LexUZ шарҳи
2. 1-банднинг қоидаларига мувофиқ, жисмоний шахс ҳар икки Аҳдлашувчи давлатнинг резиденти ҳисобланса, унинг мақоми қуйидагича белгиланади:
3. Агар 1-банднинг қоидаларига мувофиқ жисмоний шахс бўлмаган шахс ҳар икки Аҳдлашувчи Давлатнинг резиденти ҳисобланса, у фақат ўзининг амалдаги бошқарув органи жойлашган давлатнинг резиденти ҳисобланади.
f) доимий фаолият жойини (а) — (е) кичик бандларида айтиб ўтилган фаолият турларини ҳар қандай бирга қўшиш мақсадидагина сақлаш, башарти бундай қўшишдан юзага келадиган ушбу доимий фаолият жойининг умумий фаолияти тайёрлов ёки ёрдамчи хусусиятга эга бўлса.
5. 1 ва 2-бандларининг қоидаларидан қатъи назар, 6-бандни қўллаш мумкин бўлган мустақил мақомга эга агентдан бошқа шахс корхона номидан иш кўрса ва Аҳдлашувчи давлатда корхона номидан шартномаларни тузиш ваколатига эга бўлса ҳамда одатда уни амалга оширса, унда мазкур корхона шу Давлатда ушбу шахс мазкур корхона учун амалга ошираётган ҳар қандай фаолиятга нисбатан доимий муассасага эга деб, ҳисобланади, фақат бундай шахснинг фаолияти 4-бандда қайд этилган фаолият турлари билан чекланмаган бўлса, ушбу фаолият турлари доимий фаолият жойи орқали амалга оширилаётган бўлса, мазкур банднинг қоидаларига кўра ушбу доимий фаолият жойини доимий муассасага айлантирмайди.
3. 1-банднинг қоидалари кўчмас мулкдан бевосита фойдаланиш, ижарага бериш ёки ҳар қандай бошқа шаклда фойдаланишдан олинадиган даромадга нисбатан қўлланилади.
2. 3-банднинг қоидаларига мувофиқ, агар бир Аҳдлашувчи Давлатнинг корхонаси бошқа Аҳдлашувчи Давлатда унда жойлашган доимий муассаса орқали тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган бўлса, унда ҳар бир Аҳдлашувчи Давлатда ушбу доимий муассаса ҳисобига у худди шу ёки шунга ўхшаш шароитда, худди шу ёки шунга ўхшаш фаолиятни амалга ошираётган алоҳида ва мустақил корхона бўлиб, доимий муассасаси ҳисобланган корхонадан мустақил фаолият юритган тақдирда олиши мумкин бўлган фойда ёзилади.
4. Аҳдлашувчи Давлатда корхонанинг жами фойда суммасини унинг турли бўлинмаларига мутаносиб равишда тақсимлаш асосида доимий муассасага тегишли бўлган фойдани аниқлаш оддий амалиёт ҳисобланишига қарамай, 2-банддаги ҳеч нарса мазкур Давлатга, амалиётдан келиб чиққан ҳолда тақсимлаш орқали солиқ солинадиган фойдани аниқлашни тақиқламайди; бироқ, танланган тақсимлаш усули мазкур моддадаги принципларга мос келадиган натижани бериши лозим.
3. 1-банднинг қоидалари контейнерлардан (шу жумладан трейлерлар ва контейнерларни ташиш билан боғлиқ бошқа ускуналар)дан фойдаланиш, уларни сақлаш ёки ижарага беришдан олинадиган фойдага нисбатан ҳам қўлланилади, башарти бундай фойда 1-банд татбиқ этиладиган фойдаларга нисбатан қўшимча ёки тасодифий ҳисобланса.
4. 1, 2 ва 3-бандларнинг қоидалари шунингдек, транспорт воситаларини ишлатиш бўйича пулда, биргаликдаги фаолиятда ёки халқаро ташкилотда иштирок этишдан олинган фойдага нисбатан ҳам қўлланилади.
1. Бир Аҳдлашувчи Давлатнинг резиденти томонидан 6-моддада қайд этилган ва бошқа Аҳдлашувчи Давлатда жойлашган кўчмас мулкни тасарруфдан чиқаришдан олинадиган даромадларга мазкур бошқа Давлатда солиқ солиниши мумкин.
6. 5-банднинг қоидалари Аҳдлашувчи Давлатнинг ўз қонунчилигига мувофиқ бошқа Аҳдлашувчи Давлатнинг резиденти бўлган ва ҳар қандай вақтда мол-мулкни бегоналаштиришдан бевосита олдин 5 йил давомида биринчи айтиб ўтилган Давлатнинг резиденти бўлган жисмоний шахс томонидан ҳар қандай мол-мулкни тасарруфдан чиқаришдан олинадиган даромад қийматининг ортишига солиқ солиш ҳуқуқига нисбатан қўлланилмайди.
1. 15, 17 ва 18-моддалар қоидаларини ҳисобга олган ҳолда, бир Аҳдлашувчи Давлатнинг резиденти томонидан ёлланиб ишлашга тааллуқли олинадиган маошлар, иш ҳақи ва бошқа шунга ўхшаш мукофотларга, агар бошқа Аҳдлашувчи Давлатда ёлланиб ишланилаётган бўлмаса, фақат ушбу Давлатда солиқ солинади. Агар ёлланиб ишлаш шу тариқа амалга оширилаётган бўлса, шу муносабат билан олинган мукофотга ушбу бошқа Давлатда солиқ солиниши мумкин.
2. 1-банднинг қоидаларидан қатъи назар, бир Аҳдлашувчи Давлатнинг резиденти томонидан бошқа Аҳдлашувчи Давлатда ёлланиб ишлаш учун олинадиган мукофотга агар:
1. 7 ва 14-моддаларнинг қоидаларидан қатъи назар, бир Аҳдлашувчи Давлатнинг резиденти томонидан бошқа Аҳдлашувчи Давлатда амалга ошираётган ўз шахсий фаолияти туфайли театр, кино, радио ёки телевидение артисти ёки мусиқачи каби санъат ходими сифатида, ёхуд спортчи сифатида олинадиган даромадга ушбу бошқа Давлатда солиқ солиниши мумкин.
2. Санъат ходими ёки спортчи томонидан унинг шундай сифатида амалга ошириладиган шахсий фаолиятдан олинадиган даромад санъат ходими ёки спортчининг ўзига эмас, бошқа шахсга ёзиладиган тақдирда, 7 ва 14-моддаларнинг қоидаларидан қатъи назар, ушбу даромадга санъат ходими ёки спортчининг фаолияти амалга оширилаётган Аҳдлашувчи Давлатда солиқ солиниши мумкин.
1. 18-модда 2-бандининг қоидаларини ҳисобга олган ҳолда, Аҳдлашувчи Давлатнинг резидентига илгари ёлланиб ишлаганлик учун компенсация сифатида тўланадиган пенсиялар ва бошқа шунга ўхшаш мукофотлар ҳамда бундай резидентга тўланадиган ҳар қандай аннуитетларга фақат шу Давлатда солиқ солинади.
2. а) 1-банднинг қоидаларидан қатъи назар, Аҳдлашувчи Давлат ёки маҳаллий ҳокимият органлари томонидан ёки улар тузган жамғармалардан ушбу Давлатга ёки бўлинмага ёки маҳаллий ҳокимият органига ҳукумат хусусиятига эга бўлган мажбуриятларни бажариш чоғида кўрсатилган хизматлар учун тўланадиган пенсиялар ва бошқа шунга ўхшаш мукофотларга фақат мазкур Давлатда солиқ солинади.
3. 14, 15, 16 ва 17-моддалар қоидалари Аҳдлашувчи Давлат ёки сиёсий бўлинма ёки маҳаллий ҳокимият органи томонидан амалга ошириладиган тижорат фаолияти муносабати билан кўрсатилган хизматлар юзасидан тўланадиган иш ҳақи, маошлар, пенсиялар ва бошқа шунга ўхшаш мукофотларга нисбатан қўлланилади.
2. 1-банд қоидалари 6-модданинг 2-бандида белгиланган кўчмас мулкдан олинган даромадлардан бошқа даромадларга нисбатан қўлланилмайди, башарти бундай даромадлар олувчиси бир Аҳдлашувчи Давлатнинг резиденти бўлган ҳолда, бошқа Аҳдлашувчи Давлатда у ерда жойлашган доимий муассаса орқали фаолият юритаётган бўлса ва даромад нисбатан тўланаётган ҳуқуқ ёки мол- мулк ҳақиқатан ҳам бундай доимий муассаса билан боғлиқ бўлса. Бу ҳолда 7-модда қоидалари қўлланилади.
4. 1 ва 2-бандлар мақсадлари учун мазкур Конвенцияга мувофиқ бошқа Аҳдлашувчи Давлатда солиқ солиниши мумкин бўлган бир Аҳдлашувчи Давлатнинг резидентига тегишли фойда, даромад ва капитал қийматининг ортиши ушбу бошқа Аҳдлашувчи Давлатдаги манбалардан олинган деб ҳисобланади.
2. Аҳдлашувчи Давлатнинг бошқа Аҳдлашувчи Давлатда «тегишли фаолиятни» амалга ошираётган корхонаси мазкур модданинг 3-бандига мувофиқ шу фаолиятга нисбатан ушбу бошқа Аҳдлашувчи Давлатда унда жойлашган доимий муассаса орқали тадбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи сифатида қаралади.
3. 9-модданинг 1-банди, 11-модданинг 6-банди ёки 12-модданинг 6-банди қоидалари қўлланиладиган ҳоллардан ташқари, бир Аҳдлашувчи Давлатнинг корхонаси томонидан бошқа Аҳдлашувчи Давлатнинг резидентига тўланадиган фоизлар, роялти ва бошқа бадаллар бундай корхонанинг солиқ солинадиган фойдасини аниқлаш мақсадида, худди улар биринчи айтиб ўтилган Давлатнинг резидентига тўлангандаги каби шартларга мувофиқ чегирилади.
1. Агар шахс бир ёки ҳар икки Аҳдлашувчи Давлатнинг ҳаракатлари унга мазкур Конвенциянинг қоидаларига мос бўлмаган солиқ солинишига олиб келмоқда ёки олиб келади, деб ҳисобласа, мазкур шахс, ушбу Давлатлар ички қонунчилигида назарда тутилган ҳимоя воситаларидан қатъи назар, ўзи резиденти бўлган Аҳдлашувчи давлатнинг ваколатли органига ёки, агар унинг вазиятига 23-модданинг 1-банди амалда жорий бўлса, ўзи фуқароси бўлган Аҳдлашувчи Давлатнинг ваколатли органига аризасини тақдим қилиши мумкин. Ушбу ариза мазкур Конвенциянинг қоидаларига мос келмайдиган солиқ солишга олиб келувчи ҳаракат тўғрисида биринчи билдириш кунидан эътиборан уч йил давомида тақдим қилиниши лозим.
2. Аҳдлашувчи Давлатларнинг бири томонидан 1-бандга мувофиқ олинган ҳар қандай маълумот ушбу Давлатнинг ички қонунчилигига мувофиқ олинган маълумот қанча махфий бўлса шунча махфий ҳисобланади ва фақат 1-бандда айтиб ўтилган солиқларга тааллуқли баҳолаш ёки тўплаш, мажбурий ундириш ёки суд таъқиби ёки апелляцияларни кўриб чиқиш билан, ҳамда барча юқорида қайд этилганларни назорат қилиш билан шуғулланган шахслар ёки органларга (шу жумладан судлар ва маъмурий органларга) билдирилади. Бундай шахслар ёки органлар ушбу маълумотдан фақат кўрсатиб ўтилган мақсадларда фойдаланиши лозим. Улар ушбу маълумотни очиқ суд мажлисида ёки суд қарорларида ошкор қилишлари мумкин.
3. 1 ва 2-бандларнинг қоидалари ҳеч бир ҳолатда Аҳдлашувчи Давлатга қуйидаги мажбуриятларни юкловчи сифатида талқин қилинмайди:
4. Агар, маълумот бир Аҳдлашувчи Давлат томонидан мазкур моддага мувофиқ сўралган бўлса, бошқа Аҳдлашувчи Давлат ҳатто бундай маълумот ушбу бошқа Давлатга унинг солиқ мақсадлари учун талаб этилмаса ҳам, сўралган маълумотни олиш учун ўзининг маълумот тўплаш бўйича тадбирларидан фойдаланиши лозим. Олдинги гапда бўлган мажбурият 3-банднинг қоидалари билан чекланган, лекин бундай чеклашлар ҳеч қайси ҳолатда Аҳдлашувчи Давлатга фақат маълумотдан ички манфаатдорлик йўқлиги сабабли уни тақдим этишни рад қилиш учун рухсат берувчи сифатида талқин қилиниши мумкин эмас.
5. Ҳеч қайси ҳолатда 3-банднинг қоидалари банк, бошқа молия муассасаси, номинал эга ёхуд агент ёки ишончли вакил бўлган шахс маълумот эгаси бўлгани сабаблигина ёки маълумот шахснинг мулк ҳуқуқига тааллуқли бўлгани сабаблигина Аҳдлашувчи Давлатга маълумотни тақдим этишни рад қилиш учун рухсат берувчи сифатида талқин қилинмайди.