Ўзбекистон Республикасининг «Мувофиқликни баҳолаш тўғрисида»ги, «Маҳсулотлар ва хизматларни сертификатлаштириш тўғрисида»ги қонунлари ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 19 октябрдаги 298-сонли «2020 йилгача бўлган даврда сифат миллий инфратузилмасини ривожлантириш дастурини тасдиқлаш тўғрисида»ги қарорига мувофиқ буюраман:
Ушбу Низом Ўзбекистон Республикасининг «Мувофиқликни баҳолаш тўғрисида»ги, «Маҳсулотлар ва хизматларни сертификатлаштириш тўғрисида»ги қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 19 октябрдаги 298-сонли «2020 йилгача бўлган даврда сифат миллий инфратузилмасини ривожлантириш дастурини тасдиқлаш тўғрисида»ги қарорига асосан менежмент тизимларини сертификатлаштириш тартибини белгилайди.
ушбу Низомнинг 1-иловасига мувофиқ шаклда сертификатлаштиришга ариза бериш;
5. Ариза берувчи МТСО га ушбу Низомнинг 7-бандида кўрсатилган ҳужжатлар ва маълумотларни илова қилган ҳолда сертификатлаштиришга ариза беради.
ушбу Низомнинг 7-бандида кўрсатилган ҳужжатлар ва маълумотларнинг тўлиқ тақдим этилмаганлиги;
31. Мувофиқлик сертификати бланкаси қатъий ҳисобда турадиган ҳужжат ҳисобланади, ҳисобга олиш рақамига ва ҳимояланганлик даражасига эга бўлади. Мувофиқлик сертификати бланкаси ушбу Низомнинг 2-иловасига мувофиқ шаклда «Давлат белгиси» давлат-ишлаб чиқариш бирлашмаси томонидан тайёрланади ва МТСО га «Ўзстандарт» агентлиги томонидан берилади.
Олдинги таҳрирга қаранг.

Менежмент тизимларини сертификатлаштириш органи раҳбарига
_______________________________


Менежмент тизимларини сертификатлаштиришга
(Менежмент тизимларини сертификатлаштириш соҳасини кенгайтиришга)
АРИЗА

_______________________________________________________________________________ да
(норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатлар)
ўрнатилган талабларга мувофиқлиги юзасидан

_________________________________________________________________________________
(ташкилий тузилманинг жойлашиши кўрсатилган ҳолда менежмент тизимининг сўралган соҳаси номи)

менежмент тизимини сертификатлаштиришингизни сўрайман.


Менежмент тизимларини сертификатлаштиришга талабгор бўлган юридик шахс тўғрисидаги маълумотлар

тўлиқ номи:
қисқартирилган номи:
юқори турувчи ташкилотнинг номи, шу жумладан мазкур юридик шахс унинг таркибига кирса:
почта манзили:
телефон:
электрон почта манзили:
СТИР:
ИФУТ:
банк реквизитларибанк номи:
банк ҳисоб рақами:
хизмат кўрсатувчи банкнинг МФО:
штат бирликларининг умумий сони:
шу жумладанбошқарув ходимлари:
хизмат кўрсатувчи ходимлар:
техник ходимлар:
менежмент тизимига масъул бўлган шахснинг Ф.И.О., лавозими, боғланиш маълумотлари:


Менежмент тизими ҳақидаги умумий маълумотлар

менежмент тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш санаси:
менежмент тизими татбиқ этиладиган маҳсулот ёки хизматлар:
ишлаб чиқарилаётган маҳсулот ёки кўрсатилаётган хизматлар юзасидан техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатлар номи:
аввал ўтказилган менежмент тизимини сертификатлаштириш тўғрисидаги маълумотлар менежмент тизимларини сертификатлаштириш органининг номи:
менежмент тизимларини сертификатлаштиришда асос бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатларнинг номи:
мувофиқлик сертификатининг бланк рақами ва рўйхатга олиш рақами:
мувофиқлик сертификати берилган сана:
мувофиқлик сертификатининг амал қилиш муддати:

Ариза берувчи

_____________
(имзо)

____________________
(Ф.И.О.)

_____________
(сана)

(олд томони)

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ МИЛЛИЙ ТИЗИМИ
(менежмент тизимларини сертификатлаштириш органининг номи ва манзили, мувофиқликни баҳолаш органларининг давлат реестридаги рақами)
(наименование и адрес органа по сертификации систем менеджмента, № в Государственном реестре органов по оценке соответствия)

№ _____________________

(бланк рақами)
(№ бланка)


МУВОФИҚЛИК СЕРТИФИКАТИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(миллий мувофиқлик белгиси)
(национальный знак соответствия)

Сертификатлаштириш миллий тизими давлат реестрида қуйидаги рақам билан рўйхатдан ўтказилди:
Зарегистрирован в Государственном реестре национальной системы сертификации за №:
берилган сана:
дата выдачи:
амал қилиш муддати: действителен до:


Мувофиқлик сертификати
Сертификат соответствия подтверждает соответствие системы менеджмента
(ташкилот номи)
(наименование организации)

манзили:
адрес:
қўшимча маълумот:
дополнительная информация:

менежмент тизимини
требованиям, установленным в
(норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатлар) (нормативно-правовые акты и нормативных документов в области технического регулирования) белгиланган талабларга мувофиқлигини тасдиқлайди

ва қуйидаги соҳаларда татбиқ этилади:
и применяется в следующих областях:

Менежмент тизимларини сертификатлаштириш органининг раҳбари
Руководитель органа по сертификации систем менеджмента
____________
(имзо)
(подпись)
___________________
(Ф.И.О.)

М.Ў.
М.П.