Юридик адабиётлар

 

Бола ҳуқуқларига оид қонун ҳужжатлари тўплами


  

 

тўпламни кўчириб олиш
(pdf-файл,580 кб)

2014 йил 1 июнгача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар билан/ 

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. — Т.: «Адолат»,
2014 й. — 92 б.

ISBN 978-99434376-7-8

УЎК: 347.63(575.1)(094.5)
КБК 67.404.4

Нашр учун масъул: 

Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг биринчи ўринбосари М.Икрамов

Нашрга тайёрловчилар:

Д.Саъдуллаев
Д.Ибрагимова

© Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги «Адолат» нашриёти, 2014 йил.

 

«« Қайтиш