2 ҳужжат топилди
Натижаларни аниқлаштириш:
Чегараларда юкларни назоратдан ўтказиш шартларини келишиш тўғрисида
Халқаро Конвенция Кучга кириш санаси 27.02.1997


21.10.1982
О согласовании условий проведения контроля грузов на границах
Международная Конвенция Дата вступления в силу 27.02.1997


21.10.1982