1. Ушбу Бухгалтерия ҳисоби миллий стандарти (БҲМС) Ўзбекистон Республикасининг «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Қонуни асосида ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикасида бухгалтерия ҳисобини меъёрий тартибга солиш тизимининг бир қисми ҳисобланади.
11. Кутилмаган зарарларнинг мавжудлиги (10-банддаги ҳоллардан ташқари) молиявий ҳисоботларда очиб берилиши керак, зарар кўриш эҳтимоли кам бўлган ҳолатлар бундан мустасно.
17. Кутилмаган ҳолатларни очиш зарур бўлганда ушбу стандартнинг 11 ва 13-бандларига мувофиқ қуйидаги ахборотлар очиб берилиши керак: