholi tomonidan normativdan ortiqcha issiqlik energiyasi iste’mol qilinganligi hisobiga vujudga kelgan xarajatlarni korxonaning moliya-xo‘jalik faoliyati natijalariga o‘tkazish (6a-band – 6b-band)
ming so‘m
Rahbar
Bosh buxgalter
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(5-ilova O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 18-maydagi 127-sonli qaroriga muvofiq o‘z kuchini yo‘qotgan — O‘R QHT, 2005-y., 19-20-son, 143-modda)