2019-yilda Davlat o‘rmon fondi yerlarida yong‘in kelib chiqishining hamda tabiatga va o‘simlik dunyosiga zarar yetkazilishining oldini olish maqsadida: Muborak davlat o‘rmon xo‘jaligining 2019-yil 5-martdagi 17-sonli xatini inobatga olib, O‘zbekiston Respublikasining “O‘rmon to‘g‘risida”gi Qonuni (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1999-yil 5-son, 122-modda) va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 22-noyabrdagi “Respublika o‘rmonlarini himoya qilish bo‘yicha ayrim me’yoriy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 506-sonli qarori (O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining qarorlari to‘plami, 1999-yil, 11-son, 68-modda)ga hamda “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonunining (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1993-yil, 9-son, 320-modda) 6-moddasiga asosan qaror qilaman: