1. Ushbu konseptual asos O‘zbekiston Respublikasining «Buxgaltyeriya hisobi to‘g‘risida»gi Qonuni asosida ishlab chiqilgan va foydalanuvchilar uchun moliyaviy hisobotni tayyorlash va taqdim etish asosini tashkil etuvchi tushunchalarni belgilab byeradi.
8. Barcha xo‘jalik yurituvchi subyektlar* moliyaviy hisobotni tayyorlash va taqdim etishda konseptual asosga amal qiladilar.