Континентал шельфда жойлашган стационар платформалар хавфсизлигига таҳдид солувчи ғайриқонуний актларга қарши кураш тўғрисида
Баённома
1988 йил 10 март, Рим
(2000 йил 24 декабрдан кучга кирган)
Ҳужжат матни рус тилида берилган.