Дипломатик алоқалар тўғрисида
Вена конвенцияси
1961 йил 18 апрель, Вена
(Ўзбекистон Республикаси учун 1992 йил 1 апрелдан кучга кирган)
Ҳужжат матни рус тилида берилган.
(имзолар)