Тизимнинг ушбу имкониятидан фойдаланиш учун Сиз авторизация қилинишингиз керак!
Рўйхатдан ўтишни хоҳлайсизми? Ёки тизимга ўз логинингиз билан кирасизми?

Авторизация қилиш Рўйхатдан ўтиш

×
 ×
ҚУДУҚЛАРДА ПОРТЛАТИБ - ТЕШИШ ИШЛАРИНИ ОЛИБ БОРИШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМАНИ ТАСДИҚЛАШ ТЎҒРИСИДА

ҚУДУҚЛАРДА ПОРТЛАТИБ - ТЕШИШ ИШЛАРИНИ ОЛИБ БОРИШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА

I боб. УМУМИЙ ТАЛАБЛАР.

1-§. Иш таркиби ва тузилиши.

2-§. Ишни лойиҳалаш ва ташкил қилиш.

3-§. Ишни олиб бориш шартлари.

4-§. Портлатиб тешиш ишларини бажаришда умумий қоидалар

II боб. ҚАТЛАМЛАРНИ ОТУВЧИ ТЕШГИЧЛАР БИЛАН ОЧИШ.

5-§. Асосий қоидалар.

6-§. Иш усуллари.

III - боб. ПОРТЛАТИШ УСУЛЛАРИ БИЛАН ОҚИМНИ ЖАДАЛЛАШТИРИШ.

7-§. Асосий қоидалар.

8-§. Иш усуллари

IV боб. ҚУДУҚЛАРДА ПОРТЛАТИШ АЖРАТИШ ИШЛАРИ.

9-§. Асосий қоидалар.

10-§. Иш усуллари.

V боб. ҚУДУҚЛАРДА ЮЗ БЕРАДИГАН ФАЛОКАТЛАРНИ БАРТАРАФ ҚИЛИШ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШДАГИ КАМЧИЛИКЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА ПОРТЛАТИШ ИШЛАРИ.

11-§. Асосий қоидалар.

12-§. Иш усуллари.

13-§.Якуний қоидалар

1-Жадвал
Қатлам очиш учун тавсия қилинган отувчи тешгичлар комплекси.

2-жадвал
Отувчи тешгич ва мустаҳкамловчи қувур девори ёки НКҚ орасидаги мумкин бўлган энг кичик тирқиш айланаси (айланалардаги фарқ).

3-жадвал
Босим генератор ва аккумуляторларидан фойдаланиш таснифи.

4-Жадвал
ПГДБК-ЮОМ босим генераторига заряд ҳажмини танлаш

5-Жадвал
ПГДБК — 150 босим генераторига заряд ҳажмини танлаш

6-жадвал
Порох заряди миқдорини танлаш номограммаси (АДС-6)

7-жадвал
Портлатиш пакерларидан фойдаланиш таснифи.

Ўзбекистон Республикаси «Хавфли ишлаб чиқариш объектларининг саноат хавфсизлиги тўғрисида»ги Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 10 июлдаги № 323 сонли «Саноатда, кончиликда ва коммунал-маиший секторда ишларнинг бехатар олиб борилишини назорат қилиш давлат инспекцияси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги қарорига асосан, буюраман:
c) қабул қилиб олинган талабномага асосан гуруҳга портлатиб-тешиш ишларини олиб бориш учун «Буюртма-наряд» паспорт (1-Илова ), ПТУ ва ПВ олиш учун «Наряд-йўлланма» (2-Илова ) ва йўл варақаси берилади. ПТИ билан геологик кесим оралиғини боғлаш учун гуруҳ бошлиғи илгари олиб борилган радиоактив каротаж (РК) диаграммасини олади.
Портлатувчи ишчи портлатиш воситалари ва портлатиб-тешиш ускуналарини харажат омборларидан ёки «наряд-йўлланма»да кўрсатилган, тайёрлаб қўйилган доимий устахоналар таркибидан олиши мумкин (3-Илова). ПВ ва ПТУ беришдан олдин уларни ташқи кўриниши, маҳсулотнинг ўзи, фойдаланиш ва кафолат муддати, йиғилиши текширилиши зарур. Электропортлагичлар, портловчи патронлар ва электрёнувчи асбобларда қўшимча электр қаршилиги ўлчанади (33).
56. Тешиш орқали қатламларни очиш ва қудуқларни кўзда тутилган суюқлик таркиби билан тўлдиришда қўлланилган усулларга мос келадиган отувчи тешгичнинг энг қулай ўлчамли типи 1-жадвалга асосан белгиланади. 1-жадвалдан фойдаланганда бевосита унинг тузилиш хусусиятини ҳисобга олиш зарур. Жадвалда тикка ва ётиқ чизиқлар кесишган қаторларда битта ёки бир нечта сонлар бор бўлиши мумкин. Битта сон шу бўлакда кўрсатилган барча типдаги тешгичлар параметрларининг бир хиллигини кўрсатади. Ётиқ чизиқда кўрсатилган ва нуқта-вергул билан ажратилган иккита сон, шу тикка чизиқда жойланган иккита тузилиш ва ҳар хил фойдаланиш шартларига эга тешгичлар мавжудлигини кўрсатади. Ётиқ чизиққа жойлаштирилиб, чизиқча билан ажратилган иккита сон шу бўлакнинг тикка бўлимида жойлашган тешгичларни шартлари ўзгариши меъёрини кўрсатади. Тикка чизиқда иккита ёки учта сонлар шу бўлакдаги барча тешгичлар параметрини кўрсатади. Бунда тепадаги биринчи тешгичга, биринчи тепадаги параметр, иккинчисига — иккинчи ва ҳ. з. мос келади. Агар ётиқ чизиқ ва тикка бўлак кесишган жойда ётиқ чизиқ билан бўлинган икки гуруҳ сонлар бўлса, мазкур тикка бўлакда жойлашган чизиқ устидаги параметрлар юқоридаги биринчи тешгичга, чизиқ тагидаги параметрлар иккинчи тешгичга тааллуқли бўлади.
a) 2-жадвалда келтирилган НКҚ ёки мустаҳкамловчи қувурлар ва тешгич орасида тор тирқишлар етарли эмаслигида;
1) МЛ дан қатлам очишда 1-жадвалда келтирилган барча тешгичлар ишлатилганда фойдаланиш мумкин.
76. Портлатиш пакери тип ўлчамини танлаш объектларни ажратиш мақсадидан келиб чиққан ҳолда 7-жадвалда кўрсатилган мустаҳкамловчи қувур айланаси, пакер ўрнатиш оралиғидаги босим ва ҳарорат кўрсаткичига боғлиқ ҳолда олиб борилади.
Буюртмачи_______________

ТАСДИҚЛАЙМАН

_________________________________

корхона портлатиш ишлари раҳбари

________________________200 ___ й.

БУЮРТМА-НАРЯД (ПАСПОРТ)

портлатиб-тешиш ишлари учун

Сана______________200 ___ й.
Иш тури ва мақсади__________________________________________________
Майдон______________________ Қудуқ № _____________________________
Портлатувчи________________ Гуруҳ (отряд) № _________________________
Гуруҳ таркиби______________________________________________________

1. Қудуқ бўйича маълумотлар

1.1. Қудуқ тури _____________________________________________________
1.2. Қудуқ туби, m ___________________________________________________
1.3. Мустаҳкамловчи қувурнинг ички айланаси, mm ______________________
1.4. Иш оралиғида мустаҳкамловчи қувурлар сони________________________

Мустаҳкамловчи қувур бошмоғи, m _______________________________

Иш оралиғида мустаҳкамловчи қувур деворлари қалинлиги, mm _______

1.5. Насос-компрессор қувурларининг (НКҚ) ички айланаси, mm ___________
НКҚ бошмоғи, m
___________________________________________________________
1.6. Қудуқ бурчагининг максимал қиялиги ___________________________________________________________________________________
1.7. Қудуқ цементлангани ҳақида маълумот, m ___________________________

Цементланиш сифати __________________________________________

1.8. Ювувчи суюқлик:
Тип_____________ Сатҳи, m___________________ Зичлиги, kgf-cm3________
Қовушқоқлиги, с__________ Сув берувчанлиги, cm3 30 мин _______________
1.9. Портлатиб-тешиш иш оралиғи (ПТИ), m _____________________________
1.10. Қатлам босими, МРа ____________________________________________
1.11. Иш орасидаги ҳарорат, °С _______________________________________
1.12. Суюқлик (газ) оқиб ўтиши _______________________________________
1.13. Қудуқ оғзи асбоб-ускуналари _____________________________________
(бурғ станоги, А-50 ва б. қ.)
1.14. Илгари олиб борилган ПТИ ҳақида маълумот:

ПТИ ўтказилган сана_____________ ПТИ оралиғи, m _______________

Портлатиб-тешиш ускунаси (ПТУ) типи __________________________

ПТУ зичлигини 1 m оралиғига тайёрлаш _________________________

Диспетчер____________________________

2. ПТУ ҳақида маълумот

2.1. ПТУ типи__________ 2.2. Заряд типи, шашкалар _____________________
2.3. ПВ оғирлиги g __________ 2.4. Детонар шнур типи __________________
2.5. Керакли воситалар типи _________________________________________
2.6. ПТУ зичлигини 1 m оралиғига тайёрлаш ____________________________
2.7. Иш ҳажми (портлатувчи пакер, торпеда, тирқиш ва б. қ. нинг умумий сони) __________________________________________________________________
2.8. Қабул қилиб олинадиган юк ______________________________________

Қудуққа кетишдан олдин ПТУ тайёрлигини текширди_________________________________________________________________

3. Геофизика ускуналари тўғрисида маълумот

3.1. Юккўтаргич типи _________ 3.2. Каротаж лаборатория типи ___________
3.3. Перфоратор станция лабораторияси типи ___________________________
3.4. Кабел типи ____________________________________________________

Ускуналар тайёрлигини текширди ______________________________

4. Қудуқдаги ишлар

4.1. Қудуқни назорат қолиплаштириш __________________________________

Ўтказилган ёки йўқ

4.2. ПТИ ни геологик кесимга боғлаш оралиғи усули ______________________
4.3. ПТИ оралиғини аниқ жойлашиш ўрнатиши усули ____________________
4.4. Тунги вақтдаги иш __________________________

5. Эҳтиёт чоралари

5.1. Радиусдаги хавфли доира________m қудуқ оғзидан ПТУ туширилгунча ва _____________ m туширилгандан сўнг.
5.2. Перфоратор станция лабораторияси қудуқ оғзидан ___________________ m бўлган масофада ўрнатилган.
5.3. Юккўтаргич қудуқ оғзидан _____________ m бўлган масофада ўрнатилган.
5.4. ПТУ йиғиш жойи _______________________________________________
5.5. Қудуқда ПВ ни сақлаш __________________________________________________________________
5.6. ПТИ олиб борилаётганда ишчилар турар жойи _______________________
5.7. «Геофизика ишлари олиб бориш учун қудуқ тайёрлашнинг техник шартлари» га асосан геофизика ускуналари ўрнатиш майдонини тайёрлаш.
5.8. Юккўтаргич, каротаж лаборатория ва перфоратор станция лабораторияси ертуташтирилган.
5.9. Портлатиб-тешиш ишларини «Портлатиш ишларида ягона хавфсизлик қоидалари»даги талабларга қатъий амал қилган ҳолда олиб бориш керак.
Қўшимча чора-тадбирлар_____________________________________________

фалокат ҳолатлари ёки ишлаб чиқаришдаги носозликларда

__________________________________________________________________

ПТИ натижалари _______________________________________________

Гуруҳ бошлиғи _____________________________________________
Буюртмачи_________________________________________________

лавозими, имзо

Эслатма: 1. БПГ (босимнинг порохли генератори) жадаллаштиришда 1.14.6. тўлдирилади.
2. Портлатиб-тешиш ишлари буюртма-наряд (паспорт) ига ўзгаришлар Буюртмачи ва Пудратчи раҳбариятининг қарорига асосан амалга оширилади.

ПТИ олиб бориш учун қудуқлар тайёрлигини текшириш

АКТи

_______________________ 200_й. Пудратчи ________________________
Буюртмачи_______________________
Қудуқ №_____________________ Майдон__________________________
Биз, қуйида имзо чеккан Буюртмачи вакиллари: Бурғ уста ______________ ва чироқчи _____________________ бир томондан, ва геофизика корхонаси вакили гуруҳ бошлиғи _________________ ва каротаж-тешувчи ___________ иккинчи томондан, мазкур актни туздик шу ҳақдаки, портлатиб-тешиш ишлари учун _______________________ сонли қудуқ тайёрлиги текширилди.
Текшириш натижасида қуйидагилар белгиланди:
1. Қудуқ туби чуқурлиги ___________________________________m
2. Тайёр ювувчи суюқлик ҳажми___________________________m3,
таркиби______________, зичлиги _____________________ kgf-cm3,
қовушқоқлиги ________с, сув берувчанлиги_______ cm3 30 мин.
3. Қудуқдаги ювувчи суюқлик сатҳи _________ m.
4. Қолип ва бурғ асбобларини охирги тушуришда кузатилди
__________________________________________________________________

(тортилиш ва бошқа асоратлар )

5. Перфоратор сурилма қопқоғининг ўтиш айланаси__________________mm, Перфоратор сурилма қопқоғи максимал босимда зичланган ___________МРа, («__»____200__й.да стендда зичланган, «__»_______200__й. да қудуқ оғзида)
6. Йўналтирилган блокни маҳкамлаш учун оғирликни синовчи мослама мавжуд ____________t.
7. Бурғилаш амалдаги «Геофизика ишлари олиб бориш учун қудуқ тайёрлашнинг техник шартлари» га мос равишда тайёрланади
8. Электрасбоблар ҳолати ____________________________________________
__________________________________________________________________

(ижобий)

9. Бурғилаш майдони ёруғлиги: қудуқ оғзи, қабул қилувчи кўприклар _____ lk, ___________lk. 50 m радиус майдонида
10. Кабел ажратиш қаршилиги ____________________________________ Ом

11. ПТИ билан боғлиқ ёрдамчи ишларни амалга ошириш учун геофизика гуруҳи бурғилаш бригадаси таркибидан___________________одам ажратилди.

Бурғилаш мастери________________________________________ Гуруҳ бошлиғи________________________________________________
Чироқчи _________________________________________________Каротаж-тешувчи ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Текшириш (иш олиб бориш учун қудуқлар тайёрлиги) акти гуруҳ бошлиғига ________ сонли соат ________ дақиқа ____________ да топширилди «___» ________________________________________ 200___ й.
Махсус мулоҳазалар _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Гуруҳ бошлиғи____________________________________________
Қудуқ тайёрлаш бўйича мулоҳазалар билан танишдик:
Бурғилаш мастери _______________
Корхона________________________ Гуруҳ ____________________________ Портлатиш ишлари гуруҳи раҳбари________________________

(исми, шарифи)

НАРЯД-ЙЎЛЛАНМА №______

портлатиш ишларини амалга ошириш учун «____»__________200__й.

портлатувчига__________________________________________

Иш жойи, буюртмачи, қудуқ № ____ оралиқ, m

Иш ҳажми

ПВ чиқарилди

Типлар бўйича ПВ берилди (сони)

Пакер ва торпеда портлатиш амалга оширилди (сони)

Типлар бўйича ишлатилган ПВ(сони)

Ишлатилган ПВни тасдиқловчи техник ходимнинг имзоси

Қайтарилган ПВ сони типлар бўйича

Иш тури

Торпеда, пакер тирқишлари сони

Корхона диспетчери имзоси

ПВноми, типи

Улчаш бирлиги

Сони

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Омбордан ПВ беришга рухсат бераманҚолган ПВни топширди______________________________________

(портлатувчи имзоси)

Корхона портлатиш ишлари раҳбариҚолган ПВни қабул қилди____________________________________
_______________________________

(сана, омбор мудири имзоси)

ПВ берди __________________________________________________

(сана,омбор мудири имзоси)

ПВ қабул қилди_____________________________________________

(портлатувчи имзоси)

ПВ олиб боришга жалб қилинган ишчилар рўйхати: ___________________________________________________________________________
Эслатма: Зарур бўлганда корхона «Саноатконтехназорат» ДИ билан келишган холда наряд-йўлланма формасига ўзгартириш киритиши мумкин.

Тешгичларнинг асосий техник таснифи

Тешгичлар типи

Кумулятив

Ўқли

Корпусли

Корпуссиз

ПВКТ70

ПК85ДУ ПК105ДУ ПК103

ПК80Н ПК95Н

ПНКТ73 ПНКТ89

ПКОТ73 ПКОТ89

ПКОТ73 ПКОТ89

ПКСУЛ80 ПКСУЛ80-1 ПКС105У

ПР43 ПР54

КПРУ65

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ишлатишдаги энг юқори ҳарорат, °С

180, 200

200

170

200

200

100, 150

150150200
Мумкин бўлган энг юқори гидростат босим, МРа (тешгич ўрнатилган чуқурликда)801201007012050, 808080100
Мумкин бўлган қудуқдаги энг кам гидростат босим , МРа1020 ЗПК073 10 ЗПК073Е 20 ЗПК089 10 ЗПК089Е40
50
10
15
10
0,10,1
Мустаҳкамловчи қувурларнинг энг кичик ички айланаси (ёки кичик габаритли тешгичлар учун НКҚ ), mm98
118
118
96
118
96
118
96
118
96
118
96
96
118
50
62
7698
Тешиш оралиғида мустаҳкамлаш қувурлари сони,та1
1-2
1 — 31 — 31 — 31 — 31 — 31
1-2
1-21 — 3
Репрессия «+»+++++++++
Депрессия «-»
Бир марта отилгандаги энг кўп зарядлар сони*, та2020250*60Т100°С 20Т100°С* 45100°С 15100°С*40 Т100°С 20Т100°С* 30 Т190°С 15 Т100°С*100*10030012
Бир марта тешилганда энг кўп зичлик, отв/m1212610 6 ЗПК089 10 ЗПК089Е106
11
6
1082
Стандарт шароитда умумлашган нишондаги каналнинг тўлиқ узунлиги**, mm жинслар қаттиқлиги 700 МРа (кам бўлмаслиги керак)95
145
145
185
265
185
250
155
250
155
250
165
165
275
120
150
200
Умумлашган нишонда каналнинг ўртача айланаси***, mm жинслар қаттиқлиги 700 МРа (кам бўлмаслиги керак)8
8,5
8,5
10
12
11
12
11
12
11
12
8
8
12
8
10
925

Ҳужжатда хато топганингизда, уни белгилаб Ctrl+Enter ни босинг.

© Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги "Адолат" ҳуқуқий ахборот маркази