Жамоа музокараларига кўмаклашиш тўғрисида
Конвенция
1981 йил 19 июнь, Женева
(Ўзбекистон Республикаси учун 1997 йил 15 декабрдан кучга кирган)
Ҳужжат матни рус тилида берилган.
(имзолар)