Тошкент вилояти ҳокимининг
Қарори
ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ҲУДУДИДА ДАВЛАТ КЎЧМАС МУЛКИДАН ФОЙДАЛАНГАНЛИК УЧУН иЖаРА ТЎЛОВИНиНГ ЭНГ КАМ СТАВКАЛАРИ ТЎҒРиСИДА
 LexUZ шарҳи
Мазкур қарор Тошкент вилояти ҳокимининг 2011 йил 28 декабрдаги 254-сонли «Тошкент вилояти ҳудудида давлат кўчмас мулкидан фойдаланганлик учун ижара тўловининг энг кам ставкалари тўғрисида»ги қарорига асосан ўз кучини йўқотган.
Ўзбекистон Республикасининг «Ижара тўғрисида»ги Қонуни (Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгаши Ахборотномаси 1992 йил 1-сон 45-модда; 1993 йил 9-сон 329-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномасн 2000 йил 5-б-сон 153-модда), Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 8 апрелдаги «Давлат мулкини ижарага бериш тартибинн такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 102-сон қарори (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами 2009 йил 15-сон 186-модда) талаблари асосида, вилоят худудидаги бўш турган бино-иншоотлардан оқилона фойдаланиш, уларга бўлган эҳтиёжни тўлиқ таъминлаш ҳамда кутилаётган ҳаражатлар билан корхона ва ташкилотларнинг ижара тўловидан тушадиган даромадларни тартибга солиш мақсадида, қарор қиламан:
1. Ўзбекистои Республикаси Иқтисодиёт, Молия вазирликлари ва Давлат мулки кўмитасининг 24.12.2010 й. 2-1-7/7-1403, 24.12.2010 й. СБ/08-01-32-14/606 ва 24.12.2010 й. 01/16-18/14-сон хатлари инобатга олинсин.
2. Вилоят ҳудудида Давлат кўчмас мулкидан 2011 йил давомида фойдаланганлик учун ижара тўловининг энг кам ставкалари 1-иловага, ижаратўлови ставкаларига қўлланиладиган оширувчи коэффициентлар 2-иловага ҳамда ҳудудий зоналар рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
3. Давлат мулкини балансида сақловчи ташкилот, корхона ва муассасаларнинг мансабдор шахслари уларнинг тасарруфида бўлган давлат мулкидан самарали фойдаланишлари, фойдаланилмаётган давлат мулки тўғрисидаги маълумотларни давлат мулкини ижарага бериш марказига ўз вактида, тўлиқ ва ишончли берилиши, давлат мулкини фақат марказ орқали ижара беришни ташкиллаштирилиши учун шахсан жавоб берадилар.
4. «Тошкент вилояти давлат мулкини ижарага бериш маркази» давлат унитар корхонаси рахбари (А. Хакимов)га:
давлат мулкини ижарага беришни ташкил этпш ва ижарага бериш, ижарага берилаётган мулкларни ва уни ижарага беришдан тушадиган маблағларни ҳисобга олиш ва мониторингини олиб бориш, ижарага бериладиган мулклар бўйича маълумотлар базасини шакллантириш ва юритиш ҳамда ижарага берилган мулкни ҳар чоракда хатларини ўтқазиш;
ижара обьектларидан мақсадли фойдаланилишини ва уларнинг сақланишини, шунингдек ижара тўловларини ўз вақтида ва тўлиқ тўланишини назорат қилиш;
фойдаланилмаётган давлат мулки ижарага берилиши тўғрисидаги эълонларни ва юқорига берилаётган давлат мулки рўйхатини республика ва вилоят даврий нашрларида ҳамда Ўзбекистон Республикаси Давлат мулки қўмитаси, Монополиядан чикариш ва рақобатни ривожлантириш давлат кўмитаси ва Савдо-саноат палатасининг веб-сайтларида ҳар чоракда эълон қилиш;
вилоят ҳудудида ҳозирги кунда фойдаланилмаётган бўш турган бино ва иншоотлар, асбоб-ускуналарни аниқлаб, самарали фойдаланилишини таъминлаш мақсадида тадбиркорлик субъектларига белгиланган тартибда ижарага бериш;
нодавлат хўжалик юритувчи субъектларга ҳамда фуқароларга тегишли нотурар-жойлар на бошқа турдаги мулкларни ижарага беришда ижара қонун ҳужжатлари юзасидан маслаҳатлар бериш, ижара шартномаларини расмийлаштирни ҳамда ҳисобга олиш ва уларга бошқа консалтинг хизматларни ҳақ эвазига амални ёрдам кўрсатиш;
вилоят бўйича мавжуд давлат кўчмас мулки ва уларни ижарага бериш натижасида иш билан таъминланган кўшимча ишчи ўринлари ҳақида вилоят ҳокимлигига ҳар чоракда маълумот бериш вазифаси юклатилсин.
5. Вилоят шаҳар солиқ бошқармаси (Н. Эрбеков), шаҳар ва туман ҳокимликлари худудларда ижара муносабатларини тартибга солиш, ижарага берилаётган объектларни ҳисоботини тўғри юритиш ва бюджетга қўшимча маблағларни жалб қилиш мақсадида давлат ташкилотлари, бошқа хўжалик юритувчи субъекглар ва фуқаролар томонидан мулклар, бино ва иншоотларни ижарага берилишида «Ижара маркази»нинг ҳудудий вакиллари билан ўзаро ҳамкорликни йўлга кўйсинлар.
6. Вилоят шаҳар ва туман ҳокимликларига, мазкур қарорнинг 3-иловасидан келиб чиқиб, мулкнинг жойлашган манзилини инобатга олган ҳолда ўз худудларидаги кўчалар бўйича ҳудудий зоналар коэффициентини белгилаш юклатилсин.
7. Мазкур қарор 2011 йил 1 январдан бошлаб кучга киритилиши белгилансин, қарор қабул қилинган кундан вилоят ҳокимининг 2010 йил 24 февралдаги 81-сон қарори ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.
8.Ушбу қарорнинг бажарилишини назорат қилиш вилоят ҳокимининг ўринбосари С. Абдуллаев зиммасига юклатилсин.
Ҳоким Р.ХОЛМАТОВ
Тошкент ш.,
2010 йил 31 декабрь,
295-сон
Вилоят хокимининг 2010 йил 31 декабрдаги 295-сонли карорига
1-ИЛОВА
Тошкент вилоятида Давлат кўчмас мулкидан фойдаланилганлиги учун қўлланадаган ижара тўловининг энг кам миқдордаги ставкалари
Фаолият тури кодлариИжарачилар фаолияти туриЙиллик энг кам ставка 1 кв.м/сўм

Саноат

1.13 100Кимё саноати1 900
2.13 300Нефт-кимё саноати1 900
3.14 100Машинасозлик1 746
4.14 200Дастгохсозлик ва асбобсозлик саноати1 926
5.14 300Ҳисоблаш техника воситалари саноати1 587
6.14 400Трактор ва қишлок хўжалик машинасозлиги1 513
7.14 500Қурилиш, йўл ва коммунал машинасозлиги1 634
8.14 600Енгил ва озиқ-овқат саноати учун маиший асбоблар машинасозлиги1 220
9.14710Санитар-техник ва газ ускуналари ҳамда буюмлари ишлаб чиқариш1 920
10.14 800Металл конструкция ва буюмлар саноати1 751
11.14 900Машииа ва ускуналарни таъмирлаш2 910
12.14 780Машинасозликнинг бошқа тармоқлари1 920

Ўрмончилик, ёғочни қайта ишлаш ва целлюлоза-қоғоз саноати

13.15 100Ўрмон, ёгоч тайёрлаш саноати1 962
14.15 200Ёғочни қайта ишлаш саноати1 962
15.15 300Целлюлоза-қоғоз саноати1 962
16.16 100Қурилиш материаллари саноати1 728

Енгил саноат

17.17 100Тўқимачилик саноати2 069
18.17 200Тикувчилик саноати2 069
19.17 300Чарм, мўйна ва пойафзал саноати2 069
20.17 900Енгил саноатнинг бошқа сохалари2 069

Озиқ-овқат саноати

21.18 100Озиқ-овқат саноати (балиқ, гўшт, ёғ-пишлок ва сут саноатидан ташқари)2 058
22.18 200Гўшт ва сут саноати2 058
23.18 300Балиқчилик саноати2 058
24.19 210Ун-ёрма саноати2 033
25.19 220Комбикорм саноати1 851
26.19 700Озиқ овқат саноатнинг бошқа сохалари2 058

Саноатиинг бошқа сохалари

27.19 300Тиббиёт саноати2 046
28.19 400Нашриёт саноати5 579
29.19 740Кийим-кечак ва газламадан тайёрланган бошқа буюмларни кимёвий тозалаш, бўяш, ювиш вауларга ишлов бериш2 046

Қишлоқ хўжалиги

30.21 100Ўсимлик, қишлоқ (шу жумладан иссиқ хона хўжалиги) 1 га814 775
31.21 200Чорвачилик836
32.21 300Балиқчилик836
33.22 200Ветеринария хизмати2 894

Транспорт ва алоқа

34.51 121Автомобил хўжалиги (автосарой, таксопарк, автомобиллар тўхташ жойи, гаражлар, автомобилларни ювиш шахобчалари)1 978
35.52 100Почта алоқаси1 929
36.52 200Курьер хизмати3 666
37.52 300Электр, радио, уяли ва пейджинг алоқаси16 481

Қурилиш

38.60 000Қурилиш2 122
39.66 000Лойиха, лойиха-қидирув ташкилотлари2 251

Савдо ва умумий овқатланиш

40.71 100Улгуржи савдо5 080
41.71 200Чакана савдо5 080
42.71 300Умумий овқатланиш5 016
43.71 200Китоб дўконлари1 090
44.71 400Маданий-маиший мақсадларда ва хўжалик мақсадларида ишлаб чиқадиган буюмларни ижарага бериш5 016
45.71 500Халқ истеъмол молларини олиш ва сотишда воситачилик хизмати5 016
46.80 000Моддий- техника таъминоти ва савдоси5 016
47.82 000Ахборот-хисоблаш бўйича хизматлар кўрсатиш5 080
48.82 100Интернет на компьютер тармоғи бўйича хизмат кўрсатиш4 695
49.84 300Реклама, ваколатлик хизмати3 794
50.84 400Аудиторлик фаолияти4 759
51.84 500Маркетинг тадқикот, тижорат, молия ва бошқарув масалалари бўйича маслахат хизматлари4 759
52.87 100Тахририят ва нашриётлар2 572
53.87 300Металл чиқиндилари ва чиқинди хомашёларни йиғиш ва тайёрлаш3 408
54.90 100Уй-жой хўжалиги (Уй-жой мулкдорлари ширкати объектлари)2 780
55.90 220Мехмонхоналар хўжалиги5 145
56.90 300Ахолини маиший хизмат кўрсатишнинг ноишлаб чиқариш турлари3 408
57.90 300Сартарошхона, суратхона, модалар ательеси, пойавзал тузатиш4 360
58.90 300Ҳоммомлар8 175
59.Сауналар16 350

Соғликни сақлаш, жисмоний маданият ва ижтимоий таъминот

60.91 510Соғлиқни сақлаш2 894
61.91 600Дам олиш ва сайёхлик3 666
62.91 611Маданий кўнгил очар марказлар (бильярдхона, ўйин автоматлари, дискотекалар ва бошқа)5 145
63.91 700Жисмоний маданият ва спорт1 865
64.71 212Дорихона муассасалари*, оптика ва тиббиёт жихозлари савдо дўконлари3 344

Таълим

65.92 200Ишчи ва бошка хизматчиларни тайёрлаш ва малакасини ошириш1 929
66.92 310Умумтаълим болалар мактаблари (нодавлат таълим муассасалари учун)1 415
67.Таълим ўкув муассасаларнда умумиий овқатланишни ташкиллаштириш (ошхона, зал ва ёрдамчи бинолари билан бирга)2 126
68.92 400Мактабгача тарбия (нодавлат таълим муассасалари учун)1 415
69.93 000Маданият ва санъат4 630
70.93 132Кўргазмалар4 630
71.93 620Киностудия, овоз ёзиш студиялари4 502
72.95 000Илм-фан ва илм-фан хизматлари2 251

Молия-кредит фаолияти

73.96 000Молия, кредит, (суғурталаш ва аудиторлик фаолиятидан ташкари) нафақа таъминоти5 080
74.96 100Банк фаолияти5 145

Фаолиятнинг бошқа турлари

75.96 200Суғурталаш5 080
76.97 820Адвакатлик ҳайъати, фирмаси, бюроси ҳамда хукукий маслахатхоналари3 408
77.98 000Жамоат бирлашмалари1 415
78.80 200Омборхона бино ва иншоотлари3 859
79.Да?лат ташкилотларига офис учун мулкни ижарага бериш2 251
80.Тижорат ташкилотларига офис учун мулкни ижарага бериш8 175
81.Автомобилларга ёқилғи куйиш шахобчалари5 659
*Ўзбекистон Рсепубликаси Вазирлар Махкамасининг 2009 йнл 30 нюндаги 07/10-41-сон мажлис баённомасининг 11-бандига мувофиқ мулкий шаклидан қатъий назар дорихона муассасаларининг филиаилари ҚВП биноларида фаолият кўрсатаётганлиги учун ижара тўловидан озод қилинадилар.
** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2010 йил 10 ноябрдаги 02/12-57-сонли топшириғига асосан, Ўзбекистон Республикасн Мудофаа вазирлиги Савдо бошқармасининг таркибий қисмлари, ёпиқ ҳарбий шахарчалар ҳамда узоқ гарнизонларида давлат мулкидан фойдаланганликлари учун ижара тўловининг энг кам ставкаси 50%га камайтирилади.
*** Бино ва иншоотларга бириктирилган (ажратилган) майдонларида (фақат асфальтланган ёки бетонлаштирилган) электр, радио, уяли ва пейджинг алоқа антенналарн ўрнатилганда фойдаланиладиган майдон учун ижара хақи тўловлари бино ва иншоотларга ўрнатилган антенналар учун белгиланган ижара ставкалари бўйича хисобланади. Бунда, қурилиш тури бўйича коэиффициенти (Кқ) кўлланилмайди.
**** Вилоят ҳудудила жойлашган ёпиқ турдаги (худудга кириш таъқиқланган) ишчи ошхоналари (фақат корхона ва ташкилотларнинг ишчи ходимлари учун хизмат қиладиган ошхоналар) учун «Тижорат мақсадларида фойдаланишда қулайлик коэффициентн (Ко) кўлланилмайди.
Вилоят хокимининг 2010 йил 31 декабрдаги 295-сонли карорига
2-ИЛОВА
Ижара тўлови ставкаларига қўлланиладиган оширувчи коэффициент:
1- Ҳудудий зопалар коэффициенти (Кз) вилоят ҳудуди зоналари рўйхати 3- иловада.
2- Бинонинг курилиш тури бўйича коэффициенти (Кқ)
алоҳида турган бино — 1,5
бинонинг ички қисмида жойлашган ва тақаб курилган — 1,0
бинонинг юқори қисми, чердак, болохона — 0,7
ярим ергўла, ертўла — 0,5
3- Туташиб кетган ҳудуддан фойдаланиш коэффициенти (Кҳ)
ер майдони мавжуд бўлганда — 0,8
4- Тижорат максадларида фойдаланишда қулайлик коэффициенти (Ко)
асосий автотранспорт йўллари бўйлаб жойлашганда — 0,5
иккинчи даражали автотранспорт йўллари бўйлаб жойлашганда — 0,4
Бинолар ва иншоотлар буйича ижара тўловини ҳисоблаб чиқиш куйидаги тарзда аниқланади:
Тс = Эс * Кз * (Кқ+Кҳ+Ко).
бунда:
Тс- бир йилга бир кв.метр учун ижара тўловининг таянч ставкаси;
Эс- бир йилга бир кв.метр учун энг кам ставка.
Вилоят хокимининг 2010 йил 31 декабрдаги 295-сонли карорига
3-ИЛОВА
Ҳудудий зоналар
рўйхати
Шаҳар ва туманлар номнЗоналарҲудудий зоналар коэффициенти
1.Олмалиқ шахри Ангрен шаҳри Чирчиқ шаҳри1.2.31,8 дан - 2,7 гача
2.Оҳангарон шаҳри Бекобод шаҳри Янгийўл шаҳри1.2.31,7 дан-2,3 гача
3.Зангиота тумани Қибрай тумани1.2.31,8 дан - 2,3 гача
4.Қолган туманлар (жами 12 та)1.21,5 дан - 1,8 гача