А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ы | Э | Ю | Я | Ў | Қ | Ғ | Ҳ | #
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

фуқароларнинг яшаш жойини ҳисобга олиш тизими, Ўзбекистонда ички ишлар идоралари томонидан расман қўлланилади. Рўйхатга олишда паспорт ёки уни ўрнини босувчи бошқа ҳужжатга фуқаронинг доимий ёки вақтинча яшаш жойи белгиланган (кўрсатилган) штамп қўйилади.

...

қаранг: Давлат рамзлари

...

1) давлат органлари ишлайдиган, судда иш юритиш амалга ошириладиган тилнинг айрим ҳолларда қўлланиладиган номи. Бошқача қилиб айтганда, Р.т. давлат тили атамаси билан бир хил маънони англатади, аммо сўнгги атамани қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланмайди;

2) муайян давл...


давлатнинг ўзи учун халқаро шартноманинг мажбуриятига нисбатан розилигини билдиришнинг шаклларидан бири. Р. давлат номидан унинг президенти ёки ҳукумати томонидан тузилган шартномани парламент томонидан маъқулланишини англатади.

ЎзР Конституциясига мувофиқ, (78-модд...


давлатнинг олий ҳокимият органи томонидан ваколатли давлат органлари томонидан тузилган халқаро шартномаларни тасдиқлаш шакли, яъни давлат номидан иш олиб борувчи президент ёки ҳукуматнинг тузган шартномасини парламент томонидан тасдиқланиши, шартнома ратификация қилинганлигини билдир...


бирон-бир органга бошчилик қилаётган мансабдор шахс вазифаларининг бажарилишини таъминлайдиган масъул шахслар ва бўлинмалар мажмуи. Р.ҳ.а. га котибият, ёрдамчилар, ишлар бошқармаси, ташкилий бўлим, девонхона (канцельярия), қабулхона ва бошқа бўлинмалар кириши мумкин.

...

юридик тушунча бўлиб, ноқонуний равишда жиноий жавобгарликка тортилган, ёки мулкий ҳамда бошқа қонуний манфаатлари чекланган шахснинг оқланиши ва унга келтирилган моддий ва маънавий зарарнинг қопланишини кўзда тутади.

Р. - реабилитация асосларига кўра жиноий ишни тўх...


(қайд қилиш, рўйхатга олиш) - шахснинг ёки ҳужжатини ва бошқа шу кабиларни расмий ҳолатини белгилаб бериш учун расмийлаштириладиган мансабдор шахснинг ёки ваколатли органнинг ҳаракати (акти)дир. «Регистрация» тушунчаси семантик аҳамиятга кўра кенг қўлланилади.

1) Р. ...


конституциявий ҳуқуқда давлат ҳокимияти органи ёки маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш органлари фаолиятини тартибга солиниши ва ваколатларини амалга ошириш тартибини белгиловчи норматив актдир. Ҳозирги пайтда ҳар бир давлат ҳокимияти органи ёки маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш органлари ўз фаолия...


ҳуқуқ фанида турли хил мазмунда фойдаланадиган атамадир. Масалан, «ҳуқуқий режим» тушунчаси мавжуд бўлиб, ижтимоий муносабатларни ҳуқуқ нормаси билан тартибга солишни, ҳуқуқий муносабат иштирокчиларининг мақомини характерлаб беради.

«Сиёсий режим» тушунчасидан ижтимо...


турли хил ҳолатларга кўра ўзининг (тарихий) ватанини ташлаб чиқиб кетганларни ўз ватанига қайтиб келиши. Репатриацияга типик мисоллар сифатида қуйидагиларни келтирамиз:

1) асирга тушган шахсларни давлат ҳокимиятининг қарорига мувофиқ ва уларни қабул қилувчи томоннинг...


қаранг: Давлат шакли, давлат тузилиши шакли, бошқарув шакли. Парламентар республика, Президентлик республикаси.

...

давлат ва ҳуқуқ назарияси, конституциявий ҳуқуқ фанида фойдаланиладиган тушунча. Республика бошқарув шакли мамлакатдаги бутун ҳокимият халққа тегишли эканлигини билдиради. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясининг 7-моддасига мувофиқ «Ўзбекистон Республикасининг давлат ҳокимияти х...


бир қатор чет мамлакатлардаги (масалан ГФР да) бошқарув органлари бўлинмаларининг тузилмалари.

...

давлатнинг бутун ҳудудидаги аҳолисининг муҳим масалалар бўйича овоз бериши. Референдум (лотинча referendum - хабар (маълум) этилиши керак бўлган нарса) - алоҳида жамият ва давлат аҳамиятига молик масалани ҳал қилиш учун умумхалқ овозига, сўровига қўйишдир.

Референдум...


конституциявий ҳуқуқ нормаларида кўзда тутилган, қонун лойиҳасини қабул қилиш учун ёки лавозимга номзодни тасдиқлаш учун давлат органи ёки мансабдор шахснинг розилиги. Масалан, «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси тўғрисида»ги ЎзР нинг 2002 йил 12 декабрида қа...


1993 йилнинг 12 декабрида умумхалқ овоз бериши йўли билан қабул қилинган Россия Федерацияси Конституциясига мувофиқ Россия республика бошқарув шаклига эга демократик федератив ҳуқуқий давлатдир. Россия давлатининг Россия Федерацияси ва Россия деб номланиши бир хил маънони англатади (К...


Р.Ф. Конституциясининг 94-моддасига биноан, “Федерал Йиғилиш - Россия Федерацияси парламенти - Р.Ф. нинг вакиллик ва қонунчилик органи”. Ф.Й - Россия Федерациясида давлат ҳокимиятини амалга оширувчи федерал органлардан бири, қонун чиқарувчи ҳокимият органи (РФ. Конституциясининг 10-11...


парламент ёки парламент палаталари таркибини уларнинг фаолият муддати тамом бўлиши муносабати билан қисман янгилаш (қайта сайлаш). Масалан, Франция парламентининг юқори палатаси Сенат 9 йил муддатга сайланиб, ҳар уч йилда уларнинг 1/3 қисми янгиланиб туради. АҚШда сенаторлар 6 йил муд...


(РУАНДА РЕСПУБЛИКАСИ) - Марказий Африкадаги давлат, 1962 йилнинг 1 июнида мустақиллиги эълон қилинган. Пойтахти - Кигали шаҳри. Маъмурий жиҳатдан 10 та префектурадан иборат. Префектуралар ўз навбатида коммуналардан ташкил топган.

Р. давлатининг ҳозирги Конституцияси ...


(1989 йилгача Руминия Социалистик Республикаси) - Европанинг жануби - шарқида жойлашган давлат. 1877 йилнинг 9 (21) майида болқон ярим ороли халқларининг Усмонлилар салтанати ҳукмронлигидан озод этилиши муносабати билан Р. парламенти Р. нинг суверенитети ва мустақиллигини эълон қилди....


арбитраж судларига тегишли ишларни юритиш тартибини белгиловчи қонун. Ҳозирги вақтда 1995 йил 5 майда қабул қилинган РФ АПК амал қилмоқда.

РФ АПК асосий бўлимлари: умумий қоидалар; биринчи инстанция арбитраж судида иш юритиш; қарорларни қайта кўриш бўйича иш юритиш; ...


федерал бюджетга ундириладиган солиқлар тизими, шунингдек солиққа тортишнинг умумий қоидалари белгиланган мажмуавий қонун.

1998 йил 31 июлда С.К. нинг биринчи қисми қабул қилинган бўлиб, у етти бўлимдан иборат:

- Умумий қоидалар; Солиқ тўловчилар в...

Конституциявий ҳуқуқ. Энциклопедик луғат

Ушбу нашр давлат-ҳуқуқий атамаларининг энциклопедик луғатидир. У Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари билан бойитилган энг замонавий Конституциявий сўз бойлигини ўз ичига олади. Луғатда, шунингдек ўтган йилларда қўлланилиб келинган конституциявий-ҳуқуқий атамалар ҳам ўз аксини топди. Юридик ҳужжатларга кирган атамалар билан бир қаторда конституциявий ҳуқуқ фани ва унга туташ фанларнинг аксари қоидалари ҳамда сиёсатшунослик, жамиятшунослик ва бошқа фанларнинг ҳуқуқда қўлланиладиган атамаларига изоҳлар берилди.

Луғат турли даражадаги депутатлар, марказий ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари девонларининг ходимлари ҳамда ҳуқуқшунослик, сиёсатшунослик, фалсафа ва бошқа ижтимоий соҳалар бўйича ўқув юртларининг талабалари, аспирантлари ва ўқитувчилари ҳамда давлат ва ҳуқуқ муаммолари билан қизиқувчи кенг китобхонлар учун мўлжалланган.

Муаллифлар жамоаси:

Мустафоев Бўритош - Биринчи даражали Давлат Адлия маслаҳатчиси

Халилов Эркин Хамдамович - юридик фанлар доктори, профессор

Абдусаломов Мирзоулуғбек Элчиевич - юридик фанлар номзоди

Бозоров Узоқ - юридик фанлар номзоди

Файзиев Мириной Мирзаахмедович - профессор

Одилқориев Ходжимурод Тўхтамуродович - профессор

Хусанов Озод Тиллабович - профессор

Тўлаганов Абдужаббор - профессор

Мамадалиев Шавкат Олмасбаевич - фалсафа фанлари доктори

Тультеев Ильёс Тавасович - доцент

Муҳамедов Ўткирбек Ҳазратқулович - доцент

Авезов Ҳабибулла Қутлимуродович, сиёсатшунос.

Конституциявий ҳуқуқ. Энциклопедик луғат. Масъул муҳаррир ва муаллифлар жамоасининг раҳбари Б. Мустафоев - Тошкент: «Ўзбекистон нашриёти», 2006 йил. - 584 бет.

ISВN   978-9943-332-00-3    ББК 67,400(5У) я2

724-2006

© Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, 2006