ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУКУМАТИ БИЛАН НИДЕРЛАНДИЯ ҚИРОЛЛИГИ ҲУКУМАТИ ЎРТАСИДА
Битим
АВТОМОБИЛЛАРДА ХАЛҚАРО ТАШИШ ТЎҒРИСИДА
2002 йил 23 декабрь, Тошкент
 LexUZ шарҳи
Мазкур Битим Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 23 апрелдаги 194-сонли «Халқаро шартномаларни тасдиқлаш тўғрисида»ги қарори билан тасдиқланган.
(2003 йил 1 октябрдан кучга кирган)
Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Нидерландия Қироллиги Ҳукумати, бундан кейин «Аҳдлашувчи Томонлар» деб аталувчилар,
уларнинг иқтисодий алоқаларини яхшилаш, йўловчилар ва юкларни уларнинг мамлакатларига/дан автомобилларда ташишни, шунингдек уларнинг ҳудудлари орқали транзит ташишнинг ривожланишини истаб,
қуйидагилар тўғрисида аҳдлашиб олдилар:
1-қисм
Умумий қоидалар
1-модда
Битим мавзуи
1. Ушбу Битимнинг қоидалари автомобиль транспортида юк ва йўловчиларни ташишнинг ёлланма ёки мукофот тарзида ёки ўз маблағларидан Ўзбекистон ва Нидерландия ҳудудлари ўртасида уларнинг ҳудудларидан транзит орқали, учинчи давлатларга/дан ва транспорт воситаларидан фойдаланаётган ташувчилар учун ушбу Битимнинг 2-моддасида кўрсатиб ўтилганидек кучга кирувчи каботажга нисбатан қўлланилади.
2. Ушбу Битим Аҳдлашувчи Томонларнинг бошқа халқаро шартномаларидан келиб чиқадиган ҳуқуқ ва мажбуриятларига дахл қилмайди.
3. Ушбу Битимнинг қўлланилиши Нидерландия Қироллигининг Европа Иттифоқи аъзоси сифатида Европа Иттифоқи қонунчилигига зарар келтирмайди.
2-модда
Атамалар
Ушбу Битимнинг мақсадлари ва уни амалга ошириш учун:
1. «Ташувчи» атамаси ҳар қандай жисмоний шахсни ёки ҳар қандай юридик шахсни, Аҳдлашувчи Томонлардан бирининг ҳудудида рўйхатдан ўтган, юк ва йўловчиларни ташишни ёлланма ёки мукофот тарзида ёки ўз маблағидан амалга ошириладиган ташувчининг фаолиятини ҳамда бозорга келишни белгиловчи миллий қонунчилик талабларига мувофиқ олиб борилишини билдиради.
2. «Транспорт воситаси» атамаси:
автомобиль ёки транспорт воситаси бирикмаси;
автомобиль транспортида йўловчи ва юкларни ташишга мўлжалланган, хусусий мулк ёки ижара тарзида ёки лизинг шартномаси шартлари асосида ташувчининг ихтиёрида бўлган автотранспорт воситасини билдиради.
3. «Автобус» атамаси ҳайдовчи билан бирга ўттизтадан ортиқ бўлган йўловчиларни ташишга мўлжалланган ва мослаб қурилган транспорт воситасини билдиради;
4. «Рўйхатдан ўтиш» атамаси ваколатли органлар томонидан транспорт воситасига идентификациявий рақам берилишини билдиради. Транспорт воситаси бириккан ҳолда, рухсатнома берилган ёки олиб қўйилганда автотранспорт воситаси аниқловчи омил бўлиши керак;
5. «Рўйхатдан ўтиш мамлакати» атамаси ташувчи ва транспорт воситаси рўйхатдан ўтган Томоннинг ҳудудини билдиради;
6. «Қабул қилувчи мамлакат» атамаси ташувчи ва транспорт воситаси рўйхатдан ўтмаган Аҳдлашувчи Томонлардан бирининг ҳудудини билдиради;
7. «Ташиш» атамаси транспорт воситаси, тиркама ёки ярим тиркама поезд ёки кема орқали сафарнинг бир қисми сифатида олиб борилган тақдирда ҳам юкли ёки юксиз транспорт воситасидан фойдаланишни билдиради.
8. «Ўз маблағи ёнидан ташиш» атамаси йўловчи ва юкларни ўз жавобгарлиги ва ўз маблағлари ёнидан ташишнинг олиб борилишини билдиради.
9. «Интермодал ташиш» атамаси юкларни транспорт воситаси, тиркама, ярим тиркама, алмаштириладиган корпус ёки шатакли/сиз контейнер, аввал автомобиль йўлларидан ёки давлат терминалидан, сўнгра темир йўллари, сув ёки денгиз йўллари орқали фойдаланишини билдиради.
10. «Йўловчиларни мунтазам ташиш» атамаси аввалдан келишилган жадвал, ҳаракат йўналиши ва йўл ҳақи учун белгиланган тарифларга мувофиқ йўловчиларни ташишни билдиради. Йўловчиларнинг чиқиши ва туширилиши илгари белгиланган тўхташ пунктларида амалга оширилади ва ҳар бир киши фойдалана оладиган хизмат кўрсатиш бўлса ҳам, баъзи бир ҳолларда олдиндан буюртма бериб қўйиш талаб этилади.
Хизмат кўрсатишни ким ташкиллаштиришидан қатъи назар, «йўловчиларни мунтазам ташиш» атамаси маълум бир тоифадаги йўловчиларни ташишни, агар шу хизмат юқорида келтирилган мезонларга жавоб берадиган тақдирда бошқа тоифадаги йўловчиларни ҳам ўз ичига олади. Бу хизмат «махсус мунтазам ташишлар» деб аталади.
11. «Қатнаб туриш асосидаги ташиш» атамаси такрорланувчи ҳам бориш, ҳам қайтиш сафарлар орқали амалга ошириладиган ташишни, олдиндан ташкил этилган йўловчилар гуруҳи жўнаш жойидан белгиланган манзилга олиб борилишини билдиради. Бир йўналишда амалга оширилган йўловчилардан ташкил топган ҳар бир гуруҳ кейинги рейслардан бирида жўнаш жойига қайтиб келадилар. Жўнаш жойи ва белгиланган жой сафар бошланган ва сафар якунланган радиуси 50 км. Атрофида бўлган жойни билдиради.
Бир жойдан иккинчи жойга кўчиришда биринчи қайтиш сафари ва белгиланган манзилга охирги сафар юксиз транспорт воситаси орқали амалга оширилади.
Қайтиш чоғида бир қанча йўловчилар бошқа гуруҳга қўшилиб олган тақдирда ёки белгиланган жойга биринчи сафар ва жўнаш жойига охирги сафар юксиз амалга оширилган бўлса, қатнаб туриш асосидаги ташишни аниқлашга таъсир кўрсатмайди. Ташишнинг бундай кўриниши қайта кўчириш деб айтилади.
Агарда қатнаб туриш асосидаги ташиш белгиланган жойда 80 фоиз йўловчиларга дам олиш хизматларини таклиф қилса ва лозим бўлса овқат билан таъминлаш ёки таъминламасдан кўрсатилган хизмат тури — «дам олишни ўз ичига олган қатнаб туриш асосидаги ташиш» деб аталади.
12. «Мунтазам бўлмаган ташиш» атамаси мунтазам йўловчилар ташиш ва бир жойдан иккинчи жойга кўчириш таърифларига алоқадор бўлмаган ташишларни англатади.
13. «Каботаж» атамаси Аҳдлашувчи Томонларнинг, яъни қабул қилувчи мамлакат ҳудудидаги юклаш ва юкни тушириш пунктлари жойлашган, бошқа Аҳдлашувчи Томон ҳудудида рўйхатдан ўтган ташувчи томонидан амалга ошириладиган транспорт ташишни англатади. Транспорт воситаларининг қабул қилувчи томон ҳудудидаги иккита халқаро автомобиль ташиш орасидаги юксиз сафари, шунингдек халқаро аралаш ташишларда терминалдаги транспорт каботаж сифатида кўрилмайди.
14. «Аҳдлашувчи Томон ҳудуди» атамаси Ўзбекистон Республикаси ҳудуди ёки Нидерландия Қироллиги ҳудудини англатади.
15. «Ваколатли органлар» атамаси:
Ўзбекистон Республикаси томонидан: Ўзбекистон автомобиль ва дарё транспорти агентлигини англатади.
Нидерландия Қироллиги томонидан: Транспорт, жамоат ишлари ва сув ресурсларини бошқариш вазирлигини англатади.
Ёки ҳар иккала ҳолда, юқорида айтиб ўтилган вазирлик ва агентлик томонидан ваколатли бўлган ҳар қандай шахс ёки бўлинма.
II-қисм
Йўловчиларни ташиш
3-модда
Йўловчиларни мунтазам ташиш
1. Автобус орқали амалга оширилаётган мунтазам йўловчилар ташиш жўнаш, белгиланган ва транзит мамлакатларида ваколатли органлар томонидан берилаётган рухсатномалар тизимининг предмети ҳисобланади.
2. Рухсатнома учун талабнома ташувчи рўйхатдан ўтган мамлакатда ваколатли органларга тақдим этилади. Талабнома тасдиқланган ҳолда бир Аҳдлашувчи Томоннинг ваколатли органи бошқа Аҳдлашувчи Томон ваколатли органини рухсатнома ҳақида хабардор этади.
15-моддага мувофиқ Қўшма Комиссия рухсатнома шакли, мувофиқлаштириш жараёни ва талаб этилаётган ҳамроҳ ҳужжатларни тасдиқлайди.
3. Рухсатномалар Аҳдлашувчи Томонлар ваколатли органларининг ўзаро розилиги билан берилади.
a. Бинобарин, ваколатли органлар томонидан мунтазам ташишлар бўйича қарор қабул қилинаётганда, агар;
тўлиқ розилик бўлмаса;
талабнома берувчи ташишни амалга ошира олмаганлиги туфайли ҳозирги пайтда ўз ихтиёрида бўлган асбоб-ускуна билан рухсатномага мурожаат этган бўлса;
талабнома берувчи илгари халқаро автомобиль ташиш учун рухсатнома шартларини бузган ёки ҳаракат хавфсизлиги билан бирга транспорт воситаси стандартларини ва ҳайдовчининг иш ва дам олиш вақтига оид қоидаларини жиддий бузган бўлса;
рухсатнома узайтирилиши учун талабнома унинг тақдим этилиш шартларига мувофиқ бўлмаса,
рухсатнома учун талабнома қондирилмаслиги мумкин.
b. Рухсатнома берилиши ҳақидаги қарор тўлиқ талабнома келиб тушган санадан бошлаб уч ой мобайнида ваколатли органлар томонидан қабул қилинади. Агар ваколатли органлардан бири ушбу давр мобайнида жавоб бермаса, бундай ҳолат рухсатнома берилиши учун у рози экан деб баҳоланади.
c. Рухсатнома бир йилдан кам бўлмаган муддат мобайнида ҳақиқий деб ҳисобланади ва талабнома бўйича узайтирилиши мумкин.
4. Иш шароитидаги ўзгаришлар ёки ташишдан воз кечиш 2- ва 3-бандларда белгиланган тартибга мувофиқ ҳал этилади.
Ташиш учун талаб йўқ бўлган тақдирда, ташувчи рухсатномани берган ваколатли органларни, шунингдек буюртмачиларни уч ҳафта илгари хабардор этиб, ундан воз кечиши мумкин.
4-модда
Бир жойдан иккинчи жойга кўчириш
1. Автобус орқали дам олиш шароитларисиз олиб борилаётган бир жойдан иккинчи жойга кўчириш жўнаш, белгиланган ва транзит мамлакатларининг ваколатли органлари томонидан берилаётган рухсатномалар тизимининг предмети бўлади.
2. Автобус орқали дам олиш шароитлари билан олиб борилаётган бир жойдан иккинчи жойга кўчириш рухсатномалар тизимининг предмети бўлмайди, лекин назорат ҳужжати орқали тартибга солинади.
3. 1-бандда кўрсатилган ташишлар учун рухсатномага талабнома ташувчи рўйхатдан ўтган мамлакатнинг ваколатли органларига тақдим этилади.
15-моддага мувофиқ ташкил этилган Қўшма Комиссия рухсатнома шакли ва мазмунини ва талаб этилаётган ҳамроҳ ҳужжатларни тасдиқлайди.
4. Қўшма Комиссия бир жойдан иккинчи жойга кўчириш учун янада эркинроқ тартибни ўрнатиши мумкин.
5-модда
Мунтазам бўлмаган ташишлар
1. Автобус орқали амалга оширилаётган мунтазам бўлмаган ташишлар рухсатномалар тизимининг предмети бўлмайди.
2. Махсус рухсатнома бўлмаган ҳолда, мунтазам бўлмаган ташишлар пайтида йўловчиларни ташиш ман этилади.
3. Мунтазам бўлмаган ташишлар назорат ҳужжатлари билан бирга амалга оширилади. Фойдаланиш шартлари ва назорат ҳужжатларининг мазмуни 15-моддага мувофиқ ташкил этилган Қўшма Комиссия томонидан белгиланади.
6-модда
Йўловчи ташишлар учун умумий қоидалар
1. Транспорт рухсатномалари шахсий деб ҳисобланади ва бошқа транспорт ташувчилар ёки учинчи шахсларга берилмайди.
2. Каботажга фақат қабул қилувчи мамлакатда махсус рухсатномадан фойдаланган ҳолда рухсат берилади. Бир хил ташувчи томонидан ўша манзилга олиб борилаётган, фақатгина йўловчилар гуруҳи учун ўз жавобгарлиги остида ташкиллаштирилган ички қатновлар каботаж сифатида кўрилмайди, чунки улар ҳамроҳ ҳужжатлар тақдим этилиш шарти билан амалга оширилади.
3. Транспорт рухсатномалари ваколатли органлар ёки ваколатли органлар томонидан тайинланган бўлинмалар орқали ташувчи-резидентларга берилади.
4. II қисм бандларига истисно тариқасида, қуйидаги ташиш туркумлари рухсатнома талабларидан озод этиладилар:
шикастланган ёки бузилган транспорт воситаларини ташиш ва эвакуатор-машинаси орқали ташиш;
бошқа мамлакатга шикастланган транспорт воситасини алмаштириш учун йўналтирилган транспорт воситасининг юксиз сафари, шунингдек бузилган транспорт воситасини созлагандан кейин бўлган қайтиб келиш сафари;
янги ёки «second-hand» бўлган, экспорт рўйхатидан ўтган ва ваколатли органларнинг экспорт қайд этиш рақамини олган, яқинда олинган транспорт воситаларининг биринчи сафари, агар ушбу биринчи сафар транспорт воситаси тамомила рўйхатдан ўтган мамлакатда бўлса;
ўз маблағи ҳисобидан ташиш.
III-қисм
Юкларни ташиш
7-модда
Рухсат бериш тизими
1. Аҳдлашувчи Томон ҳудудида рўйхатдан ўтган ташувчилар рухсатномалар тизимига мувофиқ, ўз ҳудудида исталган нуқта орасида ва бу ҳудуддан ташқарида бўлган исталган нуқтада (учинчи мамлакатга/дан) ташишни амалга оширишлари ва бу ҳудуд орқали транзитни бажаришлари мумкин.
2. Каботажга фақат қабул қилувчи мамлакатнинг махсус рухсатномасидан фойдаланган ҳолда рухсат берилади.
8-модда
Рухсатнома талабларидан озод этиш
1. 7-моддага истисно тариқасида, қуйидаги транспорт туркумлари рухсатнома талабларидан озод этиладилар:
мумкин бўлган умумий юкланган вазни (TPLW), тиркамалар билан бирга, 6 тоннадан ошмаган, ёки тиркамалар билан бирга, рухсат этилган юк оғирлиги 3,5 тоннадан ошмаган транспорт воситалар орқали ташиш;
аэропортларга/дан, аэропорт хизматидан фойдаланган ҳолда, мунтазам бўлмаган тарзда амалга ошириладиган ташиш;
шикастланган ва бузилган транспорт воситаларини ташиш ва машина-эвакуатор орқали ташиш;
бузилган транспорт воситасини бошқа мамлакатда алмаштиришга йўналтирилган транспорт воситасининг юксиз сафари;
эҳтиёт қисмларини ташиш ва денгиз ҳамда дарё кемалари ва самолётларнинг таъминоти;
фавқулодда ҳолатларда, жумладан, табиатнинг кескин ўзгаришларида ва инсонпарварлик эҳтиёжлари учун зарур бўлган юкларни ташиш;
тақдимот ва кўргазмалар учун, ёки тижорат мақсадларига йўналтирилмаган механизм ва санъат объектларини ташиш;
тижорат мақсадларини кўзламаган, театр, мусиқа, спорт ва цирк кўргазмалари, кинофильмларни намойиш қилиш, шунингдек радио ёзиб олиш ва телетасвирга туширишга ёки улардан кейин мулк, саҳна жиҳозлари ва ҳайвонларни ташиш;
янги ёки «second-hand» бўлган, ваколатли органлар томонидан берилган ўз экспорт қайд этиш рақамига эга бўлган, яқинда олинган транспорт воситаларининг биринчи сафари, агар ушбу биринчи сафар юксиз ҳолатда ҳаракатланиш шарти билан транспорт воситаси тамомила рўйхатдан ўтган мамлакатда бўлса;
дафн қилиш маросими билан боғлиқ бўлган ташиш;
давлат хизмати тарзида почтани ташиш;
ўз маблағи ҳисобидан ташиш.
2. 15-моддага мувофиқ ташкил этилган Қўшма Комиссия юқорида келтирилган бандда белгиланган ташиш туркумлари рўйхатини кенгайтириши ва ўзгартириши мумкин.
9-модда
Рухсатнома шартлари
1. Иккала Аҳдлашувчи Томон ваколатли органлари ҳар йили келишилган рухсатномаларнинг бланклари сони билан алмашинадилар. Қўшимча рухсатномалар бошқа Аҳдлашувчи Томон сўрови асосида Томонлардан бири орқали берилади.
Рухсатномалар юқорида кўрсатиб ўтилган органлар томонидан тайинланган ваколатли органлар ёки бўлинмалар томонидан берилади.
2. Рухсатномалар шахсий ҳисобланади ва бошқа ташувчилар ёки учинчи шахсларга берилиши мумкин эмас.
3. Рухсатномалардан бир маротаба битта транспорт воситаси учун фойдаланилиши мумкин. Рухсатнома келгуси йилнинг 31 январига қадар амалда бўлади. Транспорт воситаси бириккан ҳолда автотранспорт воситаси рухсатномани бериш ва озод этишда аниқловчи омил бўлади.
IV-қисм
Умумий қоидалар
10-модда
Фискал масалалар
1. Ушбу Битимга мувофиқ ташиш учун жалб этилган эҳтиёт қисмлари билан бирга транспорт воситалари ташиш жараёнида ёки транспорт воситасига эга бўлганлиги учун ундирилаётган барча солиқ ва тўловлардан озод этиладилар, ҳамда бошқа мамлакат ҳудудида ташувчилардан ундирилаётган махсус солиқ ва тўловлардан ҳам озод этиладилар.
2. Ёқилғи учун солиқ ва тўловлар, транспорт хизматларига қўшимча нарх солиғи, йўллардан фойдаланиш учун тўлов ва йиғимлар истисно қилинмайдилар.
3. Нормал, корхона тайёрловчи томонидан белгиланган, транспорт воситасининг ёқилғи бакида жойлашган ёқилғи, ҳамда фақат ушбу ташиш мақсадларига мўлжалланган транспорт воситасининг мойлаш материаллари импорт божлари ва ҳар қандай бошқа солиқ ва тўловлардан ўзаро озод этиладилар.
11-модда
Вазни ва катталиги
1. Транспорт воситасининг катталиги ва ўққа тушадиган оғирлик билан бирга бўлган вазни транспорт воситасининг расмий рўйхатдан ўтганлигига мувофиқ бўлиши керак ва қабул қилувчи мамлакатда амалда бўлган чеклашлардан ошиб кетмаслиги керак.
2, Ушбу Битимга мувофиқ ташишга жалб этилган юкли ёки юксиз транспорт воситасининг вазни ёки катталиги қабул қилувчи мамлакатда мумкин бўлган ўлчамлардан ошиб кетса, қабул қилувчи мамлакатнинг махсус рухсатномаси талаб этилади.
12-модда
Миллий қонунчилик билан мувофиқлик
1. Томонларнинг ташувчилари ва уларнинг транспорт воситалари экипажи бошқа Томон ҳудудида Аҳдлашувчи Томонлар иштирокчиси бўлган кўп томонлама битимларнинг мажбуриятларини, жумладан ушбу Битимни ҳамда бошқа икки томонлама битимлар ва миллий қонунчиликка риоя қилишлари лозим.
2. Каботаж ҳолда, қабул қилувчи мамлакатда қўлланиладиган қонун ва қоидалар рўйхатини Қўшма Комиссия аниқлайди.
3. Ушбу модданинг 1- ва 2-бандларида таъкидлаб ўтилган қонун ва қоидалар фуқаролик ва рўйхатдан ўтиш жойи асосида камситишни истисно қилиш мақсадларида, қабул қилувчи мамлакат резидентларига бир хил шароитларда қўлланилади.
13-модда
Амал қилиши
1. Ушбу Битимга мувофиқ рухсатномалар ва бошқа ҳужжатлар бутун сафар мобайнида транспорт воситасида бўлиши шарт ва назорат қилувчи органлар талаби билан тақдим этилиши лозим.
2. 15-моддага мувофиқ ташкил этилган Қўшма Комиссия ўз маблағи ёнидан ташувчи мақомини белгилайдиган, рўйхатдан ўтиш мамлакати томонидан берилаётган ҳужжатни аниқлаши керак.
14-модда
Қоидаларни бузиш ва огоҳлантиришлар
Ушбу Битим қоидалари Нидерландия Қироллиги ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудудида рўйхатдан ўтган ташувчи томонидан бузилган бўлса, қоидабузарлик рўй берган мамлакат ўз қонунларига зиён келтирмасдан ўз миллий қонунчилигига мувофиқ чора кўрадиган бошқа мамлакатни хабардор этиши керак. Томонлар бир-бирларини қўлланиладиган ҳар қандай чоралар тўғрисида хабардор қиладилар.
15-модда
Қўшма Комиссия
1. Аҳдлашувчи Томонларнинг ваколатли органлари ушбу Битимни амалга ошириш ва қўллаш билан боғлиқ бўлган барча масалаларни тартибга соладилар.
2. Ушбу мақсадларда Аҳдлашувчи Томонлар Қўшма Комиссияни тузадилар.
3. Қўшма Комиссия ҳар қандай Аҳдлашувчи Томонларнинг сўрови бўйича мунтазам равишда чақирилади ва автотранспорт саноати вакилларини иштирок этиш учун таклиф қиладиган Аҳдлашувчи Томонларнинг вакилларидан ташкил топади. Қўшма Комиссия ўз қоида ва процедураларини ўрнатади. Қўшма Комиссия навбатма-навбат ҳар бир мамлакатда чақирилади. Мажлис ўтказилган мамлакат раислик қилувчи ҳисобланади. Мажлис ўтказиш тартиби раислик қилувчи мамлакат томонидан мажлис бошлангунига қадар камида икки ҳафта илгари юборилади. Мажлис ҳар бир Аҳдлашувчи Томон делегация раҳбарлари томонидан имзоланган баённома тузиш билан якунланади.
Агар Аҳдлашувчи Томонлар тарафидан бошқача келишиб олинмаган бўлса, Қўшма Комиссиянинг баённома қарори имзоланган кундан бошлаб кучга киради.
4. Қўшма Комиссия берилаётган рухсатномалар шакли ва сони ҳамда меҳнат бозори жиҳатлари билан бирга бозорга кириб боришнинг тартибга солиш шартларини ҳал этади. Ушбу Битимнинг II ва III қисмларига истисно ҳолда Қўшма комиссия рухсатнома талаб қилинмайдиган транспорт воситалари рўйхатига ўзгартишлар киритиши мумкин.
5. Қўшма Комиссия қуйидаги масалаларга алоҳида эътиборни қаратади:
a. Бошқа масалалар қаторида атроф муҳитни ҳимоя қилишни ҳисобга олиб, икки мамлакат ўртасидаги ташишларнинг уйғун ривожланиши.
b. Йўл-транспорт сиёсати, транспорт қонунчилиги ва Томонлардан унинг миллий ва халқаро миқёсда амалга оширилишини мувофиқлаштириш.
c. Муаммолар, жумладан, хазинага оид, ижтимоий, божхона ва атроф муҳитни ҳимоя қилиш билан бирга жамоат тартиби масалалари соҳасида юзага келганда тегишли миллий органлар томонидан бўлиши мумкин бўлган қарорларнинг аниқ ифода этилиши.
d. Тегишли ахборот билан айирбошлаш.
e. Вазн ва ўлчамларни ўрнатиш усуллари.
f. Транспорт ташкилотлари ва институтлари ўртасидаги ҳамкорликни таъминлаш.
g. Бозорга кириб келиш билан боғлиқ бўлган барча масалаларни ўз ичига олган интермодал ташишларни таъминлаш.
h. Миллий қонунчиликка мувофиқ албатта махсус рухсатнома талаб этиладиган Томонлар ҳудудидан махсус юклар ва ҳарбий таркиблар транзити.
16-модда
Нидерландия Қироллигига оид
Нидерландия Қироллигига нисбатан ушбу Битим Қиролликнинг фақат Европадаги ҳудудида қўлланилади.
17-модда
Ўзгартишлар
Ушбу Битимга Томонлар томонидан келишилган ҳар қандай ўзгартишлар ушбу Битимга мувофиқ, Томонлар бир-бирларини ёзма тарзда ўз мамлакатларида конституциявий талабларни бажарганликлари тўғрисида хабардор этган санадан кейин келадиган иккинчи ойнинг биринчи кунида кучга киради.
18-модда
Шартноманинг кучга кириши ва тўхтатилиши
1. Ушбу Битим Томонлар ушбу Битимнинг кучга кириши учун ўз мамлакатларида зарур бўлган конституциявий талабларни бажарганликлари тўғрисида бир-бирларини ёзма тарзда хабардор этган санадан кейин иккинчи ойнинг биринчи кунида кучга киради.
2. Томонлар исталган вақтда бошқа Томонни олти ой илгари ёзма равишда хабардор этиб, ушбу Битимнинг амал қилишини тўхтатишлари мумкин.
Ушбуни тасдиқлаб, тегишли равишда ваколатланган қуйида имзо чекувчи вакиллар ушбу Битимни имзоладилар.
Тошкент шаҳрида 2002 йил 23 декабрда икки нусхада, ҳар бири ўзбек, голланд ва инглиз тилларида тузилди, барча матнлар бир хилда аутентикдир. Келишмовчиликлар юзага келган ҳолда, инглиз тилидаги матн устувор ҳисобланади.
(имзолар)