Конвенция
Ишга қабул қилиш учун энг кичик ёш тўғрисида
1973 йил 26 июнь, Женева
(Ўзбекистон Республикаси учун 2010 йил 6 мартдан кучга кирган)
Ҳужжат матни рус тилида берилган.
(имзолар)