1. 15-банднинг учинчи хатбошисидаги «Иккинчи жаҳон уруши» деган сўзлар «1941 — 1945 йиллардаги уруш» деган сўзлар билан алмаштирилсин.
2. 21-банднинг иккинчи хатбошисидаги «Иккинчи жаҳон урушининг» деган сўзлар «1941 — 1945 йиллардаги уруш» деган сўзлар билан алмаштирилсин.
3. 26-банднинг иккинчи хатбошисидаги «Иккинчи жаҳон уруши» деган сўзлар «1941 — 1945 йиллардаги уруш» деган сўзлар билан алмаштирилсин.