7. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 247, 248-моддаларида, 270-моддасининг 2, 3-қисмларида, 271, 272, 273-моддаларида кўрсатилган жиноятларни содир этганларга, ўта оғир жиноятлар учун ҳукм қилинганларга, ўта хавфли рецидивистларга, шунингдек уюшган гуруҳ ёҳуд жиноий уюшма таркибида жиноят содир этганларга нисбатан ушбу Фармоннинг 1—4, 6-моддалари қўлланилмасин.