А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ы | Э | Ю | Я | Ў | Қ | Ғ | Ҳ | #
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

давлат органи тизими бўлиб (расмий номи-миллий хавфсизлик хизмати), уларнинг фаолияти хорижий, махсус хизматлар, разведка, қўпорувчилик фаолиятининг олдини олишга, шунингдек, мавжуд ҳуқуқ-тартиботни бузиш мақсадида, душманлик кайфиятида бўлган кучларнинг ҳаракатларига чек қўйишга қара...


қ.: Депутат.

...

давлат ҳокимияти ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш вакиллик (яъни халқ томонидан сайланадиган) органлари тизими.

«Халқ вакиллиги» тушунчаси билан Х.в. муносабатлари тизими, яъни вакиллик органларини таркиб топтириш муносабатлари, депутатларнинг мақоми, уларнинг сайловчи...


1978 йилги Ўзбекистон Конституциясига кўра давлат ҳокимиятининг маҳаллий органининг энг қуйи тизими - қишлоқ, овул ва поселка кенгашлари 1992 йилдан маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органига айланди, ва 1993 йилдан бошлаб Халқ депутатлари посёлка Кенгаши тугатилган.

...

вилоятлар, туманлар ва шаҳарларда (туманга бўйсунадиган шаҳарлардан, шунингдек шаҳар таркибига кирувчи туманлардан ташқари) ҳокимиятнинг вакиллик органи. Унга ҳоким бошчилик қилади.

Вилоятлар, туманлар ва шаҳарларда (туманга бўйсунадиган шаҳарлардан, шунингдек шаҳар ...


қ.: Муҳокама.

...

қ.: Назорат. Давлат назорати.

...

қ.: Суверенитет.

...

балоғат ёшидан ўтган фуқаролар (маълум сони)нинг ҳокимият вакиллик органи ёки маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органи муҳокамасига ёхуд тегишли мансабдор шахсга уларнинг қарори лойиҳасини ёки уларнинг ваколатларига кирувчи бирон-бир муҳим масалани кўриб чиқиш тўғрисидаги, мазкур масаланинг...


қаранг: Халқ ҳокимиятчилиги.

...

халқ чекланмаган ҳокимиятга эгалиги. ЎзР Конституциясининг аксарият моддаларида, энг аввало - 7-моддасида акс эттирилган. Унга мувофиқ, ЎзР да халқ давлат ҳокимиятининг бирдан-бир манбаидир. Халқ суверенитети, биринчидан, айни мамлакатда халқ чекланмаган ҳокимиятга эгалигини, иккинчид...


1) халқ томонидан референдумда овоз бериш орқали давлат қонунлари ва маҳаллий аҳамиятга молик ҳужжатларни қабул қилиш; 2) қонун ёки бошқа норматив ҳужжат лойиҳасини тайёрлаш ва уни халқ ташаббуси орқали ваколатли давлат органи ёки маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органининг муҳокамасига ки...


бу давлатларнинг икки ёки кўп томонлама тузилган келишувларидир. Х.ш. ларда давлатлар асосий томонлар ҳисобланади. Х.ш. (давлатлар) хорижий давлатлар ёки халқаро бирлашмаларнинг ўзаро келишуви натижасида ёзма равишда тузилади. Х.ш. нинг асосий манбаи халқаро ҳуқуқ ҳисобланади. Х.ш. да...


Марказий ва Шарқий Осиёдаги давлат. Пойтахти - Пекин шаҳри. 1 октябр 1949 йилда Республика деб эълон қилинган.

Давлат тузилиш шакли унитар.

Маъмурий бўлиниши: 23 та вилоят (Тайвань билан биргаликда), 5 та автоном район ва 3 марказга бўйсинувчи шаҳар...


(Хорватия Республикаси) - Болқон ярим оролидаги давлат. 1991 й.гача Югославия Федератив Республикасининг таркибига кирган. 1991 й. 25 июнда Х. парламенти (Сабор) республика мустақиллиги ва суверенитети тўғрисидаги Декларацияни қабул қилди. Бунга жавобан Югославия Х. га қуролли ҳаракат...


қ.: Хусусий мулкдорлик ҳуқуқи.

...

Конституциявий ҳуқуқ. Энциклопедик луғат

Ушбу нашр давлат-ҳуқуқий атамаларининг энциклопедик луғатидир. У Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари билан бойитилган энг замонавий Конституциявий сўз бойлигини ўз ичига олади. Луғатда, шунингдек ўтган йилларда қўлланилиб келинган конституциявий-ҳуқуқий атамалар ҳам ўз аксини топди. Юридик ҳужжатларга кирган атамалар билан бир қаторда конституциявий ҳуқуқ фани ва унга туташ фанларнинг аксари қоидалари ҳамда сиёсатшунослик, жамиятшунослик ва бошқа фанларнинг ҳуқуқда қўлланиладиган атамаларига изоҳлар берилди.

Луғат турли даражадаги депутатлар, марказий ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари девонларининг ходимлари ҳамда ҳуқуқшунослик, сиёсатшунослик, фалсафа ва бошқа ижтимоий соҳалар бўйича ўқув юртларининг талабалари, аспирантлари ва ўқитувчилари ҳамда давлат ва ҳуқуқ муаммолари билан қизиқувчи кенг китобхонлар учун мўлжалланган.

Муаллифлар жамоаси:

Мустафоев Бўритош - Биринчи даражали Давлат Адлия маслаҳатчиси

Халилов Эркин Хамдамович - юридик фанлар доктори, профессор

Абдусаломов Мирзоулуғбек Элчиевич - юридик фанлар номзоди

Бозоров Узоқ - юридик фанлар номзоди

Файзиев Мириной Мирзаахмедович - профессор

Одилқориев Ходжимурод Тўхтамуродович - профессор

Хусанов Озод Тиллабович - профессор

Тўлаганов Абдужаббор - профессор

Мамадалиев Шавкат Олмасбаевич - фалсафа фанлари доктори

Тультеев Ильёс Тавасович - доцент

Муҳамедов Ўткирбек Ҳазратқулович - доцент

Авезов Ҳабибулла Қутлимуродович, сиёсатшунос.

Конституциявий ҳуқуқ. Энциклопедик луғат. Масъул муҳаррир ва муаллифлар жамоасининг раҳбари Б. Мустафоев - Тошкент: «Ўзбекистон нашриёти», 2006 йил. - 584 бет.

ISВN   978-9943-332-00-3    ББК 67,400(5У) я2

724-2006

© Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, 2006