Божхона ҳамкорлик кенгашини ташкил қилиш тўғрисида
Конвенция
1950 йил 15 декабрь, Брюссель
(Ўзбекистон Республикаси учун 1992 йил 28 июлдан кучга кирди)
Ҳужжат матни рус тилида берилган.
(имзолар)