Конвенция
Ҳақ тўланадиган йиллик таътиллар тўғрисида
1936 йил 24 июнь, Женева
(Ўзбекистон Республикаси учун 1992 йил 13 июлдан кучга кирган)
Ҳужжат матни рус тилида берилган.
(имзолар)