Юридик адабиётлар

 

Тадбиркорлар учун маъмурий тартиб-қоидалар тўғрисида брошюра


pdf-файл

ўзбек тилида

рус тилида

English

 

 

Japanese

 

Ғ.Хидоятов, Х.Мелиев, Ш.Саидов ва бошқ. – Т.: «Sharq», 2011. - 176 б.

 

УДК 337.722(575.1) ББК 67.404 Т 14

 

Ушбу китоб Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ва Япония

Халқаро Ҳамкорлик Агентлиги (JIСА) билан биргаликдаги «Хусусий

сектор фаолиятини ривожлантириш учун маъмурий тартиб-қоидаларни

такомиллаштириш» лойиҳаси доирасида чоп этилган. Мазкур китоб

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ёки JIСАнинг расмий позициясини билдирмайди.

 

Ушбу нашр бепул тарқатиш учун мўлжалланган.

 

ISBN 978-9943-00-785-7

 

© Ўзбекистон Рес публикаси Адлия вазирлиги.

© Япония Халқаро Ҳамкорлик Агентлиги (JIСА).

© «Sharq» НМАК Бош таҳририяти, 2011 й.

 

 

 

«« Қайтиш