А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ы | Э | Ю | Я | Ў | Қ | Ғ | Ҳ | #
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

умумий юрисдикция фуқаролик судларида (ЎзР Олий Суди, ўрта бўғиндаги судлар) ташкил этиладиган судлов ҳайъатига, барча тоифадаги (хўжалик) судларида ташкил этилиши мумкин бўлган судлов ҳайъатига раҳбарлик қилувчи мансабдор шахслар (қ.: суд ҳайъати). Лавозимга тайинланиш тегишли судларнинг судьялари каби тайинланиш тартибида амалга оширилади. Кўпинча уларнинг функциялари суд раисининг ўринбосарларига, баъзи ҳолларда (судьялар оз бўлган судларда) - суд раисларига юкланади.

Асосий ваколатлари: суд ҳайъати мажлисларида раислик қиладилар ёки бунинг учун суд аъзоларини тайинлайдилар; тегишли ҳайъатлар ишига раҳбарлик қиладилар; суд ҳайъати мажлисларида ишларни кўриб чиқиш учун суд таркибини тузадилар; суд президиумига ҳайъат фаолияти тўғрисида ҳисобот берадилар; судлов амалиётини ўрганиш ва умумлаштириш мақсадида туман судларидан судлов ишларини талаб қилиб олиш ҳуқуқига эгадирлар.

ЎзР Олий Суди Ҳарбий ҳайъати раисининг ваколатлари кенгроқдир: у шу суд раисининг ўринбосарлари каби назорат тартибида протест келтириш (қ.: Назорат тартибида иш юритиш) ва қонунда белгиланган ҳолларда ҳарбий судлар томонидан қабул қилинган ҳукм ва қарорларнинг ижросини тўхтатиб қўйиш ҳуқуқига эга.

Конституциявий ҳуқуқ. Энциклопедик луғат

Ушбу нашр давлат-ҳуқуқий атамаларининг энциклопедик луғатидир. У Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари билан бойитилган энг замонавий Конституциявий сўз бойлигини ўз ичига олади. Луғатда, шунингдек ўтган йилларда қўлланилиб келинган конституциявий-ҳуқуқий атамалар ҳам ўз аксини топди. Юридик ҳужжатларга кирган атамалар билан бир қаторда конституциявий ҳуқуқ фани ва унга туташ фанларнинг аксари қоидалари ҳамда сиёсатшунослик, жамиятшунослик ва бошқа фанларнинг ҳуқуқда қўлланиладиган атамаларига изоҳлар берилди.

Луғат турли даражадаги депутатлар, марказий ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари девонларининг ходимлари ҳамда ҳуқуқшунослик, сиёсатшунослик, фалсафа ва бошқа ижтимоий соҳалар бўйича ўқув юртларининг талабалари, аспирантлари ва ўқитувчилари ҳамда давлат ва ҳуқуқ муаммолари билан қизиқувчи кенг китобхонлар учун мўлжалланган.

Муаллифлар жамоаси:

Мустафоев Бўритош - Биринчи даражали Давлат Адлия маслаҳатчиси

Халилов Эркин Хамдамович - юридик фанлар доктори, профессор

Абдусаломов Мирзоулуғбек Элчиевич - юридик фанлар номзоди

Бозоров Узоқ - юридик фанлар номзоди

Файзиев Мириной Мирзаахмедович - профессор

Одилқориев Ходжимурод Тўхтамуродович - профессор

Хусанов Озод Тиллабович - профессор

Тўлаганов Абдужаббор - профессор

Мамадалиев Шавкат Олмасбаевич - фалсафа фанлари доктори

Тультеев Ильёс Тавасович - доцент

Муҳамедов Ўткирбек Ҳазратқулович - доцент

Авезов Ҳабибулла Қутлимуродович, сиёсатшунос.

Конституциявий ҳуқуқ. Энциклопедик луғат. Масъул муҳаррир ва муаллифлар жамоасининг раҳбари Б. Мустафоев - Тошкент: «Ўзбекистон нашриёти», 2006 йил. - 584 бет.

ISВN   978-9943-332-00-3    ББК 67,400(5У) я2

724-2006

© Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, 2006