Hujjat 01.03.1997 00 sanasi holatiga
Amaldagi versiyaga o‘tish
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan belgilarga javob beradigan oilaviy munosabatlarga, mehnat munosabatlariga va tabiiy resurslardan foydalanish hamda atrof muhitni muhofaza qilish munosabatlariga nisbatan fuqarolik qonun hujjatlari bu munosabatlar maxsus qonunlar bilan tartibga solinmaydigan hollarda qo‘llaniladi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 24 — 35-moddalari, mazkur Kodeksning 1, 3 — 7, 24 — 31-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 6 —7-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksi 25, 35-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Havo kodeksi 112-113-moddalari.
Fuqarolik qonun hujjatlari ushbu Kodeksdan, ushbu Kodeks 2-moddasining birinchi, to‘rtinchi va beshinchi qismlarida ko‘rsatilgan munosabatlarni tartibga soluvchi boshqa qonunlar hamda qonun hujjatlaridan iborat.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu Kodeks 2-moddasining birinchi, to‘rtinchi va beshinchi qismlarida nazarda tutilgan munosabatlar qonun hujjatlari yoki taraflarning kelishuvi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri tartibga solinmagan hollarda fuqarolik qonun hujjatlarining o‘xshash munosabatlarni tartibga soluvchi normasi qo‘llaniladi (qonun o‘xshashligi).
Qarang: mazkur Kodeksning 1 — 4, 6 — 7-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 7-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2019-yil 24-maydagi 12-sonli “Sudning hal qiluv qarori haqida”gi qarorining 2, 3-bandlari.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 1 — 5, 7-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2019-yil 24-maydagi 12-sonli “Sudning hal qiluv qarori haqida”gi qarorining 2, 3-bandlari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 14-moddasi ikkinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 353 — 355, 357, 364 — 366-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Pelnumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi qarorining 1-2-bandlari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 9 — 11-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi 249 — 251, 257 — 259-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 81, 182, 1041 — 1048, 1056-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 31.10.1990-yildagi “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 57-bobi (985 — 1004-moddalar).
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 58-bobi (1023 — 1030-moddalar), O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 339–moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Ushbu moddaning uchinchi, to‘rtinchi va beshinchi qismlarida nazarda tutilgan talablarga rioya qilinmagan taqdirda, sud shaxsga qarashli huquqni himoya qilishni rad etishi mumkin.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasi, mazkur Kodeksning 9, 11 — 15-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 3, 4, 26, 27-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksining 25 — 31-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 16.10.2006-yildagi “Hakamlik sudlari to‘g‘risida”gi Qonunining 9, 11-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 9, 10-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 19.11.2010-yildagi “Mulk huquqini tan olishga oid ishlarni ko‘rishda iqtisodiy sudlar tomonidan qonun hujjatlari qo‘llanilishining ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 4-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 113, 114, 120, 121-moddalari, Uy-joy kodeksining 114-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 3, 5 — 7, 11-12, 29, 31-32-bandlari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 9, 10, 12, 15, 78-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodeksining 27, 184 — 189-moddalari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 9, 10, 12, 734-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 258-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 162, 260 — 263, 325 — 326, 330, 436, 454-moddalari, 720-moddasi birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi 160-modda, 159-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 9, 10, 12, 15, 78-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodeksining 27, 184 — 189-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 9, 10, 11, 15, 78-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodeksining 27, 184 — 189-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 9 — 11-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 24.09.2012-yildagi “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 8, 10-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 11-moddasi, 117-moddasi ikkinchi qismi, 122-moddasi to‘rtinchi qismi, 163-moddasi, 256-moddasi ikkinchi qismi, 385-moddasi to‘rtinchi qismi, 721-moddasi oltinchi qismi, 766, 892, 985, 993, 998, 999, 1003, 1009, 1012, 1026, 1107-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 24.12.1998-yildagi “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini davlat tomonidan nazorat qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 18-moddasi uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining 02.05.2012-yildagi “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 38-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 18, 41, 1169 va 1176-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 41-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 17, 18, 20, 99, 1171-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 69, 70-moddalari.
Ism yoki shaxsiy sha’n egasi bo‘lmagan, lekin oilaviy mavqeyiga ko‘ra bundan manfaatdor bo‘lgan shaxs ham ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan harakatlarga chek qo‘yish yoki raddiya berish haqidagi talablarni qo‘yishi mumkin. Bu shaxs boshqa shaxsning o‘limidan keyin ham uning ismini va sha’nini himoya qilishga qaratilgan talablarning bajarilishiga harakat qilishi mumkin. Ismni va sha’nni buzish tufayli keltirilgan zararni qoplash talabi o‘limdan keyin tan olinmaydi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 17 — 19, 99-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 69, 70-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31 va 32-moddalari, mazkur Kodeksning 18, 33-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi 164-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 16, 17-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi 42-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksining 39-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksining 15-moddasi ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 17, 18, 22, 997, 1169-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 42, 310 — 316-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
Yuridik shaxs tashkil etmasdan ushbu moddaning birinchi qismi talablarini buzgan holda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan fuqaro tuzgan bitimlar xususida o‘zining tadbirkor emasligini vaj qilib ko‘rsatishga haqli emas. Sud bunday bitimlarga ushbu Kodeksning tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish bilan bog‘liq majburiyatlar to‘g‘risidagi qoidalarini qo‘llashi mumkin.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 26-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 25.05.2000-yildagi “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 5, 6, 22, 26-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 27-moddasi yettinchi xatboshisi, 29-moddasi oltinchi xatboshisi, O‘zbekiston Respublikasining 26.04.1996-yildagi “Iste’molchilarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 20-moddasi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
O‘n to‘rt yoshdan o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan voyaga yetmaganlar, ushbu moddaning ikkinchi qismida sanab o‘tilganlardan tashqari, bitimlarni o‘z ota-onalari, farzandlikka oluvchilari yoki homiylarining yozma roziligi bilan tuzadilar. Bunday voyaga yetmagan shaxs tomonidan tuzilgan bitim keyinchalik shaxsning ota-onasi, farzandlikka oluvchilari yoki homiysi yozma ravishda ma’qullaganidan so‘ng, u ham haqiqiy hisoblanadi.
4) ushbu Kodeks 29-moddasining ikkinchi qismida nazarda tutilgan mayda maishiy bitimlarni hamda boshqa bitimlarni tuzish.
O‘n to‘rt yoshdan o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan voyaga yetmaganlar ushbu moddaning birinchi va ikkinchi qismlariga muvofiq o‘zlari tuzgan bitimlar bo‘yicha mustaqil ravishda mulkiy javobgar bo‘ladilar. Bunday voyaga yetmaganlar o‘zlari yetkazgan zarar uchun ushbu Kodeksga muvofiq javobgar bo‘ladilar.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 22, 28, 29, 117, 118, 993, 994-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 324 — 326-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 22, 27, 29, 42-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 324 — 326-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 02.01.2014-yildagi “Vasiylik va homiylik to‘g‘risida”gi Qonunining 12-moddasi birinchi qismining o‘n beshinchi xatboshisi.
O‘n to‘rt yoshga to‘lmagan voyaga yetmaganlar (kichik yoshdagi bolalar) uchun bitimlarni, ushbu moddaning ikkinchi qismida ko‘rsatilganlardan tashqari, ularning nomidan faqat ota-onasi, farzandlikka oluvchilari yoki vasiylari tuzishi mumkin.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 21, 27, 28, 117-moddalari,O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 173-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 07.01.2008-yildagi “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 128-moddasi beshinchi qismi, mazkur Kodeksning 32, 119, 996-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 34-moddasi birinchi qismi, 42-moddasi beshinchi qismi, 66-moddasi birinchi qismi, 310 — 316-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 16-moddasi to‘rtinchi xatboshsisi, 37-moddasi ikkinchi qismi, 43-moddasi birinchi qismining birinchi, uchinchi xatboshilari, 173-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 02.01.2014-yildagi “Vasiylik va homiylik to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi, 32-moddasi birinchi qismining birinchi, o‘n ikkinchi xatboshilari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 23, 32, 997, 1174-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 42-moddasi ikkinchi qismi, 66-moddasi birinchi qismi, 310, 311, 313 — 315-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 02.01.2014-yildagi “Vasiylik va homiylik to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi, 32-moddasi birinchi qismining birinchi, o‘n ikkinchi xatboshilari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 34, 1174-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 302, 306-moddalari, 310-moddasi birinchi qismi, 313-moddasi, 324-moddasi ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 11, 51, 52, 67-moddalari, 72-moddasi ikkinchi qismi, 81-moddasi beshinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining 02.01.2014-yildagi “Vasiylik va homiylik to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasining 07.01.2008-yildagi “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi, 11-moddasi ikkinchi, oltinchi qismlari, 13-moddasi ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 34 — 36, 1170-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 34-moddasi o‘n birinchi qismi, 305 — 308-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 141-moddasi 6, 7-bandlari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 66-moddasi ikkinchi, beshinchi qismlari, 309-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 43-moddasi birinchi qismining birinchi, ikkinchi xatboshilari, 160-moddasi birinchi, to‘rtinchi xatboshilari, 219-moddasi birinchi, ikkinchi xatboshilari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 13.11.1992-yildagi “Fuqarolik holati dalolatnomalari yozuvlaridagi xatoliklarni belgilashni tartibga soluvchi qonunchilikni sudlar tomonidan qo‘llanishi haqida”gi 5a-sonli qarorining 11-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 33, 34-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 309-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 48-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 02.01.2014-yildagi “Vasiylik va homiylik to‘g‘risida”gi Qonunining 35-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 37, 848, 1170-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 66-moddasi uchinchi qismi, 305 — 308-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 223-moddasi ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 36, 99, 1009-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 309-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 37, 48-moddalari, 160-moddasi birinchi, to‘rtinchi xatboshilari, O‘zbekiston Respublikasining 02.01.2014-yildagi “Vasiylik va homiylik to‘g‘risida”gi Qonunining 35-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 1172, 1173-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 13, 18, 38, 42, 43, 47, 48, 201 — 232-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 297-moddasi ikkinchi qismi, 308, 309-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 14.04.1999-yildagi “Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida”gi Qonunining 14-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.06.2018-yildagi “Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 3785-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 14.11.2016-yildagi “Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 387-sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 13.11.1992-yildagi “Fuqarolik holati dalolatnomalari yozuvlaridagi xatoliklarni belgilashni tartibga soluvchi qonunchilikni sudlar tomonidan qo‘llanishi haqida”gi 5a-sonli qarori.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 1-2, 9, 39 — 57, 77, 80, 125, 138, 352, 848, 1015, 1175, 1176-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksining 34-moddasi oltinchi qismi, 67-moddasi birinchi qismi, ikkinchi qismi 3-bandi, O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksi 25, 30-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Yuridik shaxsning huquq layoqati u tuzilgan paytdan boshlab vujudga keladi (ushbu Kodeks 44-moddasining to‘rtinchi qismi) va uni tugatish yakunlangan paytdan e’tiboran tugatiladi (ushbu Kodeks 55-moddasining o‘ninchi qismi).
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 125, 1176-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksining 41-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 26.12.1996-yildagi “Notariat to‘g‘risida”gi Qonunining 33-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodeksining 35-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi “O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi normalarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 269-sonli qarorining 16-bandi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 43-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 06.12.2001-yildagi “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 10 — 13-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 11.12.2003-yildagi “Xususiy korxona to‘g‘risida”gi Qonunining 9 — 11-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39 — 42, 44-moddalari, 922-moddasi oltiinchi qismi, 1098-modda ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining 06.12.2001-yildagi “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 10 — 13-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 11.12.2003-yildagi “Xususiy korxona to‘g‘risida”gi Qonunining 8 — 11-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39 — 43, 44-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 06.12.2001-yildagi “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 14, 49-mddalari, O‘zbekiston Respublikasining 11.12.2003-yildagi “Xususiy korxona to‘g‘risida”gi Qonunining 11-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 7-bobi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning IV bobi, “Xo‘jalik shirkatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 18, 29-moddalari, “Xususiy korxona to‘g‘risida”gi Qonunning III bobi, “Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonunning (Yangi tahriri) 4-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 81-moddasi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 42-moddasi, Vazirlar Mahkamasining 16.10.2006-yildagi 215-son qarori bilan tasdiqlangan “Davlat korxonalari to‘g‘risida”gi nizomning 20-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonun 6-moddasining oltinchi qismi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun 3-moddasining sakkizinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 65-bobining 1-paragrifi, “Firma nomlari to‘g‘risida”gi Qonun, “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 33-moddasi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun 3-moddasining beshinchi qismi, “Xo‘jalik shirkatlari to‘g‘risida”gi Qonun 8-moddasining uchinchi qismi, 28-moddasining beshinchi qismi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 6-moddasi, “Xususiy korxona to‘g‘risida”gi Qonunning 4-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 65-bobi 1-paragrifi, “Firma nomlari to‘g‘risida”gi Qonunning 7-moddasi, “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 33-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi Qonunning 9-moddasi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 7-moddasi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonun 5-moddasi ikkinchi qismi, “Xo‘jalik shirkatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 3-moddasi yettinchi qismi, “Xususiy korxona to‘g‘risida”gi Qonunning 9-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 92 — 97-moddalari, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 49 — 54-moddalari, “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni 56-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun 92-moddasi ikkinchi qismi, “Sug‘urta faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunning 45-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 07.11.2019-yildagi “Ko‘p kvartirali uylarni boshqarish to‘g‘risida”gi Qonuni 48-moddasining birinchi — to‘rtinchi qismlari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 51-moddasi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun 93-moddasi to‘rtinchi qismi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonun 50-moddasi beshinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 51-moddasi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun 94-moddasi to‘rtinchi qismi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonun 51-moddasi to‘rtinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 51-moddasi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun 95-moddasi to‘rtinchi qismi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonun 52-moddasi beshinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 51-moddasi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun 96-moddasi to‘rtinchi qismi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonun 53-moddasi beshinchi-oltinchi qismlari.
 LexUZ sharhi
Qarang:mazkur Kodeksning 51-moddasi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun 97-moddasi to‘rtinchi qismi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonun 54-moddasi to‘rtinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksining 12-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 92-moddasi oltinchi qismi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 49-moddasi oltinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 54 — 56-moddalari, “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 49-moddasi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 98-moddasi, “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni 56-moddasi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 55-moddasi, “Xo‘jalik shirkatlari to‘g‘risida”gi Qonun 27-moddasi ikkinchi — uchinchi qismlari, 31-moddasi ikkinchi — to‘rtinchi qismlari.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 54 — 56-moddalari, “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi Qonunning 36-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.12.2013-yildagi “Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishga ko‘maklashish borasidagi qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarorining 2-bandi ikkinchi xatboshisi, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 21-avgustdagi 704-son qarori bilan tasdiqlangan Moliya-xo‘jalik faoliyatini amalga oshirmayotgan tadbirkorlik subyektlarini davlat reyestridan chiqarish tartibi to‘g‘risida nizom, “Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonunning 32-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Tugatilayotgan yuridik shaxs kreditorlariga pul summalarini to‘lash tugatish komissiyasi tomonidan ushbu Kodeksning 56-moddasida belgilab qo‘yilgan navbat tartibida, oraliq tugatish balansiga muvofiq, u tasdiqlangan kundan boshlab amalga oshiriladi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 55 — 56-moddalari, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 99 — 101-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-iyundagi PF-5739-sonli “Tadbirkorlik subyektlarni tugatish tartib-taomillarini soddalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, Vazirlar Mahkamasining 15.01.2015-yildagi 5-son qarori bilan tasdiqlangan “Nodavlat notijorat tashkilotlarini tugatish tartibi to‘g‘risida”gi Nizomning 14 — 32, 37 — 41-bandlari, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 21-avgustdagi 704-sonli “Tadbirkorlik subyektlarini ixtiyoriy tugatish va ularning faoliyatini to‘xtatish tartibi hamda Moliya-xo‘jalik faoliyatini amalga oshirmayotgan tadbirkorlik subyektlarini davlat reyestridan chiqarish tartibi to‘g‘risidagi nizomlarni tasdiqlash haqida”gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Bankning 22.05.2008-yildagi Qarori bilan tasdiqlangan “Kredit uyushmalarini tugatish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom, O‘zbekiston Respublikasining 07.11.2019-yildagi “Ko‘p kvartirali uylarni boshqarish to‘g‘risida”gi Qonuni 48-moddasining beshinchi — oltinchi qismlari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik shirkatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 5-moddasi uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 11-moddasi ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunining 7-moddasi uchinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik shirkatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 3-moddasining yettinchi qismi; O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 8-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonuni 5-moddasining ikkinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik shirkatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 6-moddasi, 30-moddasining birinchi-ikkinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasining “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunining 8-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 26 — 28-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 59-moddalari, “Xo‘jalik shirkatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 7-moddasi, 9-moddasining beshinchi qismi, 30-moddasining uchinchi qismi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 9-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 58, 59-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik shirkatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 8 — 27-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 58, 59-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik shirkatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 28 — 31-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 58, 59-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi 49-moddasi uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonuni.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 58, 59, 62-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi 49-moddasi uchinchi qismi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonun.
Keyingi tahrirga qarang.
Qonunda nazarda tutilgan hollarda yopiq aksiyadorlar jamiyati ushbu Kodeks 65-moddasining ikkinchi qismida ko‘rsatilgan hujjatlarni barchaning tanishib chiqishi uchun e’lon qilishi shart.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 58-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni 8-moddasining birinchi — oltinchi qismlari.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 58-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni 8-moddasining yettinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 58-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Kooperatsiya to‘g‘risida”gi Qonuni.
 LexUZ sharhi
Unitar korxonaning ustavida ushbu Kodeks 43-moddasining to‘rtinchi va beshinchi qismlarida ko‘rsatilgan ma’lumotlardan tashqari korxona ustav fondining miqdori to‘g‘risidagi, uni tashkil etish tartibi va manbalari to‘g‘risidagi ma’lumotlar bo‘lishi kerak.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Unitar korxona mol-mulkining egasi korxona majburiyatlari bo‘yicha javob bermaydi, ushbu Kodeks 48-moddasining uchinchi va to‘rtinchi qismlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. Bu qoida shu’ba korxona ta’sis etgan unitar korxonaning shu’ba korxona majburiyatlari bo‘yicha javobgarligiga nisbatan ham qo‘llaniladi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 71, 72, 176 — 181-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 16.10.2006-yildagi 215-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Davlat korxonalari to‘g‘risida”gi Nizom.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 70, 72, 176 — 181-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 16.10.2006-yildagi 215-sonli Qarori bilan tasdiqlangan “Davlat korxonalari to‘g‘risida”gi Nizom.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 70, 71, 176 — 181-moddalari, 505-moddasi birinchi qismi, 549-moddasi birinchi qismi, 851-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 31.10.1990-yildagi “O‘zbekiston respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunining 6, 26-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 16.10.2006-yildagi 215-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Davlat korxonalari to‘g‘risida”gi Nizom.
Matlubot kooperativining ustavida ushbu Kodeks 43-moddasining to‘rtinchi va beshinchi qismlarida ko‘rsatilgan ma’lumotlardan tashqari quyidagi ma’lumotlar bo‘lishi kerak: kooperativ a’zolari qo‘shadigan pay badallarining miqdori to‘g‘risidagi; kooperativ a’zolari pay badallarining tarkibi va ularni qo‘shish tartibi hamda ularning badalni qo‘shish majburiyatini buzganlik uchun javobgarligi to‘g‘risidagi; kooperativni boshqarish organlarining tarkibi hamda vakolatlari va ular tomonidan qarorlar qabul qilish tartibi, shu jumladan qarorlar bir ovozdan yoki ovozlarning malakali ko‘pchiligi bilan qabul qilinadigan masalalar to‘g‘risidagi; kooperativ ko‘rgan zararlarni kooperativ a’zolari tomonidan to‘lash tartibi to‘g‘risidagi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 74 — 78-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 14.06.1991-yildagi “Kooperatsiya to‘g‘risida”gi Qonunining 5-moddasi birinchi qismi, 8-moddasi ikkinchi qismi, 12-moddasi ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi Qonunning 10-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 73, 75 — 78-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida jamoat birlashmalari to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi Qonunining 11-moddasi.
 LexUZ sharhi
Ijtimoiy fondning ustavida ushbu Kodeks 43-moddasining to‘rtinchi va beshinchi qismlarida ko‘rsatilgan ma’lumotlardan tashqari quyidagi ma’lumotlar bo‘lishi kerak: fondning organlari to‘g‘risidagi; shu jumladan fondning faoliyatini nazorat qilib boruvchi homiylik kengashi haqidagi; fondning mansabdor shaxslarini tayinlash va ularni ozod qilish tartibi; fond tugatilganida uning mol-mulkini taqsimlash tartibi to‘g‘risidagi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 73 — 75, 77, 78, 329-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi Qonunining 10, 13-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 8-moddasi ikkinchi qismi ikkinchi xatboshisi, 11-moddasi to‘rtinchi, o‘n birinchi xatboshilari, 12, 15, 39, 40, 73 — 77, 329-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodeksining 27, 184 — 189-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida”gi Qonuni.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 2-moddasi ikkinchi qismi, 3-moddasi uchinchi qismi, 12, 15, 80-moddalari, Vazirlar Mahkamasining 16.10.2006-yildagi 215-sonli Qarori bilan tasdiqlangan “Davlat korxonalari to‘g‘risida”gi Nizom.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 2-moddasi ikkinchi qismi, 3-moddasi uchinchi qismi, 12, 15, 70 — 72, 80-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 31.10.1990-yildagi “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunining 24-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 16.10.2006-yildagi 215-sonli Qarori bilan tasdiqlangan “Davlat korxonalari to‘g‘risida”gi Nizom.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 82 — 96, 182, 1041 — 1048, 1056-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 31.10.1990-yildagi “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 20.07.2006-yildagi “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi Qonunining 5 — 8-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 81, 83 — 96, 182, 1041 — 1048, 1056-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 31.10.1990-yildagi “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 20.07.2006-yildagi “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi Qonunining 5 — 8-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Madaniy boyliklarning olib chiqilishi va olib kirilishi to‘g‘risida”gi Qonunining 7 — 12-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 81, 82, 84 — 96-moddalari, 111-moddasining uchinchi qismi, 210-moddasi, 386-moddasining to‘rtinchi qismi, 497-moddasining uchinchi qismi, 504-moddasining oltinchi qismi, 565-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining 31.10.1990-yildagi “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 81, 83 — 96-moddalari, 111-moddasining birinchi, ikkinchi qismlari, 182, 481-moddalari, 488-moddasining ikkinchi qismi, 490-moddasi, 497-moddasining ikkinchi qismi, 504-moddasining beshinchi qismi, 513-moddasi, 539-moddasining ikkinchi qismi, 574-moddasining uchinchi qismi, 580-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 31-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 81 — 83, 489 — 496, 497 — 525, 579 — 586-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonunining 58-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 86-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 14.04.1999-yildagi “Lizing to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 86-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 111-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi asoslari to‘g‘risida”gi Qonunning 11-moddasi, “O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki to‘g‘risida”gi (yangi tahriri)Qonuni 39-moddasining birinchi, ikkinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasining Prezidentining 16.07.1994-yildagi “O‘zbekiston Respublikasining milliy valyutasini muomalaga kiritish to‘g‘risida”gi PF-870-son Farmoni.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 45-bobi, “O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki to‘g‘risida”gi (yangi tahriri) Qonunning 45-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 86, 228 — 233-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Valyutani tartibga solish to‘g‘risida”gi (yangi tahriri) Qonuni.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 101, 102-moddalari, 366-moddasining to‘rtinchi, beshinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunning 11-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 101 - 105-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Notariat to‘g‘risida”gi Qonuni 23-moddasi birinchi qismining 9-bandi, 28-moddasi birinchi qismining 10-bandi, 34-moddasining ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu Kodeksning 106-moddasiga muvofiq og‘zaki tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlar uchun oddiy yozma shaklga rioya etish talab qilinmaydi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 101, 105-moddalari, 271-moddasining ikkinchi qismi, 292-moddasining uchinchi qismi, 480-moddasi, 504-moddasining uchinchi qismi, 539-moddasining birinchi qismi, 574-moddasining birinchi qismi, 603-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 24.09.1999-yildagi “Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 16-son qarorining 21-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining Plenumining 04.03.2002-yildagi “O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar Faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunini iqtisodiy sudlar amaliyotida qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 103-son qarorining 3-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi 269-son qarorining 10-bandi.
Bitimni notarial tasdiqlash ushbu Kodeksning 107-moddasi talablariga mos keladigan hujjatda notarius yoki bunday notarial harakatni amalga oshirish huquqiga ega bo‘lgan boshqa mansabdor shaxs tomonidan tasdiqlovchi ustxat yozib qo‘yish yo‘li bilan amalga oshiriladi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 101, 105, 108-moddalari, 271-moddasining uchinchi qismi, 386-moddasining to‘rtinchi qismi, 488-moddasining ikkinchi qismi, 490-moddasining birinchi qismi, 497-moddasining ikkinchi, uchinchi qismlari, 504-moddasining beshinchi, oltinchi qismlari, 513-moddasi, 531-moddasining uchinchi qismi, 565-moddasining ikkinchi qismi, 574-moddaning uchinchi qismi, 580-moddasining birinchi qismi, 603-moddaning ikkinchi qismi, 6261-moddasining ikkinchi qismi, 1124-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksining 14-moddasining ikkinchi, to‘rtinchi, oltinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasining “Notariat to‘g‘risida”gi Qonunining 7-bobi, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonuni 11-moddasi ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonuni 12-moddasining birinchi qismi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 101, 105-moddalari, 271-moddasining to‘rtinchi qismi, 481-moddasining birinchi qismi, 488-moddasining ikkinchi qismi, 490-moddasining birinchi qismi, 494-moddasining birinchi qismi, 504-moddasining beshinchi qismi, 513-moddasi, 539-moddasining ikkinchi qismi, 574-moddasining uchinchi qismi, 580-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi 22-moddasining uchinchi, to‘rtinchi qismlari, 35-moddasi, “Garov to‘g‘risida”gi Qonun 11-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonuni 12-moddasining birinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi “Davlat yer kadastri to‘g‘risida”gi Qonuni, Vazirlar Mahkamasining 22.06.2021-yildagi 389-sonli Qarori bilan tasdiqlangan “Davlat yer kadastrini yuritish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom, Vazirlar Mahkamasining 22.06.2021-yildagi 389-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Binolar va inshootlar davlat kadastrini yuritish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 101, 105-moddalari, 1088, 1089-moddalari, 1106-moddasining birinchi qismi, Vazirlar Mahkamasining 07.03.2006-yildagi 38-son Qarori bilan tasdiqlangan “Avtomototransport vositalari bilan bog‘liq bitimlarni rasmiylashtirish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom 2-bandining uchinchi xatboshisi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-sonli “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 11.1-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 17-son qarorining 4-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 24.09.1999-yildagi “Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi qarorining 4-bandi ikkinchi xatboshisi.
 LexUZ sharhi
Ushbu moddaning ikkinchi va uchinchi qismlarida nazarda tutilgan hollarda bitimni notarial tasdiqlash yoki davlat ro‘yxatidan o‘tkazishdan asossiz bosh tortayotgan taraf bitimni tuzish kechiktirilganligi tufayli yetkazilgan zararni ikkinchi tarafga to‘lashi lozim.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 17-son qarorining 17-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-sonli “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 7-bandining birinchi xatboshi.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 17-son qarorining 6-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-sonli “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 4-bandi birinchi xatboshisi, 7-bandining ikkinchi xatboshisi, 21 — 23, 30, 31-bandlari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 24.09.2004-yildagi “Yakka tartibda qurilgan uyga bo‘lgan mulk huquqi bilan bog‘liq nizolar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi 14-son qarorining 20-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 17-son qarorining 7, 9-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-sonli “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 3, 9, 20, 22 — 25-bandlari, 27-bandining birinchi xatboshisi, 28-bandi, O‘zbekiston Respublikasining 02.01.2014-yildagi “Vasiylik va homiylik to‘g‘risida”gi Qonunining 38-moddasi ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksining 101, 105-moddalari, 112-moddasining birinchi qismi, 271-moddasining beshinchi qismi, 292-moddasining uchinchi qismi, 361-moddasining ikkinchi qismi, 480-moddasining ikkinchi qismi, 490-moddasining ikkinchi qismi, 574-moddasining ikkinchi qismi, 580-moddasining uchinchi qismi, 745-moddasining ikkinchi qismi, 761-moddasining uchinchi qismi, 774-moddasining ikkinchi qismi, 863-moddasi, 927-moddasining ikkinchi qismi, 1088, 1089-moddalari, 1106-moddasining ikkinchi qismi, 1130-moddasining birinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksining 101, 105-moddalari, 277-moddasining uchinchi qismi, 289-moddasining to‘qqizinchi qismi, 490-moddasining ikkinchi qismi, 502-moddasining to‘rtinchi qismi, 745-moddasining ikkinchi qismi, 761-moddasining uchinchi qismi, 774-moddasining ikkinchi qismi, 916-moddasining to‘rtinchi qismi, 938-moddasining birinchi qismi, 943-moddasi, 957-moddasining birinchi qismi, 966-moddasi, 967-moddasining ikkinchi qismi, 968-moddasi, 972-moddasining ikkinchi qismi, 1035-moddasining ikkinchi qismi, 1037-moddasining uchinchi, to‘rtinchi qismlari, 1051-moddasining oltinchi qismi, 1068-moddasining o‘ninchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 24.09.1999-yildagi “Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 16-son qarori 17-bandining birinchi-ikkinchi xatboshilari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 17-son qarorining 12, 20-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi hamda Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 21.12.2006-yildagi “Kredit shartnomalaridan kelib chiqadigan majburiyatlar bajarilishini ta’minlash to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida” 13/150-son qo‘shma qarorining 21-bandi ikkinchi xatboshi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-sonli “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 12-12.1-bandlari, 12.2-bandining ikkinchi xatboshisi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 22, 27 — 29, 118, 993, 994-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 324 — 326-moddalari.
O‘n to‘rt yoshdan o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan voyaga yetmagan shaxs tomonidan ushbu Kodeksning 27-moddasiga muvofiq uning ota-onasi, farzandlikka oluvchilari yoki homiysining roziligi talab qilinadigan hollarda ularning roziligisiz tuzilgan bitim ota-onasi, farzandlikka oluvchilari yoki homiysining da’vosi bo‘yicha sud tomonidan haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Agar bunday bitim haqiqiy emas deb topilsa, ushbu Kodeks 117-moddasining ikkinchi qismida nazarda tutilgan qoidalar qo‘llaniladi.
Bu moddaning qoidalari ushbu Kodeks 22-moddasining ikkinchi qismi va 28-moddasida nazarda tutilgan hollarda to‘la muomala layoqatiga ega bo‘lgan voyaga yetmaganlarga nisbatan tadbiq etilmaydi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 22, 27 — 29, 117, 993, 994-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 324 — 326-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 128-moddasi beshinchi qismi, mazkur Kodeksning 30, 32, 119, 996-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 34-moddasi birinchi qismi, 42-moddasi beshinchi qismi, 66-moddasi birinchi qismi, 310 — 316-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 16-moddasi to‘rtinchi xatboshisi, 37-moddasi ikkinchi qismi, 43-moddasi birinchi, uchinchi xatboshilari, 173-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 02.01.2014-yildagi “Vasiylik va homiylik to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi, 32-moddasi birinchi, o‘n ikkinchi qismlari.
 LexUZ sharhi
Bu moddaning qoidalari ushbu Kodeks 29-moddasining ikkinchi qismiga muvofiq tuzilgan vaqtning o‘zidayoq bajariladigan mayda maishiy bitimlarga taalluqli bo‘lmaydi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 23, 31, 32, 997, 1174-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 42-moddasi ikkinchi qismi, 66-moddasi birinchi qismi, 310, 311, 313 — 315-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 02.01.2014-yildagi “Vasiylik va homiylik to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi, 32-moddasi birinchi, o‘n ikkinchi xatboshilari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 17-son qarorining 11-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 12.12.2008-yildagi “Fuqarolik ishlari bo‘yicha ekspertiza tayinlash, o‘tkazish va ekspert xulosasiga baho berishda sud amaliyotida kelib chiqadigan ayrim masalalar haqida”gi 24-son qarori 6-bandining ikkinchi xatboshi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14, 30, 31, 101, 105, 119 — 121-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi II bo‘limining 2-kichik bo‘limi.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 17-son qarorining 10-bandi ikkinchi xatboshisi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-son “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 13-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14, 119 — 122-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi II bo‘limining 2-kichik bo‘limi.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 04.03.2002-yildagi “O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar Faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunini iqtisodiy sudlar amaliyotida qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 103-son qarori 8-bandining uchinchi xatboshisi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 17-son qarorining 10-bandi uchinchi — yettinchi xatboshilari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-son “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 14 — 14.5, 28-bandlari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sud Plenumining 04.03.2002-yildagi “O‘zbekiston respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar Faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunini iqtisodiy sudlar amaliyotida qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi qarorining 8-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.02.2003-yildagi “O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining talabdan boshqa shaxs foydasiga voz kechish huquqi bilan bog‘liq normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi 110-son qarorining 6-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-son “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi Qarorining 15-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14, 41, 101, 105, 116-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi II bo‘limining 2-kichik bo‘limi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14, 41, 101, 105, 116 — 132, 134-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi II bo‘limining 2-kichik bo‘limi.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-son “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 17-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 17-son qarorining 13-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 133-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 39-moddasi, 42-moddasi beshinchi qismi, 47-moddasi to‘rtinchi qismi, 66 — 70 moddalari.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 14.05.2010-yildagi “Vakillikka doir fuqarolik protsessual qonunchiligi normalarining sudlar tomonidan qo‘llanilishi to‘g‘risida”gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-son “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 12.2-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 129, 130, 133-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 39-moddasi, 42-moddasi beshinchi qismi, 47-moddasi, 66 — 70-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 14.05.2010-yildagi “Vakillikka doir fuqarolik protsessual qonunchiligi normalarining sudlar tomonidan qo‘llanilishi to‘g‘risida”gi qarorining 4-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-son “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 12.2-bandi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 129 — 132, 817, 818-moddalari, Vazirlar Mahkamasining 08.06.1994-yildagi 285-son qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi hududida qiymatli qog‘ozlar bilan bitishuvlar tuzish va ularni ro‘yxatdan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom 10-bandining birinchi xatboshi.
 LexUZ sharhi
Notarial shaklni talab qiluvchi bitimlarni tuzish yoxud yuridik shaxslarga nisbatan harakatlarni amalga oshirish uchun berilgan ishonchnoma notarial tasdiqlangan bo‘lishi kerak, ushbu Kodeksning 136, 137, 138-moddalarida nazarda tutilgan hollar va qonun hujjatlari bilan ishonchnomaning o‘zgacha shakli belgilab qo‘yilgan boshqa hollar bundan mustasno.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 110, 129, 134-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Notariat to‘g‘risida”gi Qonuni 28-moddasi birinchi qismining 1-bandi, 47-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 110, 129, 134, 135, 137-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 07.11.2019-yildagi “Ko‘p kvartirali uylarni boshqarish to‘g‘risida”gi Qonuni 39-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 110, 129, 134, 135, 137, 145 — 148-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Notariat to‘g‘risida”gi Qonunning 90-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 110, 129, 134, 135, 137, 139-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Notariat to‘g‘risida”gi Qonun 47-moddasining ikkinchi qismi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 145, 147 — 163, 649, 651, 652, 797, 878, 1065, 1183-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 152-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 145 — 147, 149 — 163-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 152-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Xo‘jalik sudi Plenumining 19.06.2015-yildagi “Iqtisodiy sudlar tomonidan fuqarolik qonun hujjatlarining da’vo muddatiga oid normalarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 282-sonli qarorining 4-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-son “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 31-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 17-son qarorining 5-bandi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 145 — 150, 152 — 163-moddalari, 724-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksi 24-moddasining ikkinchi qismi, 63-moddasining ikkinchi qismi, 117, 118-moddalari, Uu-joy kodeksi 114-moddasining ikkinchi qismi, Mehnat kodeksi 576-modda, Soliq kodeksining (yangi tahriri) 88-moddasi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 41-moddasi, “Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi Qonunning 62-moddasi, Vazirlar Mahkamasining 23.10.2008-yildagi 232-son qarori bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi temir yo‘l Ustavi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sud Plenumining 16.04.1993-yildagi “Sudlar tomonidan mulkni ro‘yxatdan chiqarish haqidagi ishlarni ko‘rishda qonunchilikning qo‘llanishi to‘g‘risida”gi 5-13-son qarorining 17-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sud Plenumining 20.07.2011-yildagi “Sudlar tomonidan nikohdan ajratishga oid ishlar bo‘yicha qonunchilikni qo‘llash amaliyoti to‘g‘risida”gi 6-son qarori, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Xo‘jalik sudi Plenumining 19.06.2015-yildagi “Iqtisodiy sudlar tomonidan fuqarolik qonun hujjatlarining da’vo muddatiga oid normalarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 282-sonli qarorining 11-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 131, 145 — 148-moddalari, Vazirlar Mahkamasining 28.10.2022-yildagi 625-son qarori bilan tasdiqlangan “Yengib bo‘lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlarini tasdiqlash bo‘yicha davlat xizmatlarini ko‘rsatishning”gi Ma’muriy reglamenti.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 131, 145 — 148-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi II bo‘limining 2-kichik bo‘limi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 131, 145 — 148-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi 8-bobi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Da’vo muddatining to‘xtatilishi, uzilishi va tiklanishi haqidagi qoidalar (ushbu Kodeksning 156, 157 va 159-moddalari), agar qonunda boshqacha tartib belgilangan bo‘lmasa, maxsus da’vo muddatiga nisbatan ham qo‘llanadi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 145 — 150, 156 — 159-moddalari, 724-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksi 24-moddasining ikkinchi qismi, 63-moddasining ikkinchi qismi, 117, 118-moddalari, Uy-joy kodeksi 114-moddasining ikkinchi qismi, Mehnat kodeksi 576-moddasining to‘rtinchi qismi, Soliq kodeksining 88-moddasi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 41-moddasi, “Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi Qonunning 62-moddasi, Vazirlar Mahkamasining 23.10.2008-yildagi 232-son qarori bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi temir yo‘l Ustavi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Xo‘jalik sudi Plenumining 19.06.2015-yildagi “Iqtisodiy sudlar tomonidan fuqarolik qonun hujjatlarining da’vo muddatiga oid normalarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 282-sonli Qarorining 17.1-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va Oliy Xo‘jalik sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Kredit shartnomalaridan kelib chiqadigan majburiyatlar bajarilishini ta’minlash to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 13/150-son qo‘shma Qarori 36-bandining ikkinchi xatboshisi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 28.04.2000-yildagi “Ma’naviy zararni qoplash haqidagi qonunlarni qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi 7-son qarorining 15-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 19.06.992 yildagi “Sud amaliyotida fuqaro va tashkilotlarning sha’ni, qadr-qimmati va ishchanlik obro‘sini himoya qilish haqidagi qonunlarni qo‘llash to‘g‘risida”gi 5-PL-92-son qarorining 12-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 1183-moddasi ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksi 12-moddasining birinchi qismi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasi birinchi qismi, 66-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunining 1-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksining 11-moddasining uchinchi qismi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 173-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 30-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 482-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 32-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 60, 61-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi Maxsus qismining 10-bobi, 172, 173, 295, 296-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 31.10.1990-yildagi “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunining 32, 33-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 65-moddasi uchinchi qismi, mazkur Kodeksning 199, 203, 204-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi 29-moddasi, 36-moddasining uchinchi qismi, 42-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 27-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 211, 289-moddalari, “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunning 34-moddasi 2-bandi, “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 16, 17-moddalari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 210-moddasi, “Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonun, “Davlat uy-joy fondini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonun, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 83, 84-moddalari, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 43, 44-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 170, 171, 1031-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonuni 3-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 68-moddasi, mazkur Kodeksning 214-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksining 4-bobi, O‘zbekiston Respublikasi “Yer osti boyliklari to‘g‘risida”gi Qonunining 4, 6-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi “Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to‘g‘risida”gi Qonunining 6-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “O‘rmon to‘g‘risida”gi Qonunining 4-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “O‘simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to‘g‘risida”gi Qonunining 4-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 210, 212, 215-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Uy-joy kodeksining 11 — 14, 22-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: Konstitutsiyaning 66-moddasi, “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 4-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 173-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 30-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunining 1-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 02.05.2012-yildagi “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 23-moddasi ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 195-moddasining uchinchi qismi, 391-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Mahsulot taqsimotiga oid bitimlar to‘g‘risida”gi Qonun 17-moddasining ikkinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 70, 71, 176-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 31.10.1990-yildagi “O‘zbekiston respublikasida mulkchilik to‘g‘risida” gi Qonunining 24-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 72, 76, 177, 180-moddalari, 214-moddasining uchinchi qismi, 215-moddasining uchinchi qismi, Vazirlar Mahkamasining 16.10.2006-yildagi 215-son qarori bilan tasdiqlangan “Davlat korxonalari to‘g‘risida”gi Nizomning IV bo‘limi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 70 — 72, 505-moddasi, Vazirlar Mahkamasining 16.10.2006-yildagi 215-son Qarori bilan tasdiqlangan “Davlat korxonalari to‘g‘risida”gi Nizomning 13, 17-bandlari, VII bo‘limi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 76, 329-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi Qonunining 10, 13-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 183, 184, 187-moddalari, 69-bobi, Mehnat kodeksining XV bobi, O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi, “Davlat tasarrufidan chiqarish va xususilashtirish to‘g‘risida”gi Qonunning 1-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 272-moddasining ikkinchi qismi, 536-moddasi, 964-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonuni 5-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonuni 22-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Ijara to‘g‘risida”gi Qonuni 9-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 185-moddasi, III bo‘limining 3-kichik bo‘limi, 284, 393, 484, 549-moddalari, 1035-moddasi ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonuni 25-moddasining birinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Shaxs ixtiyorida bo‘lib, ushbu Kodeksning 228, 229, 230 va 232-moddalariga muvofiq uning egaligidan talab qilib olinishi mumkin bo‘lgan ashyolarga doir egalik qilish huquqini vujudga keltiruvchi muddat tegishli talablar bo‘yicha da’vo muddati tamom bo‘lganidan keyin o‘ta boshlaydi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 150, 151-moddalari, 1185-moddasining uchinchi qismi, Vazirlar Mahkamasining 21.01.2006-yildagi 8-son qarori bilan tasdiqlangan “Egasiz turar joylarni aniqlash, ularni hisobga olish va davlat mulkiga o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi Nizomning 16-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 24.09.1999-yildagi “Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi qarorining 11-bandi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “O‘simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to‘g‘risida”gi Qonuni 4-moddasining uchinchi qismi, 30, 34, 36-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “O‘rmon to‘g‘risida”gi Qonunining 30-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to‘g‘risida”gi Qonuni 4-moddasining uchinchi qismi, 29, 34, 35-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 34-bobi, O‘zbekiston Respublikasining “Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida”gi Qonuni 14-moddasi birinchi qismining sakkizinchi xatboshisi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi 36-moddasining oltinchi qismi, Vazirlar Mahkamasining 21.01.2006-yildagi 8-son qarori bilan tasdiqlangan “Egasiz turar joylarni aniqlash, ularni hisobga olish va davlat mulkiga o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 198 — 206-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi 36-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 27-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksining 211, 289-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 65 -moddasi uchinchi qismi, mazkur Kodeksning 202 — 204-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksining 11-moddasining beshinchi, oltinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 23-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonuni 5 — 7-boblari, “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 16, 17-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi (yangi tahriri) 121-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentning 09.08.1996-yildagi “Budjet bilan hisob-kitoblar uchun xo‘jalik yurituvchi subyektlarning mas’uliyatini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-1504-son Farmoni 2-bandining ikkinchi xatboshisi, Prezidentning 01.11.2007-yildagi PQ-722-son Qarori bilan tasdiqlangan “Ijro yig‘imini undirish va foydalanish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 167 — 169-moddalari, 13.02.2003-yildagi 75-son qaror bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasida chakana savdo qoidalari”ning VIII bo‘limi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 285-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 32-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 7-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Xususiy korxona to‘g‘risida”gi Qonuni 21-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Jamoat fondlari to‘g‘risida”gi Qonuni 7-moddasining ikkinchi qismi, “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni 21-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 17-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kokeksning 285-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi 289-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 32-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 7-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Xususiy korxona to‘g‘risida”gi Qonuni 21-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Jamoat fondlari to‘g‘risida”gi Qonuni 7-moddasining ikkinchi qismi, “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni 21-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 17-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kokeksining 27-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi 289-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 32-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 7-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Jamoat fondlari to‘g‘risida”gi Qonuni 7-moddasining ikkinchi qismi, Vazirlar Mahkamasining 15.07.2009-yildagi 200-son Qarori bilan tasdiqlangan “Davlat daromadiga o‘tkaziladigan mol-mulkni olib qo‘yish, sotish yoki yo‘q qilib tashlash tartibi to‘g‘risida”gi Nizom.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 199, 202 — 204-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Baholash faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasining 02.05.2012-yildagi “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 23-moddasi beshinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 02.05.1997-yildagi “Xususiylashtirilgan turar joylarga egalik qilish, ulardan foydalanish va ularni tasarruf qilish bilan bog‘liq ishlar bo‘yicha sud amaliyoti haqida” 3-son qarori 5-bandining birinchi xatboshisi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 14.09.2001-yildagi “Uy-joy nizolari bo‘yicha sud amaliyoti haqida” 22-son qarorining 24-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 03.02.2006-yildagi “Yer kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida” 3-son qarorining 16-bandi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksi 11-moddasining uchinchi, to‘rtinchi qismlari, “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonun 7-moddasining 1-bandi, “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun 2-moddasining birinchi-ikkinchi qismlari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 16, 169-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Temir yo‘l transporti to‘g‘risida”gi Qonuni 3-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Arxiv ishi to‘g‘risida”gi Qonuni 4-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 84-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Uy-joy kodeksining 13-moddasi, 14-moddasining birinchi, O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonuni 7-moddasining 5-bandi, O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni, “Davlat uy-joy fondini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169, 214, 215-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunning 18-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni, Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 6-oktabrdagi 279-sonli “Davlat mulki obyektlarini xususiylashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomlarni tasdiqlash haqida”gi qarori.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169-moddalari, 14-bobi, O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonuni 22, 23-moddalari, Uy-joy kodeksining 41-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasining “Davlat uy-joy fondini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 23-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Dehqon xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonuni 16-moddasining ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169, 216, 218 — 223-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 23 — 25-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksining 125-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169, 216, 217, 219 — 223, 1114, 1120-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksining 127-moddasining uchinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 92, 164, 168, 169, 216 — 220, 222-223-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksi 126-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi (yangi tahriri) 423-moddasi uchinchi qismi, 425-moddasi uchinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 84. 164, 168, 169, 216 — 221, 223-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 23-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 84, 88, 164, 168, 169-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksining II bo‘limi 2-kichik bo‘limi.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 14.09.2001-yildagi “Uy-joy nizolari bo‘yicha sud amaliyoti haqida” 22-son qarorining 6-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 24.09.2004-yildagi “Yakka tartibda qurilgan uyga bo‘lgan mulk huquqi bilan bog‘liq nizolar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida” 14-son qarorining 11 — 16, 18, 19-bandlari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169, 379, 497-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksining II bo‘limi 2-kichik bo‘limi.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 16.04.1993-yildagi “Sudlar tomonidan mulkni ro‘yxat (arest)dan chiqarish haqidagi ishlarni ko‘rishda qonunchilikning qo‘llanishi to‘g‘risida” 5-13-son qarori 13-bandining beshinchi xatboshisi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 24.09.2004-yildagi “Yakka tartibda qurilgan uyga bo‘lgan mulk huquqi bilan bog‘liq nizolar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida” 14-son qarorining 17-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida” 17-son qarorining 22, 23-bandlari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169, 216, 226, 379, 497-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 23, 24, 31-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonuni 18-moddasi uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Dehqon xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonuni 16-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Xususiy korxona to‘g‘risida”gi Qonuni 12-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 6-moddasi yettinchi qismi.
Umumiy mulkni taqsimlash va undan ulush ajratish asoslari hamda tartibi ushbu Kodeks 223-moddasi bilan, birgalikdagi mulkning ayrim turlari uchun esa — boshqa qonunlar bilan belgilanadi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169, 216, 225, 379, 497, 1114-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 27, 28, 31-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169, 216-moddalari, 217-moddasi uchinchi qismi, 222-moddasi, 224-moddasi ikkinchi qismi, 225-moddasi birinchi qismi, 226-moddasi birinchi qismi, 379-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksining II bo‘limi 2-kichik bo‘limi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164-moddasi, 166-moddasi ikkinchi qismi, 168, 169-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 23-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 20-moddasi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu Kodeksning 228-moddasiga muvofiq, mulkdor mol-mulkini talab qilib olayotganida quyidagilarni ham talab qilib olishga haqlidir:
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 92, 229, 231 — 233-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonuni 62-moddasi ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169, 230, 232-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonuni 33-moddasining 2-bandi, O‘zbekiston Respublikasining “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 21-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169, 230, 232-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonuni 33-moddasining 4-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14, 164, 168, 169, 197-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksining 29 — 31-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi II bo‘limining 2-kichik bo‘limi, O‘zbekiston Respublikasining “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 22-moddasi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 455-moddasi, 476-moddasining uchinchi-beshinchi qismlari, 731-moddasi, 763-moddasining beshinchi qismi; “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonun 15-moddasining uchinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 282-moddasi, 440-moddasining uchinchi qismi, 562-moddasining ikkinchi qismi, 638-moddasining birinchi qismi, 735-moddasining uchinchi, to‘rtinchi qismlari, 770-moddasining uchinchi qismi, 892-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Ushbu moddaning ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi qismlarida nazarda tutilgan qoidalar shartnoma yoki qonunda boshqacha tartib belgilangan bo‘lmasa qo‘llaniladi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 162, 260 — 263, 325 — 326, 330, 436, 454-moddalari, 720-moddasi birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi 160-modda va 159-modda, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 142-moddasi ikkinchi, uchinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasining 26.04.1996-yildagi “Iste’molchilarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni 14-moddasi, 19-moddasi to‘qqizinchi — o‘n birinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunining 14, 34-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 24.09.2012-yildagi “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 8-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 162, 260, 262, 263, 325-326, 330, 436, 454-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunining 25 — 34-moddalari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 265 — 289-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonuni 1, 3-moddalari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 266 — 289-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonuni.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 270-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 7, 8-moddalari.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 269, 272, 274, 275-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 5-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 272, 274, 275-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 6-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 272, 274, 275, 280 — 285-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 36, 42-moddalari, IV bo‘limi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 271, 272-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 9-moddasi.
Ushbu moddaning ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi qismlaridagi qoidalarga rioya qilmaslik garov to‘g‘risidagi shartnomaning haqiqiy emasligini keltirib chiqaradi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 272-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 10, 11-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonunining 12-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 1999-yil 24-sentabrdagi “Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 16-son qarorining 15-16, 23-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Kredit shartnomalaridan kelib chiqadigan majburiyatlar bajarilishini ta’minlash to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 13/150-son Qarorining 14-bandining birinchi, ikkinchi xatboshlari, 16-bandi, 18-bandining to‘rtinchi xatboshisi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 273-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 5-moddasi ikkinchi, uchinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasining “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonunining 55, 57, 58-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 1999-yil 24-sentabrdagi “Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 16-son qarorining 17-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Kredit shartnomalaridan kelib chiqadigan majburiyatlar bajarilishini ta’minlash to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 13/150-son qarorining 18-bandining birinchi — uchinchi xatboshilari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 272-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 15-moddasi.
Garovga oluvchi ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan burchlarni garovga qo‘yilgan mol-mulkning yo‘qolish yoki shikastlanish xavfini tug‘diradigan darajada qo‘pol suratda buzganida garovga qo‘yuvchi garovni muddatidan oldin bekor qilishni talab qilishga haqli.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 275, 279-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 12, 19, 21-moddalari.
Agar garovga oluvchi ushbu Kodeksning 333-moddasiga muvofiq javobgarlikdan ozod etilishi mumkinligini isbotlay olmasa, u o‘ziga topshirilgan garov narsasining butunlay yoki qisman yo‘qolganligi yoxud shikastlanganligi uchun javob beradi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 274, 279-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 14-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 274, 275, 279-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 13-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 274 — 276, 279-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 19 — 21-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 274 — 277, 279-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 48-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 274 — 279-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 27-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 24.09.1999-yildagi “Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 16-son qarorining 18 — 20-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Kredit shartnomalaridan kelib chiqadigan majburiyatlar bajarilishini ta’minlash to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 13/150-son qarorining 22 — 24-bandlari.
 LexUZ sharhi
Ushbu Kodeksning 280-moddasiga muvofiq undiruv qaratilgan garovdagi mol-mulkni sotish, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda kimoshdi savdosida sotish yo‘li bilan amalga oshiriladi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 274 — 279, 380-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 28-moddasi, “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonun 54-moddasining to‘rtinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 274 — 279, 380, 381-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 31-moddasi.
2) ushbu Kodeks 274-moddasining uchinchi qismida nazarda tutilgan asoslar bo‘lganida garovga qo‘yuvchining talabi bilan;
4) garovga qo‘yilgan mol-mulk kimoshdi savdosida sotilgan taqdirda, shuningdek uni sotish mumkin bo‘lmagan taqdirda (ushbu Kodeks 281-moddasining beshinchi, oltinchi va yettinchi qismlari). Ipoteka bekor bo‘lgani haqida ipoteka to‘g‘pisidagi shartnoma ro‘yxatga olingan reyestrga belgi qo‘yilishi kerak;
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Garov bilan ta’minlangan majburiyat bajarilishi natijasida yoki garovga qo‘yuvchining talabi bilan garov bekor bo‘lganida (ushbu Kodeks 274-moddasining uchinchi qismi) ixtiyopida garovga qo‘yilgan mol-mulk bo‘lgan garovga oluvchi uni darhol garovga qo‘yuvchiga qaytarib berishi shart.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 274 — 279, 380 — 382-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 32-moddasi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 274 — 279, 380 — 383-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 16-moddasi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Garov narsasi bo‘lgan mol-mulk aslida ushbu mol-mulkning egasi boshqa shaxs ekanligi (ushbu Kodeksning 228-moddasi) asosida yoki jinoyat yoxud boshqa huquqbuzarlik sodir etganlik uchun (ushbu Kodeksning 204-moddasi) garovga qo‘yuvchidan qonunda belgilangan tartibda olib qo‘yilgan hollarda ushbu mol-mulkning garovga qo‘yilishi bekor bo‘ladi.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning birinchi va ikkinchi qismlarida nazarda tutilgan hollarda garovga oluvchi garov bilan ta’minlangan majburiyatni muddatidan ilgari bajarishni talab qilishga haqli.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 202, 203, 264, 265, 267, 269, 274 — 279, 380 — 384-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonuni 9-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 202, 203, 264, 265, 267, 269, 274 — 279, 380 — 385-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 17-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 202, 203, 264, 265, 267, 269, 274 — 279, 380 — 386-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 18-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Basharti, lombardda ashyolar garovi bilan ta’minlangan kredit summasi belgilangan muddatda qaytarib berilmagan taqdirda, lombard notariusning ijro yozuvi asosida imtiyozli bir oylik muddat o‘tganidan keyin garovga qo‘yilgan mol-mulkni sotish uchun belgilab qo‘yilgan tartibda (ushbu Kodeks 281-moddasining uchinchi, to‘rtinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi, to‘qqizinchi va o‘ninchi qismlari) ushbu mol-mulkni sotishga haqli. Shundan keyin hatto garovga qo‘yilgan mol-mulkni sotishdan tushgan summa talablarni to‘liq qanoatlantirish uchun yetarli bo‘lmasa ham, lombardning garovga qo‘yuvchiga (qarzdorga) talablari bekor bo‘ladi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 202, 203, 264, 265, 267, 269-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 35-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 259, 290, 639-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida”gi Qonunining 59-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.02.2003-yildagi “O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining talabdan boshqa shaxs foydasiga voz kechish huquqi bilan bog‘liq normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi 110-son qarorining 2, 3-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Kredit shartnomalaridan kelib chiqadigan majburiyatlar bajarilishini ta’minlash to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 13/150-son qarorining 32-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Kafil majburiyatining ushbu modda birinchi qismining 1, 2 va 4-bandlarida ko‘rsatilgan asoslar bo‘yicha bekor qilinishi unga kafolat qaytarib berilgan yoki qaytarib berilmaganligiga bog‘liq bo‘lmaydi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Shartnomadagi taraf amalga oshirishi kerak bo‘lgan to‘lovlar hisobidan to‘langan summa zakalat ekanligiga, xususan ushbu moddaning ikkinchi qismida belgilangan qoidaga rioya qilinmasligi oqibatida, shubha tug‘ilgan taqdirda, bu summa, agar boshqa hol isbotlangan bo‘lmasa, bo‘nak sifatida to‘langan deb hisoblanadi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 234, 235, 237, 241, 259, 312-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 24 — 28-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 234, 235, 237, 241, 259, 311, 380-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 24 — 28-moddalari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 99, 1005 — 1016-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksining V bo‘limi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14, 236 — 258, 325 — 339-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunining 34-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 236 — 258, 324, 325, 327 — 339-moddalari, Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 15.06.2007-yil 15-iyundagi “Majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun mulkiy javobgarlik to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 163-son qarorining 4-bandi.
Kreditorning pul mablag‘laridan qonunsiz foydalanish tufayli unga yetkazilgan zarar ushbu moddaning birinchi va ikkinchi qismlariga asosan unga tegishi kerak bo‘lgan foizlar summasidan oshib ketsa, kreditor qarzdordan zararning bu summadan ortiqcha bo‘lgan qismini to‘lashni talab qilishga haqli.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 24.09.1999-yildagi “Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 16-son qarorining 22-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 15.06.2007-yil 15-iyundagi “Majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun mulkiy javobgarlik to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 163-son qarorining 4-bandining ikkinchi xatboshisi, 5 — 11-bandlari, 12-bandining ikkinchi xatboshisi, 13-bandi, 18-bandining ikkinchi xatboshisi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Kechiktirib yuborish oqibatida o‘zi uchun ahamiyatini yo‘qotgan (ushbu Kodeks 337-moddasining ikkinchi qismi) ijroni kreditorning qabul qilishdan bosh tortishi, shuningdek voz kechish haqi tarzida belgilangan neustoykani to‘lash (ushbu Kodeksning 342-moddasi) qarzdorni majburiyatni asl holida bajarishdan ozod qiladi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 236 — 258, 324 — 329, 331 — 339, 436-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuni 34-moddasining uchinchi qismi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 04.03.2002-yildagi “O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar Faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunini iqtisodiy sudlar amaliyotida qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 103-son qarori 11-bandining birinchi xatboshisi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 15.06.2007-yildagi “Majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun mulkiy javobgarlik to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 163-son qarori 12-bandining ikkinchi xatboshisi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14, 236 — 258, 283-moddasi birinchi qismining 2-bandi, 309-moddasi birinchi qismining 3, 4-bandlari, 341 — 352-moddalari, 382-moddasi ikkinchi — to‘rtinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasi “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunining 15-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 742, 1005 — 1016-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksining V bo‘limi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14, 236 — 258, 340 — 349, 351 — 352-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi Qonuni 35-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14, 36, 37, 236 — 258, 314, 340 — 350, 352-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 305 — 309-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Shartnomalarga ushbu Kodeksning 9-bobida nazarda tutilgan ikki va ko‘p taraflama bitimlar to‘g‘risidagi qoidalar qo‘llaniladi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 354 — 363-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 353, 354, 356 — 363, 502, 617, 898-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuni 3-moddasi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 353 — 355, 357 — 363-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 19.08.1999-yildagi “Baholash faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.02.2003-yildagi “O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining talabdan boshqa shaxs foydasiga voz kechish huquqi bilan bog‘liq normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi 110-son qarorining 6-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 04.03.2002-yildagi “O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar Faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunini iqtisodiy sudlar amaliyotida qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 103-son qarorining 6-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 353 — 356, 358 — 363-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuni 13-moddasi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Ommaviy shartnomaning ushbu modda ikkinchi va beshinchi qismlari bilan belgilab qo‘yilgan talablarga mos kelmaydigan shartlari haqiqiy emas.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 353 — 357, 359 — 363, 425, 558-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 26.05.2015-yildagi “Tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida”gi Qonuni 6-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 25.04.1997-yildagi “Shahar yo‘lovchilar transporti to‘g‘risida”gi Qonuni 7-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 16.04.2009-yildagi “Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida”gi Qonuni 6, 15-moddalari.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning ikkinchi qismida nazarda tutilgan holatlar mavjud bo‘lganida o‘z tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishi munosabati bilan shartnomaga qo‘shilgan taraf qanday shartlar asosida shartnoma tuzayotganligini bilgan yoki bilishi lozim bo‘lgan bo‘lsa, shartnomaga qo‘shilgan tarafning shartnomani bekor qilish yoki o‘zgartirish haqida qo‘ygan talabi qondirilmaydi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 332, 353 — 359, 361 — 363, 382 — 385-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 25.08.2015-yildagi “Investitsiya va pay fondlari to‘g‘risida”gi Qonunining 9-moddasining ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Agar ushbu moddaning birinchi qismida bayon etilgan qoidalar shartnomaning mazmunini aniqlash imkonini bermasa, taraflarning haqiqiy umumiy xohish-irodasi shartnomaning maqsadini hisobga olgan holda aniqlanishi kerak. Bunda barcha tegishli holatlar, shu jumladan shartnoma tuzish oldidan olib borilgan muzokaralar va yozishmalar, taraflarning o‘zaro munosabatlarida qaror topgan amaliyot, ish muomalasi odatlari, taraflarning keyinchalik o‘zlarini qanday tutganligi e’tiborga olinadi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 6, 353 — 363, 366-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunining 10-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Agar shartnoma tuzish haqidagi yozma taklif ushbu Kodeks 370-moddasining to‘rtinchi qismida nazarda tutilgan tartibda olingan bo‘lsa, shartnomaning yozma shakliga rioya qilingan hisoblanadi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 105 — 108, 110, 111-moddalari, 480-moddasining birinchi qismi, 488-moddasining ikkinchi qismi, 490-moddasining birinchi qismi, 504, 513-moddalari, 531-moddasining uchinchi qismi, 539-moddasi, 558-moddasining uchinchi qismi, 565, 574-moddalari, 580-moddasining birinchi qismi, 603-moddasi, 6261-moddasining birinchi qismi, 727-moddasining birinchi qismi, 733-moddasining birinchi qismi, 745-moddasining birinchi qismi, 761-moddasining birinchi qismi, 774-moddasining birinchi qismi, 817-moddasining to‘rtinchi qismi, 832-moddasining birinchi qismi, 854-moddasining birinchi, ikkinchi qismlari, 863, 877-moddalari, 903-moddasining ikkinchi qismi, 927-moddasining ikkinchi qismi, 962-moddasining uchinchi qismi, 1069, 1088, 1089-moddalari, 1106-moddasining birinchi qismi, 1181-moddasining ikkinchi, uchinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuni 11-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 02.06.2016-yildagi 185-son qarori bilan tasdiqlangn “Elektron tijoratni amalga oshirish Qoidalari”ning 36-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 6, 364, 365, 367-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.06.2016-yildagi “Elektron tijoratda bitimlarni amalga oshirish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori bilan tasdiqlangan Elektron tijoratni amalga oshirish qoidalarining 28-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 6, 364, 365, 367, 426-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 25.12.1998-yildagi “Reklama to‘g‘risida”gi Qonunining 8, 9 moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 09.04.2018-yildagi “Davlat xaridlari to‘g‘risida” gi Qonunining 44-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 04.03.2002-yildagi “O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar Faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunini iqtisodiy sudlar amaliyotida qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 103-son qarorining 2-bandi, Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 18.12.2009-yildagi “Xo‘jalik shartnomalarini tuzish, o‘zgartirish va bekor qilishni tartibga soluvchi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi 203-son qarori 7-bandining birinchi, ikkinchi xatboshilari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Ushbu moddaning birinchi, ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi qismlarida nazarda tutilgan muddatlar to‘g‘risidagi qoidalar, agar qonun hujjatlarida boshqa muddatlar belgilangan bo‘lmasa yoki taraflar ularni kelishib olgan bo‘lmasalar, qo‘llaniladi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Shartnoma tuzish chog‘ida yuz bergan kelishmovchiliklar ushbu Kodeksning 377-moddasiga muvofiq qarab chiqish uchun sudga berilgan hollarda shartnomaning taraflar o‘rtasida kelishmovchiliklar chiqishiga sabab bo‘lgan shartlari sud qaroriga muvofiq belgilanadi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 365, 367 — 377-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunining 17 — 19moddalari.
 LexUZ sharhi
Ushbu Kodeksning 380 va 381-moddalarida nazarda tutilgan qoidalar, agar qonun hujjatlarida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, sud qarorini ijro etish tartibida o‘tkaziladigan kimoshdi savdosiga nisbatan ham qo‘llaniladi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 55, 281, 380, 381-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonunining 41-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 55, 281, 311, 379, 381-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 29.08.2001-yildagi “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonunining 56-moddasi o‘ninchi xatboshisi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 353, 354, 357, 364, 367, 370, 377, 383 — 385-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunining 2, 10 — 16-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksining 66-moddasining birinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: Oliy sudi Plenumining 02.05.1997-yildagi “Xususiylashtirilgan turar joylarga egalik qilish, ulardan foydalanish va ularni tasarruf qilish bilan bog‘liq ishlar bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi 3-son qarorining 9-bandi, Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 18.12.2009-yildagi “Xo‘jalik shartnomalarini tuzish, o‘zgartirish va bekor qilishni tartibga soluvchi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarori 18-bandining uchinchi — oltinchi xatboshilari, 25, 26-bandlari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: Oliy sudi Plenumining 02.05.1997-yildagi “Xususiylashtirilgan turar joylarga egalik qilish, ulardan foydalanish va ularni tasarruf qilish bilan bog‘liq ishlar bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi 3-son qarorining 9-bandi, Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 18.12.2009-yildagi “Xo‘jalik shartnomalarini tuzish, o‘zgartirish va bekor qilishni tartibga soluvchi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarori 18-bandining uchinchi — oltinchi xatboshilari, 20-bandi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 353, 354, 357, 364, 366, 367, 370, 377, 382, 383, 385-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunining 2, 10 — 16, 36-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: Oliy sudi Plenumining 02.05.1997-yildagi “Xususiylashtirilgan turar joylarga egalik qilish, ulardan foydalanish va ularni tasarruf qilish bilan bog‘liq ishlar bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi 3-son qarorining 9-bandi, Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 18.12.2009-yildagi “Xo‘jalik shartnomalarini tuzish, o‘zgartirish va bekor qilishni tartibga soluvchi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 19-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: Oliy sudi Plenumining 02.05.1997-yildagi “Xususiylashtirilgan turar joylarga egalik qilish, ulardan foydalanish va ularni tasarruf qilish bilan bog‘liq ishlar bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi 3-son qarorining 9-bandi, Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 18.12.2009-yildagi “Xo‘jalik shartnomalarini tuzish, o‘zgartirish va bekor qilishni tartibga soluvchi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 22 — 24-bandlari.