LexUZ шарҳи
Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 158-моддаси билан Ўзбекистон Республикаси Президентига тажовуз қилганлик учун жавобгарлик белгиланган.