Alohida muhim ijtimoiy, madaniy va tarixiy ahamiyatga ega bo‘lgan obyektlarni xalqaro mezonlar hamda “Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni talablari asosida o‘ziga xos xususiyatlarini o‘zgartirmagan va tarixiy, estetik-ahamiyatini saqlab qolgan holda qisqa muddatlarda bajarish, shuningdek, ushbu maqsadlarga yo‘naltirilayotgan mablag‘lardan samarali foydalanilishini ta’minlash maqsadida: