LexUZ sharhi
3. Ushbu Shartnomaning 8-moddasi qoidalariga muvofiq, topshirish to‘g‘risidagi so‘rov hukm chiqarish Davlati yoki hukmni ijro etish Davlati tomonidan taqdim qilinishi mumkin. Mahkum yoki uning qarindoshlaridan biri yoxud qonuniy vakili uning bunday topshirishdan manfaatdor ekanligini hukm chiqarish Davlati yoki hukmni ijro etish Davlatiga bildirishi mumkin.
e) 6-moddaning “e” bandida nazarda tutilgan hollarda, topshirishga rozilikni tasdiqlovchi hujjat.
Hukm chiqarish Davlati 6-moddaning “e” bandiga binoan topshirish uchun shaxsning berayotgan roziligi ixtiyoriy ekanligini hamda u bunday rozilikning huquqiy oqibatlarini to‘la tushunayotganligini o‘z milliy qonunchiligiga muvofiq tekshirishi lozim.
3. Hukmni ijro etish Davlatining vakolatli organlari ushbu Shartnomaning 12-moddasini hisobga olgan holda, o‘z qonunchiligiga muvofiq hukmning ijro etilishini davom ettiradilar.